Досягення студентів під керівництвом співробітників кафедри економіки та бізнес-адміністрування

2008-2009 навчальний рік:

ІІ-ий тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

 • 10 місце, Андросов Є., група Е-41, керівник підготовкою – к.е.н. Лукаш О.А.

 

ІІ-ий тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»:

 • 6 місце, Ліннік Ю.В., група Е-51, керівник підготовкою – к.е.н. Таранюк Л.М.

2009-2010 навчальний рік:

Конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (http://www.donduet.edu.ua/ru/konfer/2010/konk/01.shtml):

1. за освітньо-професійною програмою «Магістр»:

 • Мареха І.С., науковий керівник к.е.н., доцент Мішеніна Н.В. – диплом третього ступеня;
 • Благовіщенська О.О., науковий керівник к.е.н., доцент Старченко Л.В. – перемога у номінації «За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі»;

2. за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст»:

 • Яковенко М.В., науковий керівник асистент Коваленко Є.В. – перемога в номінації «За найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)»;

ІІ-ий тур всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

 • 3 місце, Ліннік Ю.В., група Е-53, керівник підготовкою – к.е.н., доц. Сабадаш В.В.;
 • 9 місце та грамота за інноваційний підхід до вирішення завдання, Ткаченко Г.В., група Е-53, керівник підготовкою – к.е.н. Лукаш О.А.;
 • 10 місце та грамота за неординарність мислення та творчий підхід до вирішення завдання, Москаленко Д.С., група Е-51, керівник підготовкою – к.е.н. Дерев’янко Ю.М.

ІІ-ий тур всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»:

 • 6 місце, Ліннік Ю.В., група Е-53, керівник підготовкою – к.е.н. Дерев’янко Ю.М.

Конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (2009-2010 навчальний рік). (http://www.donduet.edu.ua/ru/konfer/2010/konk/01.shtml) :

1. за освітньо-професійною програмою «Магістр»:

 • Патютько А.О., група Е-53, науковий керівник к.е.н., доцент Євдокимов А.В. – диплом третього ступеня;
 • Коваль Н.В., група Е-53, науковий керівник к.е.н., доцент Шевцова С.В. – перемога у номінації «За найвищий рівень апробації досягнутих результатів досліджень»;
 • Деркачова М.Г., група Е-53, науковий керівник к.е.н., доцент Євдокимов А.В. – перемога у номінації «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій».

2. за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст»:

 • Хмелівська М.О., група Е-51, науковий керівник к.е.н., доцент Шкарупа О.В. – диплом третього ступеня;
 • Федірка С.В., група Е-51, науковий керівник к.е.н., ст. викл. Харченко М.О. – перемога у номінації «За найвищий рівень апробації досягнутих результатів досліджень»;
 • Коритник К.В., група Е-51, науковий керівник к.е.н., доцент Дерев’янко Ю.М. – перемога у номінації «За високу оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПЕОМ».

Досягення студентів під керівництвом співробітників кафедри економічної теорії

2006 р.– Поляченко С.С. посів 1 місце у міжнародному конкурсі науково-дослідницьких робіт „Глобалізація та країни з перехідною економікою” (керівник к.е.н. Брюханов М.В.), що проводився на базі Російського університету дружби народів.

2008 р.– Голець Т.С. посіла 1 місце на конкурсі студентських наукових робіт (керівник к.е.н., доц. Петрушенко Ю.М.). Тема роботи „Ефективність міжнародних економічних відносин в умовах крос-культурної взаємодії” за напрямом „Міжнародна економіка та світове господарство”;

2009 р.– Шишова Ю.Г. посіла 1 місце на конкурсі студентських наукових робіт (керівник к.е.н., доц. Петрушенко Ю.М.). Тема роботи „Фінансове забезпечення розвитку сфери культури регіону” за напрямом „Фінанси”;

2009 р.– Ткаченко А.В. посіла 1 місце у конкурсі „Найкраща дослідницька робота” (керівник к.е.н. Брюханов М.В.), що проводився на базі Київської школи економіки. Тема роботи „World economic crisis: what can we learn”.

2009 р.– Загорулько С.О. посів 1 місце на міжнародному конкурсі науково-дослідницьких робіт, що проводився на базі Київської школи економіки. Тема роботи «Ukraine (Belarus, Moldova) and the crisis – causes and consequences» (мова конкурсу – англійська). Керівник – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Брюханов М.В.

2010 р.– Омельяненко В. посів 1місце в обласному конкурсі «На кращу пропозицію до проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2011 рік», який проводився відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації серед студентів вищих навчальних закладів Сумщини. Керівник - асистент кафедри економічної теорії Могильна Н.О.

2010 р.– Марочко С.С. посів 2 місце на всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»(кер. к.і.н., доц. Іванова Т.І.).

У 2009 році участь в олімпіаді прийняли студенти Голець Т.С., Шевцов С.В. та Деркач Ж.В., які посіли відповідно 9-е (серед магістрів), і 12-е та 13-е (серед бакалаврів) місця.

Досягення студентів під керівництвом співробітників кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

2005 рік

 • Грамота за оригінальне рішення ситуаційної вправи на Всеукраїнській студентській олімпіаді з маркетингу (м. Донецьк);
 • Три студенти стали лауреатами конкурсу студентських творчих робіт «Місто майбутнього» (м. Суми).

2006 рік

 • Диплом за І місце на конкурсі наукових студентських робіт з маркетингу (м. Хмельницький).

2007 рік

 • Диплом за кращі знання теорії маркетингу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з маркетингу (м. Донецьк);
 • Диплом за змістовну дослідницьку роботу (м. Київ);
 • ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу (м. Харків).

2008 рік

 • ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу (м. Харків);
 • ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу (м. Харків);
 • Диплом ІІ ступеня на ІХ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених (м. Донецьк);
 • Грамота за актуальність теми та практичну значимість дослідження, представленого на ІХ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених (м. Донецьк);
 • Грамота за оригінальне розв’язання олімпіадних завдань у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з маркетингу (м. Донецьк).

2009 рік

 • Диплом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напрямку "Маркетинг" (м. Донецьк)
 • Диплом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напрямку "Маркетинг" (м. Донецьк)
 • Диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напрямку "Маркетинг" (м. Донецьк)
 • ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з маркетингу (м. Донецьк)
 • ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує маркетинг» (м. Київ);
 • ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів (м. Київ).

2010 рік

 • Грамота за оригінальне нестандартне розв’язання олімпіадних завдань у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» (м. Київ);
 • Диплом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», напрямок «Маркетинг» (м. Донецьк);
 • Диплом IІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», напрямок «Маркетинг» (м. Донецьк);
 • Диплом IIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», напрямок «Управління персоналом і економіка праці» (м. Донецьк);
 • Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Видавнича справа та редагування» (м. Львів);
 • Два студенти стали фіналістами ІV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (м. Київ);
 • Перше місце у ІІ Міжнародному студентському фестивалі PR та реклами «PR-стиль 2010» (м. Брянськ, Росія). Студенти отримали диплом І ступеня та пам’ятну статуетку.

 

Досягення студентів під керівництвом співробітників кафедри управління

 • Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій»,Одеський державний економічний університет, Назаренко Ірина Ігорівна, М-53, керівник к.е.н., доц. Швіндіна Г.О.– V місце, переможець у номінації "Менеджер-консультант";
 • Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій», Одеський державний економічний університет, Рослякова Тетяна Сергіївна, М-62, керівник к.е.н., доц. Швіндіна Г.О. –V місце, переможець у номінації "Антикризовий менеджер";
 • Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці (секція – управління персоналом)», Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана,Якименко Максим Анатолійович, М-62, керівник к.е.н., доц. Лук’янихін В.О. – І місце;
 • VII Регіональний конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність – моє покликання", Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Якименко Максим Анатолійович, М-62, керівник к.е.н., доц. Теліженко О.М. – І місце;
 • VII Регіональний конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність – моє покликання", Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Харченко Вадим Вікторович,М-62, керівник к.е.н., доц. Теліженко О.М. – І місце;
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році за напрямом "Економіка транспорту та зв’язків", Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Доценко Аліна Олексіївна, М-53, керівник к.е.н., доц. Древаль О.Ю. – Диплом ІІ ступеня;
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Менеджмент" у 2009/2010 навчальному році, Київський національний торговельно-економічний університет, Коваленко Леонора Юріївна, М-52, керівник к.е.н. Грищенко В.Ф. – Диплом ІІ ступеня;
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році за напрямом "Основи екології та економіка природокористування", Сумський державний університет, Бунковська Зоряна Сергіївна, М-61, керівник к.е.н. Грищенко В.Ф. – Диплом ІІ ступеня;
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році за напрямом "Основи екології та економіка природокористування", Сумський державний університет, Омельяненко Віталій Анатолійович, М-61, керівник к.е.н. Грищенко В.Ф. – Диплом ІІ ступеня.

Досягення студентів під керівництвом співробітників кафедри фінансів

2009-2010 рік

 • місце Олімпіади зі спеціальності «Фінанси», КНУ ім Т.Шевченко (Київ);
 • ІІІ місце Олімпіади з дисципліни «Інвестиційна діяльність» ДонНУЕТ Ім. М. Туган-Барановського (Донецьк);
 • ІІ та ІІІ місце Олімпіади з дисципліни «Страхування» КНТЕУ (Київ);
 • ІІ місце Олімпіади з дисципліни «Податкова система» ТНЕУ (Тернопіль);
 • І місце на Конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси, грошовий обіг та кредит» ТНЕУ (Тернопіль);
 • ІІ та ІІІ місце на Конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа» ХІ УАБС (Харків);
 • ІІ та ІІІ місце на Конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси» ОКР «Спеціаліст» ДонНУЕТ Ім. М. Туган-Барановського (Донецьк).

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla