Термін виконання: 2007 - 2008 рр.

Керівник та відповідальний виконавець: Ілляшенко С.М. (ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Науковий результат: Розроблено організаційно-методичні основи механізму управління екологічними ризиками інновацій. Вперше визначено порогові значення рівнів проявів екологічного ризику інновацій для кожного з рівнів управління. Розроблено нові підходи до багатофакторного аналізу та урахування екологічних ризиків інновацій. Розроблено практичні рекомендації з вибору методів зниження ризику.

Основні результати роботи опубліковано у 70 наукових працях, у т.ч.:

 • монографій – 3;
 • статей –14;
 • підручників та енциклопедій – 5;
 • матеріалів і тез доповідей – 48 (з них зі студентами видано 16).

Окремі результати впроваджено у навчальний процес кафедри маркетингу. Вони ввійшли складовими розділами до курсів дисциплін:

 • «Економічний ризик і методи його вимірювання»;
 • «Управління інноваційним розвитком»;
 • «Екологічний маркетинг».

У виконанні робіт за темою приймали участь усі викладачі та співробітники кафедри, а також докторанти і аспіранти. Було залучено 16 студентів.

Захищено 2 кандидатські дисертації:

 1. Мельник Ю.М. «Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону»;
 2. Школа В.Ю. «Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій».

Проведено IІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

Основні публікації за результатами:

 1. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
 2. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», ISBN 978–966–680–384–2, 2007. – 512 с.
 3. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 978–966–680–393–4, 2008. – 392 с.
 4. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В.Особливості створення інновацій і формування попиту на них // Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: Монографія / За ред. д.е.н., проф., акад. М.П. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - С. 516-563.
 5. Біловодська О.А. Удосконалення теоретико-методичної бази для управління вибором напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування / Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, Монографія під заг. ред. Прокопенко О.В.
 6. Божкова В.В. Теоретические основы использования маркетинговых методов в рамках воспроизводства социально-экологического мировоззрения / Соціально-экономический потенциал устойчивого развития. Ученик. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 1125с. – С. 1012-1028.
 7. Божкова В.В., Дериколенко О.М. Еволюція концептуальних підходів розвитку інноваційного менеджменту виробничо-комерційних підприємств // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 225: В 5 т. Том 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - 272с. - С.173-180.
 8. Божкова В.В., Дериколенко О.М. Екологічно спрямовані інновації – перспективний напрямок діяльності вітчизняних виробничо-комерційних підприємств // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, Монографія під заг. ред. Прокопенко О.В.
 9. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Аналіз та оцінка потенціалу ринку для екологічних інновацій / Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, Монографія під заг. ред. Прокопенко О.В.
 10. Линник Ю.М. Вибір маркетингових стратегій при просуванні екологічної продукції // Регіональна бізнес-економіка та управління. Вінниця - 2007. – № 1(13). С. 78-84
 11. Линник Ю.М. Теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, Монографія під заг. ред. Прокопенко О.В.
 12. Мельник Л.Г., Качур П.С., Балацький О.Ф., Ілляшенко С.М. та ін. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ "Еко-Сумщина" // Механізм регулювання економіки, - 2008. - № 1. – С. 11-21.
 13. Мельник Ю.М. Аналіз чинників впливу при виборі регіональної стратегії екологічно сталого розвитку (на прикладі Сумської обл.) // Механізми регулювання економіки, 2008. - № 4. У 2-х т. Т. 2. – С. 159-165.
 14. Мельник Ю.М. Проблеми формування регіональних стратегій в контексті сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету. Науковий журнал. Серія Економіка. - .№1 - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. С 89-95.
 15. Біловодська О.А., Грищенко О.Ф. аналіз та оцінка інноваційного потенціалу регіону як основа підвищення його конкурентоспроможності // Механізм регулювання економіки, 2008. - № 4. У 2-х т. Т. 2. – С. 195-205.
 16. Прокопенко О.В. Теоретико - методичні основи визначення стратегічних напрямків формування мотивації інноваційної екоспрямованої діяльності // Міжнародний науковий журнал «Механізми регулювання економіки» 2007р., №4 – с.171-185.
 17. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Основи просування на ринку екологічно спрямованих інновацій // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, Монографія під заг. ред. Прокопенко О.В.
 18. Прокопенко О.В. Екоатрибутивне споживання: типи за мотивацією, психологічні методи стимулювання // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 1. – С. 91-103.
 19. Прокопенко О.В. Теоретико-методичний підхід до визначення мотиваційного потенціалу екологізації інноваційної діяльності галузі // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид-во “Університетська книга”. – 2007. - № 4-5 (24-25). – С. 72-78.
 20. Прокопенко О.В., Алексеєнко О.Д. Аналіз тенденцій розвитку ринку екологічних товарів у м. Сумах (на прикладі ринку дитячого мила) // Вісник Сумського державного університету: Сер. “Економіка”. – 2007. - № 1. – С. 14-18.
 21. Шипуліна Ю.С. Теоретико-методичні засади оцінки шансів екологічних інновацій на ринковий успіх// Міжнародний науковий журнал «Механізми регулювання економіки» 2007р., №4 – с.196-204.

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla