Науковий керівник: д.е.н., проф. Л.Г. Мельник.

Термін виконання: 2008–2010 рр.

Результати теми 2008–2010рр.:

Досліджено фундаментальні основи управління станом відкритих стаціонарних систем. На основі застосування механізмів відтворення стану відносної стабільності систем та передумов застосування механізмів відтворення прогресивних змін у системах пропонується сформувати механізм забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства. Розглядається формування передумов комплексної дії механізмів забезпечення стійкого розвитку відкритих стаціонарних систем.

1. Опублікована навчальна література:

 1. Таранюк Л. М. Економічні основи реінжинирінгу бізнес-процесів : монографія / Леонід Миколайович Таранюк. – Суми : Видавничо - промислове підприємство «Мрія-1», 2008. – 560 с. (ISBN 966-566-233-3).
 2. Сотник І. М. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження : монографія / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2008. – 330 с. (ISBN 978-966-473-025-6).
 3. Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник ; під. ред. Мельник Л. Г., Сотник І. М., Ілляшенко С. М. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 960 с. (ISBN 978-966-680-394-1)
 4. Сотник І. М. Економіка енергетики : навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 262 с. (ISBN 978-966-657-170-3)
 5. Social and Economic Potential of Sustainable Development. the textbook ; edited by L. Melnyk, L. Hens. – Sumy : University book, 2008. – 350 pp. (ISBN 978-966-680-380-4)
 6. Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика : підручник ; під. ред. Мельник Л. Г. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 1216 с. (ISBN 978-966-680-461-0).
 7. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства : монографія ; під. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. М. В. Брюханова, 2010. – Вип. 2. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 896 с. (ISBN 978-966-680-499-3)
 8. Методи вирішення екологічних проблем : монографія ; під. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. О. В. Шкарупи, 2010. – Вип. 3. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 663 с. (ISBN 978-966-657-313-4)
 9. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія ; за заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. – ВВП «Мрія-1», 2010. – 440 с. (ISBN 978-966-566-473-4)
 10. Старченко Л. В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія ; під ред. Сотник І. М. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 270 с. (ISBN 978-966-657-335-6)
 11. Сотник І. М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти : монографія / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 500 с. (ISBN 978-966-657-317-2)
 12. Мельник Л. Г. Економіка природних ресурсів : навчальний посібник / Мельник Л. Г., Сотник І. М., Чигрин О. Ю. – Суми : Університетська книга, 2010. – 348 с. (ISBN 978-966-680-394-1

2. Кандидатські дисертації, які захищені. Всього – 17.

 • Шкарупа Олена Василівна «Эколого-экономическая оценка состояния региона в контексте экологически устойчивого развития»;
 • Лукаш Ольга Анатоліївна «Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва»;
 • Дерев’янко Юрій Миколайович «Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів»;
 • Старченко Людмила Володимирівна «Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку»;
 • Харченко Микола Олексійович «Научные основы обоснования повышения эколого-экономической эффективности экономических систем»;
 • Волк Ольга Миколаївна «Еколого-економічне обгрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій»;
 • Дегтярьова Ірина Борисівна «Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів»;
 • Лі Жуй «Формування економічного механізму екологічної трансформації народного господарства Китаю»;
 • Маценко Олександр Михайлович «Науково-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування»;
 • Бурлакова Ірина Михайлівна «Економічний механізм забезпечення сталого розвитку на основі екологізації життєвого циклу продукції»;
 • Дериколенко Олександр Миколайович «Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах»;
 • Івашова Надія Василівна «Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства»;
 • Костюченко Надія Миколаївна «Еколого-економічні основи формування інституційних механізмів сталого розвитку»;
 • Кубатко Олександр Васильович «Еколого-економічні механізми забезпечення сталого розвитку на рівні регіонів»;
 • Мішеніна Галина Анатоліївна «Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері»;
 • Чорток Юлія Володимирівна «Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства»;
 • Шамота Галина Михайлівна «Формування портфелю інноваційних проектів промислових підприємств».

Докторські дисертації – 2:

 • Прокопенко О.В. «Теоретико-методологічн засади соціально-економічної мотивації екологізації інноваційної діяльності» (2009 р.);
 • Сотник І.М. «Формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням» (2010 р.).

 

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla