Науковий керівник: к.е.н., доц. А.В. Євдокимов.

Термін виконання: 2007–2008 рр.

Сформульовано основні чинники та передумови еколого-економічних інноваційних трансформацій в процесах суспільного виробництва, які обумовлюють побудову економіки інноваційного типу та формування нового технологічного способу виробництва. Досліджено передумови переходу на новий шостий технічний уклад суспільного виробництва, який передбачає впровадження в усі організаційно-управлінські та виробничо-економічні процеси новітніх технологій, пов’язаних з використанням надзвичайно значних обсягів інформації.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla