Термін виконання: 2006 - 2007 рр.

Керівник та відповідальний виконавець: Ілляшенко С.М. (ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Науковий результат:

 • Розроблено організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку, побудований у відповідності до концепції динамічного приведення у відповідність внутрішніх спонукальних мотивів діяльності господарюючого суб'єкта до зовнішніх, шляхом спрямування маркетингової, а через неї інноваційної, інвестиційної і виробничо-збутової діяльності на виявлення і всебічне використання існуючих і перспективних можливостей інноваційного розвитку.
 • Розроблено концептуальні основи і теоретико-методологічне обґрунтування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб'єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки.
 • Систематизовано напрямки і варіанти інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів стосовно специфіки України, досліджено особливості їх реалізації;
 • Розроблено систему принципів формування і функціонування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком в умовах формування інформаційної економіки, розроблено структуру і складові елементи цього механізму;
 • Удосконалено теоретико-методичні підходи до визначення необхідного і достатнього рівня накопичення інформації для обґрунтованого прийняття рішень з вибору напрямів інноваційного розвитку.

Захищено 4 кандидатські дисертації:

 1. Троян М.Ю. «Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів»;
 2. Махнуша С.М. «Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства»;
 3. Пересадько Г.О. «Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств»;
 4. Карпіщенко М.Ю. «Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва)».

Проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

В рамках наукової теми підготовлено монографію: Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія / [за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.

Основні публікації за результатами:

 1. Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.М. Роль і завдання маркетингу на етапах інноваційного процесу // Технологи ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 13-й международной научно-методической конференции. / Под. ред. д.т.н., проф. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, 2006. - С. 126-131.
 2. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Управління на засадах маркетингу вибором стратегій реалізації потенціалу інноваційного розвитку малих і середніх підприємств // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості". – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. - С. 27- 28.
 3. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.
 4. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
 5. Ильяшенко С.Н., Беловодская Е.А., Трофименко Н.А. Управление инновационным развитием как средство обеспечения устойчивого развития экономической системы // Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. Л.Г. Мельника (Украина) и Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2007. – С. 795-820.
 6. Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 272 с.
 7. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Управління вибором траєкторій розвитку вітчизняних підприємств на основі діагностики їх потенціалу інноваційного розвитку // Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.3. - С. 149-150.
 8. Біловодська О.А. Класифікація напрямків інноваційного розвитку // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка” , 2006. – С. 211-212.
 9. Біловодська О.А. Вибір напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – №3(9). – С. 45-50.

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla