Науковий керівник: д.е.н., проф. Л.Г. Мельник.

Термін виконання: 2007–2008 рр.

На основі дослідження фундаментальних наукових основ сталого розвитку сформовано концептуальні положення з фундаментальних основ розвитку систем, а також цілей і завдань сталого соціально-економічного розвитку, які мають висвітлюватися в освітніх процесах. Створено системну концепцію трансформації форм, змісту і методів економічної освіти при переході до сталого розвитку та рекомендації щодо реформування відповідної методичної основи, в тому числі: програм курсів ВНЗ, базових підручників, практикумів, посібників з перепідготовки фахівців, посібників з дистанційного навчання, посібників для доуніверситетської освіти, посібників для післядипломної освіти.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla