Термін виконання: 2006–2007 рр.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Л.Г. Мельник.

Результати теми:

На основі наукових підходів сформовано аналітичний інструментарій досліджено феномен відкритих стаціонарних систем, а також стійкого розвитку соціально-економічних систем. Досліджено сфери дії механізмів негативного та позитивного зворотних зв'язків в забезпеченні стійкого розвитку. Розроблено нові науково-методичні підходи до аналізу даних та проведено кількісний експериментальних аналіз фактичної інформації щодо стійкого розвитку соціально-економічних систем. Сформовано стратегію і тактику забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем.

Опублікована навчальна література:

  • Еколого-економічні основи ресурсозбереження : монографія / Мельник Л. Г., Скоков С. А., Сотник І. М. ; під ред. канд. екон. наук, доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 229 с. (ISBN 966-680-247-3)
  • Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій : монографія / [І. М. Сотник, Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка та ін.] ; за заг. ред. к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 551 с.
  • Економіка розвитку : монографія / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 662 с.
  • Сотник І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 252 с. (ISBN 978-966-680-307-1).
  • Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку : підручник / Л. Г. Мельник, Л. Хенс ; під ред. проф. Мельника Л. Г. (Украина) и проф. Хенса Л. (Бельгія) – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 1120 с. (ISBN 978-966-680-311-8) (Підручник з грифом МОНУ).
  • Маркетингова цінова політика : навчальний посібник ; під ред. Мельника Л. Г., Старченко Л. В., Карінцевої О. І. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 240 с. (ISBN 978-966-680-324-8) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).
  • Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку. Практикум / Л. Г. Мельник, Л. Хенс ; під ред. проф. Мельника Л. Г. (Украина) и проф. Хенса Л. (Бельгія) – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 335 с. (ISBN 978-966-680-351-4) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).
  • Управління проектами : навчальний посібник / [Чумак Л. Ф., Карпіщенко О. І., Захарова І. В., Чорток Ю. В.] : В двох частинах. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – 183 с. (ISBN 978-966-657-143-4) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).
  • Управління проектами : навчальний посібник / [Чумак Л. Ф., Карпіщенко О. І., Захарова І. В., Чорток Ю. В.] : В двох частинах. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – 154 с. (ISBN 978-966-657-145-1) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).

Кандидатська дисертація, яка захищена в 2007 р. за темою:

Подлєсна Василина Георгіївна «Удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності».

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla