Термін виконання: 09.2009 – 03.2012 рр.

Керівник та відповідальний виконавець: Прокопенко О.В. (ел. пошта: info@nis.sumdu.edu.ua)

Запланований науковий результат: Розробити теоретико-методичні підходи до удосконалення національної моделі формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економіки.

Основні публікації за результатами:

  1. Прокопенко О.В. Эффективность стимулирования экологизации инновационного развития региона / О. В. Прокопенко // Сборник научни трудове от Първа международна научно-практическа конференция «Икономика и мениджмънт’2010». - Варна, 2010. – С. 325–331.
  2. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Управление продвижением инновационных продуктов предприятий промышленности на региональном рынке / О. В. Прокопенко, М.Ю. Троян // Стратегия инновационного развития регионов: сб. науч. ст. в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Ли Чон Ку, Н.В. Марковская [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 193–198.
  3. Прокопенко О.В. Вибір стратегії розвитку підприємств залежно від стану інноваційного потенціалу / О. В. Прокопенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 116–122.
  4. Прокопенко О.В. Парадигма стимулювання екологізації інноваційної діяльності на державному та регіональному рівнях / О. В. Прокопенко // Тези доповідей наук.-техн. конф. викл., співр., асп. і студ. фак-ту екон-ки та мен-нту «Економічні проблеми сталого розвитку». – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. – С. 187–188.
  5. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку регіону на основі прогнозування соціально-економічних змін / О. В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 238–239.
  6. Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку / О.В. Прокопенко, О.В. Кліменко // Збірник тез Х науково-практичної конференції "Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії". - 2010.
  7. Троян М.Ю., Гайдабрус Н. Организация эффективной мотивации персонала на примере парка развлечений SIX FLAGS / М.Ю. Троян // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 30-31.
  8. Троян М.Ю., Жолудєва А.М. Оцінка «360 градусів» як метод мотивації персоналу /М.Ю. Троян // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 28-29.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla