Науковий керівник: к.е.н., доц. І.М. Сотник.

Термін виконання: 07.2008 р. – 12.2008 р.

Сформовано науково-методичні засади постійно діючого еколого-економічного механізму відтворення ресурсозберігаючих мотивів в умовах переходу України до інформаційного суспільства, що дало матеріал для публікації монографії "Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження". Підготовлено заключний науковий звіт та доповідні записки до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України з викладенням рекомендацій щодо формування еколого-економічного механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства. Досліджено вплив ресурсозбереження на покращення якості життя населення, стан довкілля, трансформацію економіки; систематизовано мотиваційні передумови й еколого-економічні важелі впровадження ресурсозберігаючих заходів; сформовано еколого-економічний механізм мотивації ресурсозбереження; запропоновано методичні підходи до комплексної оцінки соціо-еколого-економічної ефективності мотивації ресурсозберігаючої діяльності; розроблено організаційно-економічне забезпечення системи управління мотивацією впровадження ресурсозбереження на різних рівнях господарювання.

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla