Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Чотирнадцяті економіко-правові дискусії»

Час проведення: 5 жовтня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 4 жовтня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Публікація наукових статей в україно-польському фаховому збірнику «PUBLIC POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT» Університету імені Адама Міцкевича у м. Познань (Польща) та Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Україна, Миколаїв)

Тип публікації: стаття

Завантажити інформаційний лист


Научный интернет симпозиум (заочный) «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ»

Дата проведения: 20-27 сентября 2016г.

Последний срок подачи заявок: 12.09.2016 г.

Загрузить информационное письмо

Загрузить информационное письмо

Загрузить информационное письмо

Наукове партнерство "Центр наукових технологій" пропонує Вам взяти участь у чергових інтернет-конференціях. Конференції проводяться як за всіма галузями науки, так і тематично.

Час проведення: 16-17 вересня 2016 р., 30 вересня-1 жовтня 2016 р.

 

Завантажити інформаційний лист

 


 

Міжнародна науково-практична конференція «Економічний механізм управління інноваціями: методологія, теорія та практика»

 

Час проведення: 16-17 вересня 2016 р.

 

Останній термін подачі заявок: 14 вересня 2016 р.

 

Завантажити інформаційний лист

 


 

Публікація наукових статей у електронному науковому фаховому виданні «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»

 

Тип публікації: стаття

 

Останній термін подання матеріалів: до 26 серпня 2016 р

 

Завантажити інформаційний лист

 

 

Набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (48)

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: 15.09.2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів»

Час проведення: 16-17 вересня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 14 вересня 2016 р. включно

Місце проведення: м. Дніпро

Завантажити інформаційний лист

Набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (48)

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: 15.09.2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів»

Час проведення: 16-17 вересня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 14 вересня 2016 р. включно

Місце проведення: м. Дніпро

Завантажити інформаційний лист

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з банківської справи «Банківська система України: виклики сучасності»

Час проведення: 16-17 вересня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 15 вересня 2016 р.

Місце проведення: м. Черкаси

Завантажити інформаційний лист


Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій запрошує всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науково-практичним журналом "Причорноморські економічні студії"

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: 09.09.2016 р.

Завантажити інформаційний лист


III Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку національної економіки»

Час проведення: 9-10 вересня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 7 вересня 2016 р.

Місце проведення: м. Запоріжжя

Завантажити інформаційний лист

Написання колективної наукової монографії «Мотиваційні механізми демате-ріалізаційних та енерго¬ефективних змін національної економіки»

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: 25.09.2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Публікація статей у фаховому журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство»

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: 23.09.2016 р.

Завантажити інформаційний лист


 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи»

Час проведення: 9-10 вересня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 7 вересня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

__

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку фінансів, обліку та підприємництва в умовах трансформації економіки»

Час проведення: 8-9 липня 2016 р.

Останній термін подачі заявок:8 липня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист


Публікація у фаховому журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 22 липня 2016 р./

Завантажити інформаційний лист

_________________________________________________________________________________

Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя «Дванадцяті економіко-правові дискусії»

Час проведення: 24 травня 2016 р

Місце проведення: м. Львів

Останній термін подачі заявок: 24 травня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського запрошує до співпраці в рамках розміщення наукових статей у електронному науковому фаховому виданні «Глобальні та національні проблеми економіки»

Останній термін подачі заявок: 31 травня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

_______________________________________________________________________________________________________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні»

Час проведення: 24-25 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 6 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист Завантажити інформаційний лист

_______________________________________________________________________________________________________________________

П’ята міжнародна науково – практична Інтернет – конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Час проведення: 23-24 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 20 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист

________________________________

Начался прием материалов для второго выпуска научного журнала «Novation» (№2 от 12.05.2016)

Последний срок подачи текстов: до 12.05.2016 г.

Загрузить информационное письмо


Публікація статті у фаховому журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство»

Тип публікації: стаття

Завантажити інформаційний лист

Останній термін подання матеріалів: до 20 травня 2016 р.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика»

Час проведення: 20-21 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 18 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Львів

Завантажити інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів»

Час проведення: 27-28 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 25 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист


Наукова міжнародна інтернет-конференція економічного спрямування на тему: «Проблеми та перспективи економічного розвитку країни»

Час проведення: 26 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 26 травня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток»

Час проведення: 27-28 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 27 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

Продовжено формування «Українського журналу прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» (випуск 2016 року, том 2)

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 21 травня 2016 р./p>

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення»

Час проведення: 3-4 червня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 1 червня 2016 р.

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки: досвід ЄС та перспективи України»

Час проведення: 27 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: до 27 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Запоріжжя

Завантажити інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова економіка на світовому, державному та регіональному рівнях: проблеми та розвиток»

Час проведення: 20-21 травня 2016 р

Місце проведення: м. Київ

Останній термін подачі заявок: 18 травня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

Міжнародна економічна конференція „Угорські успіхи 15-ти річної підготовки закарпатських економістів” – Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський досвід

Час проведення: 6-7 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 10 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Берегово (Закарпаття)

Завантажити інформаційний лист Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна наукова конференція «Економіка для екології»

Час проведення: 11-12 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 8 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Суми

Завантажити інформаційний лист Завантажити інформаційний лист

________________________

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Час проведення: 18-19 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 15 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні»

Час проведення: 26-27 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 30 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Полтава

Завантажити інформаційний лист

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» оголошує набір наукових статей до Випуску №17/2016.

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 29 квітня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА КРАЇНИ: ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Час проведення: 6-7 травня 2016р

Останній термін подачі заявок:6 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Завантажити інформаційний лист

___________________________________________________________________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток»

Час проведення: 6-7 травня 2016р

Останній термін подачі заявок: 4 травня 2016 р.

Місце проведення: м. Ужгород

Завантажити інформаційний лист


 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів»

Час проведення: 29-30 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 27 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист


XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір»

Час проведення: 19-20 травня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 18 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Львів

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція СУЧАСНІ ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ КРАЇНИ

Час проведення: 1-2 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 30 березня 2016 р.

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»

Час проведення: 1-2 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 13 березня 2016 р.

Місце проведення: м. Кіровоград

Завантажити інформаційний лист

________________________

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”

Час проведення: 14 квітня 2016 р

Останній термін подачі заявок: 20 березня 2016 р.

Місце проведення: м. Рівне

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни»

Час проведення: 8-9 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 6 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Запоріжжя

Завантажити інформаційний лист

________________________

Публікація статей у науковому журналі «ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 11 квітня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін»

Час проведення: 29-30 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 27 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист

________________________

Всеукраїнська науково-практична конференція ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Час проведення: 15-16 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 13 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ»

Час проведення: 8-9 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 8 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Запоріжжя

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін»

Час проведення: 29-30 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 27 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» присвячена 80-річчю кафедри банківської справи,85-річчю Кредитно-економічного факультету та 95-річчю Одеського національного економічного університету

Час проведення: 15-16 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 15 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист

________________________

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки»

Час проведення: 22 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 22 квітня 2016 р.

Місце проведення: м. Запоріжжя

Завантажити інформаційний лист


Публікація статей у фаховому науковому журналі «Вісник Одеського національного університету. Економіка». Том 21 Випуск 4

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 22 квітня 2016 р. включно

Завантажити інформаційний лист

 ________________________

Публікація статей у науковому журналі "Крымский экономический вестник", №1 (18) апрель 2016 год

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 20 квітня 2016 р. включно

Завантажити інформаційний лист

Публікація статей у науково-практичному журналі "Крымский экономический вестник", №1 (18) апрель 2016 год.

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 22 квітня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист


Публікація статей у науково-практичному журналі «Економічні студії. Випуск 2 (10) квітень 2016»

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 22 квітня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

 

Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя «Одинадцяті економіко-правові дискусії»

Час проведення: 26 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок:26 квітня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

Наукова міжнародна інтернет-конференції економічного спрямування на тему: "Науковий потенціал сучасної економічної науки"

Час проведення: 27 квітня 2016 р.

Останній термін подачі заявок:27 квітня 2016 р.

Завантажити інформаційний лист

XIІ (XXІV) науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Час проведення: 10-11 березня 2016 р

Останній термін подачі заявок: 18 лютого 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

 

XIІ (XXІV) науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Час проведення: 10-11 березня 2016 р.

Останній термін подачі заявок: 18 лютого 2016 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи»

Час проведення: 25-26 грудня 2015р

Останній термін подачі заявок: 22 грудня 2015 р.

Місце проведення: м. Одеса

Завантажити інформаційний лист


V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика»

Час проведення: 17 листопада 2015р

Останній термін подачі заявок:10 листопада 2015 р.

Місце проведення: на базі Полтавського національно технічного університету імені Юрія Кондратюка

Завантажити інформаційний лист

_______________________________________________________________________________________________________________________

IV Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ» «MCGE’2015»

Час проведення: 19-20 листопада 2015р

Останній термін подачі заявок:3 листопада 2015 р.

Місце проведення: Київ

Завантажити інформаційний лист


ІІI Всеукраїніська науково-практична Інтернет-конференція «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Час проведення: 11 листопада 2015р

Останній термін подачі заявок:3 листопада 2015 р.

Місце проведення: Полтава

Завантажити інформаційний лист


ІІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Час проведення: 23 листопада 2015р

Останній термін подачі заявок:1 листопада 2015 р.

Місце проведення: Полтава

Завантажити інформаційний лист


 

Міжнародна науково – практична конференція «Нова модель регіонального економічного зростання : науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації»

Час проведення: 19 листопада 2015р

Останній термін подачі заявок:13 листопада 2015 р.

Місце проведення: м. Вінниця

Завантажити інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України»

Час проведення: 5 листопада 2015р

Останній термін подачі заявок:25 жовтня 2015 р.

Місце проведення: м. Харків

Завантажити інформаційний лист

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку».

Час проведення: 30 жовтня 2015р

Останній термін подачі заявок:29 жовтня 2015 р.

Місце проведення: м. Умань

Завантажити інформаційний лист

Перша міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції»

Час проведення: 23-25 вересня 2015р

Місце проведення: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Останній термін подачі заявок:20 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

_______________________________________

Публікація статей у колективній монографії ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 16.10.2015 р.

Завантажити інформаційний лист

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

Час проведення: 14-15 жовтня 2015р

Останній термін подачі заявок:1 жовтня 2015 р.

Місце проведення: м. Полтава

Завантажити інформаційний лист

VІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:«СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» (SIDEC 2015)

 

Час проведення: 29 вересня-2 жовтня 2015р

 

Останній термін подачі заявок:10 вересня 2015 р.

 

Місце проведення: м. Харків

 

Завантажити інформаційний лист

VІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» (SIDEC 2015)

Час проведення: 29 вересня-2 жовтня 2015р

Останній термін подачі заявок:10 вересня 2015 р.

Місце проведення: м. Харків

Завантажити інформаційний лист


III Міжнародна науково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»

Час проведення: 15-16 жовтня 2015р

Останній термін подачі заявок:10 вересня 2015 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців»

Час проведення: 16-18 червня 2015р

Місце проведення: м. Одеса

Останній термін подачі заявок:20 травня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Авторство та видання міжнародних монографій з реформування економічних систем за загальною редакцією голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів, доктора економічних наук, професора Олександра Кендюхова

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 20 червня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Аграрний форум-2015» (економічний)

Час проведення: 28-29 травня 2015 р

Місце проведення: м. Суми

Останній термін подачі заявок:1 травня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


 

МІЖНАРОДНІА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ»

Час проведення: 28-29 травня 2015р

Місце проведення: м. Полтава

Останній термін подачі заявок:10 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


 

Міжнародна науково-практична конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії»

Час проведення: 28-29 травня 2015р

Місце проведення: Уманський національний університет садівництва

Останній термін подачі заявок:27 травня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

________________________________________________________________________________________________________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії».

Час проведення: 28-29 травня 2015р

Місце проведення: м. Умань

Останній термін подачі заявок:27 травня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»

Час проведення: 4-5 червня 2015р

Місце проведення: м. Одеса

Останній термін подачі заявок:18 травня 2015 р.(включно)

Завантажити інформаційний лист


 

 

ХІV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»

Дата проведения: 30-31 мая 2015г.

Материалы для публикации принимаются: до 29.05.2015 г.

Место проведения:

Загрузить информационное письмо


 

 

Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування "Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці"

Час проведення: 2 червня 2015р

Останній термін подачі заявок:2 червня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції»

Час проведення: 15 травня 2015 року

Місце проведення: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Останній термін подачі заявок:1 травня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»

Час проведення: 27-28 березня 2015 року

Місце проведення: м. Київ

Останній термін подачі заявок:18 березня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

Десята Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців "Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону"

Час проведення: 24 квітня 2015 р

Місце проведення: м. Кременчуг

Останній термін подачі заявок:10 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція«Формування стратегії розвитку та управління підприємствами АПК в ринкових умовах»

Час проведення: 29 квітня 2015 р

Місце проведення: м. Полтава

Останній термін подачі заявок:16 березня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


IV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів €œАктуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції

Час проведення: 23 квітня 2015 р

Місце проведення: м. Рівне

Останній термін подачі заявок:1 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


XI (XXІII) науково-практична конференція â€œМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Час проведення: 9-10 квітня 2015 р

Місце проведення: м. Київ

Останній термін подачі заявок:15 березня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


ХV Міжнародний науковий конгрес “Публічне управління: стратегія реформ 2020”

Час проведення: 23 квітня 2015 року

Місце проведення: м. Харків

Останній термін подачі заявок:20 березня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

 

І Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Час проведення: 23-25 квітня 2015 р

Місце проведення: м. Ужгород

Останній термін подачі заявок:10 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


 

ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та АзіїÂ»

Час проведення: 30-31 березня 2015 р

Місце проведення: м. Переяслав-Хмельницький

Останній термін подачі заявок:29 березня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 

 

ХV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей

Час проведення: 14 травня 2015р

Місце проведення: м. Київ

Останній термін подачі заявок:1 травня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

 

Наукова конференція студентів спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка»

Час проведення: 23 квітня 2015р

Місце проведення: Полтавський університет економіки і торгівлі

Останній термін подачі заявок:17 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист


 

Міжнародна науково-практична Інтернет - експозиційної та вербально – демонстраційної конференції «Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації»

Час проведення: 20-24 квітня 2015р

Місце проведення: м. Ужгород

Останній термін подачі заявок:17 квітня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист

Круглі столи

Місце проведення: м. Сімферополь

Час проведення: 12 березня, 14 травня, 23 травня, 17 жовтня, 21 листопада, 12 грудня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та технології майбутнього "FuturЕсо-2014"

Місце проведення: м. Сімферополь, Крим, Україна

Час проведення: 25 вересня -5 жовтня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ: «РАДИКАЛЬНА ПОДАТКОВА РЕФОРМА – ВИКЛИК ДЛЯ УКРАÏНИ»

Місце проведення: Інститут стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Л.Д.Кучми «Україна» www.kuchma.org.ua

Час проведення: протягом 2013-2014 рр.

 

Завантажити інформаційний лист

Публікація статей у колективній монографії «Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики»

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: 10.11.2014 р.

Вартість публікації: 30 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


Научно-практическая интернет-конференция «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2014»

Время проведения: 1-12 октября 2014 г.

Последний срок подачи текстов и оплаты: 23 сентября 2014 г.

Загрузить информационное письмо

 


II Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління»

Час проведення: 2-10 листопада 2014 р.

Останній термін подачі заявок: 10 листопада

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

________________________________________________________________________________________________________________

 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграціїÃ‚»

Час проведення: 16-17 жовтня 2014 р.

Місце проведення: м. Рівне

Завантажити інформаційний лист


Круглий стіл «Інтеграція освіти, науки і бізнесу»

Місце проведення: м. Запоріжжя

Час проведення: 19 вересня 2014 р.

Останній термін подання матеріалів: до 10.09.2014 р.

Вартість участі з публікацією у монографії: 500 грн.

Завантажити інформаційний лист

 


IX Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях»

Час проведення: 23-24 жовтня 2014 р.

Місце проведення: м. Запоріжжя

Останній термін подачі матеріалів: 19 вересня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист

 

______________________________________________________________________________________________________________

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

Час проведення: 19 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Луцьк

Останній термін подачі заявок:10 листопада 2014р.

Завантажити інформаційний лист


ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Час проведення: 25 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Полтава

Останній термін подачі заявок:1 листопада 2014р.

Завантажити інформаційний лист


ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Час проведення: 11 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Полтава

Останній термін подачі заявок:3 листопада 2014р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми трансформації європейських стандартів в регіональну економіку і соціальну сферу України» (у контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)

Час проведення: 19 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Вінниця

Останній термін подачі заявок:14 листопада 2014р.

Завантажити інформаційний лист


Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціїÃƒ‚«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»

Час проведення: 30-31 жовтня 2014 р.

Місце проведення: Уманський національний університет садівництва

Останній термін подачі заявок:29 жовтня 2014р.

Завантажити інформаційний лист


Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід»

Час проведення: 6 листопада 2014 р.

Місце проведення: м.Київ

Останній термін подачі заявок: 5 жовтня

Завантажити інформаційний лист


Сьома В с е у к р а ї н с ь к а науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю“Проблеми формування здорового способу життя у молодіÃƒÂ¢€

Час проведення: 4-5 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Одеса

Останній термін подачі заявок: 1 жовтня

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, економічного аналізу і статистики»

Час проведення: 5 грудня 2014 р.

Місце проведення: м. Тернопіль

Останній термін подачі заявок:5 грудня 2014р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 


VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії

Час проведення: 29-30 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Переяслав-Хмельницький

Останній термін подачі заявок:29 листопада 2014р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, економічного аналізу і статистики»

Час проведення: 5 грудня 2014 р.

Місце проведення: м. Тернопіль

Останній термін подачі заявок:5 грудня 2014р.

Завантажити інформаційний лист


IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика»

Час проведення: 13-14 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Полтава

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 


Х Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014»

Час проведення: 2-4 грудня 2014 р.

Місце проведення: м. Харків

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми трансформації європейських стандартів в регіональну економіку і соціальну сферу України» (у контексті Угоди про асоцію між Україною та ЄС)

Час проведення: 19 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Вінниця

Останній термін подачі заявок:14 листопада 2014р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 


VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва»

Час проведення: 21 листопада 2014 р.

Місце проведення: м. Харків

Останній термін подачі заявок:20 жовтня 2014р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

 

 

«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ: ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ»;

 

Місце проведення: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 31.12.2013 р.

Вартість публікації: 20 грн. за сторінку.

Завантажити інформаційний лист

 

Публікація статей у колективній монографії «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення

Місце проведення: м.Харків

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 15.07.2014 р.

Вартість публікації: 30 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

_______________________________________________________________________________________________________________

IVМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та АзіїÃƒƒ‚»

Час проведення: 30-31 липня 2014 р.

Місце проведення: м. Переяслав-Хмельницький

Вартість участі: 90 грн

Останній термін подачі заявок: 29 липня включно

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

___________________________________________________________________________________________________________________

Семинар Украина и ЕС - новый порядок сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности

Место проведения: г.Киев

Время проведения: 9 августа 2014 г.

Стоимость участия: 1100-1232 грн

Загрузить информационное письмо

 

 

Публикация в научном журнале «Крымский экономический вестник»

Тип публикации: статья

Последний день подачи материалов: 11.07.2014 р.

Стоимость публикации: 14 грн за страницу

Загрузить информационное письмо

_______________________________________________________________________________________________________________

VIII Міжнародна науково-практична конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання»

Час проведення: 27 червня 2014 р.

Місце проведення: м. Київ

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

________________________________________________________________________________________________________________


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми теорії та практики управління економічним потенціалом підприємства»

Час проведення: 13-15 травня 2014 р.

Місце проведення: м. Харків

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист


Публікація статей у фаховому науковому журналі Ãƒƒ‚Ã‚Ã‚Â«Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 19 Випуск 2

Місце проведення: м.Одеса

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 30.05.2014 р.

Вартість публікації: 30 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування «Економіка країни: сучасний стан та перспективи розвитку»

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Другі економіко-правові дискусіїÃƒƒ‚»

Час проведення: 14 травня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»

Місце проведення: м. Харків

Час проведення: 23 травня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист


II Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку»

Місце проведення: м. Житомир

Час проведення: 22-24 травня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю ÂÃ‚Ã‚Â«Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України»

Місце проведення: м. Київ

Час проведення: 16 травня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»

Місце проведення: м. Київ

Час проведення: 27 березня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Написання колективної монографії «Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення»

Місце проведення: м.Кіровоград

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 31.03.2014 р.

Вартість публікації: 15 грн. за сторінку.

Завантажити інформаційний лист


Двенадцатая Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и докторантов «Менеджмент предпринимательской деятельности»;

Місце проведення: Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

Час проведення: 3-4 апреля 2014 года

Завантажити інформаційний лист


Круглий стіл «Інноваційні виміри розвитку світової економіки»

Місце проведення: м. Київ

Час проведення: 28 березня 2014 р.

Останній термін подання матеріалів: до 25.03.2014 р.

Вартість: 50 грн. за сторінку друкованого тексту.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист


Розпочато формування збірника «Вчені записки» № 35

Місце проведення: Університет «КРОК

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 24.01.2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Публикация в научном журнале «Крымский экономический вестник»

Тип публикации: статья

Последний день подачи материалов: 14.02.2014 г.

Стоимость публикации: 14грн. за страницу

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ТА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Місце проведення: м. Київ

Час проведення: 21-22 лютого 2014 р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»

Місце проведення: м. Макіївка

Час проведення: 21-22 лютого 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених â€žФінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях”

Місце проведення: М. Кременчук

Час проведення: 14 лютого 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Участие в подготовке коллективной международной монографии «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ И РОССИИ»;

Місце проведення: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 01.02.2014 р.

Вартість публікації: 25 грн. за сторінку.

Завантажити інформаційний лист


Участь у збірнику наукових праць «Студентство. Наука. Іноземна мова».

Місце публікації: м. Харків.

Останній термін подання матеріалів: до 15.01.2014 р.

Тип публікації: стаття в збірнику.

Організаційний внесок: 18 гривень за 1 сторінку.

Завантажити інформаційний лист

_____________________________________________________________________________

 

VII Міжнародна студентська наукова конференція "Проблеми розвитку економіки підприємства погляд молоді";

Місце проведення: м. Харків

Час проведення: 14 березня 2014 року

Завантажити інформаційний лист


X (XXII) Міжнародна науково-практична конференція â€œМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність"

Місце проведення: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Час проведення: 13-14 березня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства»

Місце проведення: м. Тернопіль

Час проведення: 6-7 березня 2014р.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист


І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

Місце проведення: м. Луцьк

Час проведення: 14 березня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ: ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ»;

Місце проведення: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 31.12.2013 р.

Вартість публікації: 20 грн. за сторінку.

Завантажити інформаційний лист

Участь у підготовці колективної монографії «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Місце публікації: м. Львів

Останній термін подання матеріалів: до 30.12.2013 р.

Тип публікації: матеріал у монографії від 10 до 20 сторінок.

Вартість публікації: 50 грн. за сторінку. Вартість розсилки 30 грн.

Робочі мови: українська, російська.

Завантажити інформаційний лист

участь у написанні колективної монографії: «Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика».

Місце публікації: м. Дніпропетровськ.

Останній термін подання авторської довідки: до 30.12.2013 р.

Останній термін подання матеріалів для розгляду організаційним комітетом: до 31.03.2014 р.

Тип публікації: розділ у монографії.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Вартість: 30 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4.

Завантажити інформаційний лист.

Публікація у науковому збірнику "Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн".

Місце публікації: м. Дніпропетровськ.

Останній термін подання матеріалів: до 1 листопада 2013 року.

Тип публікації: стаття.

Вартість: 12 гривень за кожну повну сторінку статті..

Завантажити інформаційний лист.


XVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

Місце проведення: м. Переяслав-Хмельницький, http://conferences.neasmo.org.ua/.

Дата проведення: 30-31 жовтня 2013 р.

Останній термін реєстрації: до 29 жовтня 2013 р. (включно).

Вид публікації: стаття в електронному збірнику.

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.

Учасники: викладачі, аспіранти, студенти.

Завантажити інформаційний лист.


 

Публікація статей у науковому віснику (серія «Економічні науки»)

Місце проведення: Херсонський державний університет

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 25.04.2014 р.

Вартість публікації: 300 грн.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист


 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування «Реформування економічної системи країни»

Час проведення: 25 квітня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


 

III Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”

Місце проведення: м. Рівне

Час проведення: 8-9 квітня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція "ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ В XXI СТ.";

Місце проведення: м. Сімферополь-Ялта

Час проведення: 18-25 квітня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ"

Місце проведення: м. Сімферополь

Час проведення: 9-11 квітня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених „Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”

Місце проведення: м. Бердянськ

Час проведення: 10-11 квітня 2014 року

Завантажити інформаційний лист


Публікація у збірнику наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва»

Місце проведення: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тип публікації: стаття

Останній термін подання матеріалів: до 10.04.2014 р.

Вартість публікації: 30 грн. за сторінку.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист

VI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»

Місце проведення: м. Полтава

Час проведення: 22-23 квітня 2014 р.

Завантажити інформаційний лист


Международная научно-практическая Интернет-конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2013»

Место проведения: г. Одесса, www.sworld.com.ua

Дата проведения: с 17 по 26 декабря 2013 г.

Последний срок подачи материалов: до 11 декабря 2013 г.

Тип публикации: доклад и статья

Организационный сбор: 25 грн. плюс 27 грн. за страницу

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Участники конференции: не указаны

Загрузить информационный лист


Участь у формуванні збірника наукових праць «Економічний аналіз».

Місце публікації: м. Тернопіль.

Останній термін подання матеріалів: до 18 жовтня 2013 року.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 30 гривень за 1 сторінку. Додатково оплачується вартість пересилки журналу у розмірі 30 гривень.

Робочі мови: українська, однак приймаються також статті російською та англійською мовами.

Завантажити інформаційний лист

___________________________________________________________________________________________________________________

Публікація статті у випуску №4 науково-теоретичного журналу «Наука й Економіка».

Місце публікації: м. Хмельницький.

Останній термін подання матеріалів: до 01.12.2013 р..

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 30 гривень за 1 сторінку.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Завантажити інформаційний лист

________________________________________________________________________________________________________________

Участь у написанні колективної монографії.

Місце публікації: м. Київ.

Останній термін подання матеріалів: до 01.12.2013 р..

Тип публікації: матеріал в монографії

Організаційний внесок: 45 гривень за 1 сторінку.

Завантажити інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених ÂÃ‚Ã‚Â«ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ»

Місце проведення: м. Полтава.

Дата проведення: 3 грудня 2013 року.

Останній термін реєстрації: До 26 листопада 2013 року.

Вид публікації: тези.

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Учасники: не вказано.

Завантажити інформаційний лист.


VIII Київська міжнародна школа аналітики (Kyiv international school of analytics) з проблеми «Можливості і ризики міжнародних інтеграційних процесів для розвитку національних економік»

Місце проведення: м. Київ.

Дата проведення: 25- 29 листопада 2013 р.

Організаційний внесок: 475 грн.

Завантажити інформаційний лист.


Міжнародна науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ÃƒƒÃ‚¢€“ 2013», присвячена 20-річчю ВФЕУ

Місце проведення: м. Вінниця.

Дата проведення: 5 – 6 грудня 2013 року.

Останній термін реєстрації: До 22 листопада 2013 року.

Вид публікації: тези.

Організаційний внесок: 160 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Учасники: не вказано.

Завантажити інформаційний лист.


XVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Місце проведення: http://conferences.neasmo.org.ua/.

Дата проведення: 29-30 листопада 2013 р.

Останній термін реєстрації: 28 листопада 2013 р. (включно).

Вид публікації: статті в електронному збірнику.

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.

Учасники: викладачі, аспіранти, студенти.

Завантажити інформаційний лист.


Публікація в фаховому виданні з економіки «Вчені записки Університету «КРОК» № 34.

Місце публікації: м. Київ.

Останній термін подання матеріалів: до 30 вересня 2013 року.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 280 грн. за обсяг 0,5 авторських аркушів.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Завантажити інформаційний лист


VII міжнародний семінар-практикум «ЕКОНОМІКА В КУЛЬТУРІ – КУЛЬТУРА В ЕКОНОМІЦІÃƒƒ‚»

Місце проведення: Туристично-оздоровчий комплекс «Пацьорка», с.Татарів, Івано-Франківська обл., Україна.

Дата проведення: з 28 вересня по 4 жовтня 2013 р.

Останній термін, щоб повідомити оргкомітет про участь: до 20 вересня 2013 року.

Доброчинний організаційний внесок: 100 євро за курсом НБУ.

Учасники конференції: провідні економісти, митці та студенти вищих навчальних закладів України, Польщі, Російської Федерації, Молдови.

Завантажити інформаційний лист


Публікація в науковому журналі Ãƒƒ‚Ã‚Ã‚Â«Вісник Одеського національного університету. Економіка», том 18, випуск 1

Місце публікації: м. Одеса.

Дата публікації: до 25 вересня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 30 серпня 2013 року (включно).

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 200 грн. за статтю

Робочі мови: українська.

Завантажити інформаційний лист


Публикация в научном журнале "Крымский экономический вестник".

Место публикации: г. Симферополь

Тип публикации: статья

Срок публикации: 30 августа 2013 года.

Последний срок подачи работ: до 10 августа 2013.

Стоимость публикации: 14 грн. за стр.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

Загрузить информационный лист


XІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Місце проведення: http://conferences.neasmo.org.ua/

Дата проведення: 30-31 серпня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: до 29 серпня 2013 р. (включно).

Тип публікації: стаття в електронному збірнику

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.

Учасники конференції: викладачі, аспіранти, студенти

Завантажити інформаційний лист


Х Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів»

Місце проведення: м. Хмельницький – м. Яремче

Дата проведення: 4 – 6 жовтня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 1 серпня 2013 р.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 35 грн. за сторінку

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Збірник наукових праць «Маркетинг: теорія і практика»

Місце публікації: м. Луганськ

Періодичність публікації: один раз на рік.

Останній термін подання матеріалів: до 1 липня 2013 року.

Тип публікації: стаття

Вартість публікації: 20 грн. за сторінку

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Завантажити інформаційний лист


Участь у підготовці підсумкового наукового звіту за тематикою проекту "МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА" (керівник д.е.н., проф. І.М. Сотник, № д/р 0113U001746)

Останній термін подання матеріалів: 30 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ!.

Завантажити інформаційний лист


ІІ Міжнародна науково-практична конференція “МАРКЕТИНГОВА ОСВІТА В УКРАЇНІÃƒƒÃ‚¢€

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 10 – 12 жовтня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 31 травня 2013 р.

Тип публікації: тези та стаття у фаховому збірнику

Організаційний внесок: 400 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Публікація в НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ Ãƒƒ‚«ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ».

Місце публікації: м. Херсон

Останній термін подання матеріалів: до 22 березня 2013 року (включно).

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 200 грн. за статтю

Робочі мови: українська.

Завантажити інформаційний лист

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція “перспективи РОЗвитку економіки уКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА”

Місце проведення: м. Луцьк

Дата проведення: 29-30 травня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 22.03.2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 350 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Наукова інтернет-конференція на тему: Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети.

Місце проведення: https://sites.google.com/site/konfchipb/home

Дата проведення: 14-15 березня 2013р.

Останній термін подання матеріалів: до 22 березня 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за сторінку та 12 грн. – за пересилання збірника

Робочі мови конференції: українська, російська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


V ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» (SIDEC 2013)

Місце проведення: м. Алушта

Дата проведення: 26 - 30 травня 2013 р..

Останній термін подання матеріалів: до 15 березня 2013 року.

Тип публікації: тези (додаткові можливості подання статті та матеріалу в монографію)

Організаційний внесок: 400 грн. (200 грн. – у разі дистанційної участі)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: представники реального сектору економіки, вчені, викладачі, аспіранти, представники громадських організацій і органів державної влади, молоді вчені..

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів " Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє"

Місце проведення: м. Суми

Дата проведення: 14 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 11 березня 2013 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: не передбачений.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»

Місце проведення: http://www.bsfa.edu.ua/nauka/ м. Чернівці

Дата проведення: 22 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 11.03.2013 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: студенти, аспіранти та молоді вчені вищих навчальних закладів, а також фахівці підприємств, установ та організацій.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Місце проведення: conf.at.ua

Дата проведення: 13-14 березня 2013 року

Останній термін подання матеріалів: до 06 березня 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

_________________________________________________________________________________________________________________

ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки”

Місце проведення: м. Дніпропетровськ.

Дата проведення: 12 грудня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: до 18 листопада 2013 р.

Організаційний внесок: 55 грн. – з витратами на пересилку.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист.


Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

Місце проведення: м. Луцьк

Дата проведення: 15 березня 2013р.

Останній термін подання матеріалів: до 5 березня 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


 

Набір статей у колективну монографію «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА»

Місце публікації: м. Дніпропетровськ.

Останній термін подання матеріалів: до 15.11.2013 р.

Тип публікації: матеріал параграфу від 10 сторінок

Організаційний внесок: 25 грн. за сторінку.

Робочі мови: українська.

Завантажити інформаційний лист


І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку».

Місце проведення: м. Луганськ.

Дата проведення: 25-30 листопада 2013 року.

Останній термін реєстрації: до 15 листопада 2013 р.

Організаційний внесок: 15 грн. за сторінку.

Учасники: не вказано.

Завантажити інформаційний лист.


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференця: «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Місце проведення: conf.at.ua.

Дата проведення: 14-15 ЛИСТОПАДА 2013 року.

Останній термін реєстрації: До 13 листопада 2013 року.

Вид публікації: тези.

Організаційний внесок: 120 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька.

Учасники: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Завантажити інформаційний лист.


Міжнародна наукова конференція «ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КОНТЕКСТ ПІДПРИЄМСТВ, РЕГІОНІВ, КРАЇН» (у заочній формі)

Місце проведення: м. Дніпропетровськ – м. Хмельницький, Україна.

Дата проведення: 20 листопада 2013 р.

Останній термін реєстрації: До 10 листопада 2013 року.

Вид публікації: тези.

Організаційний внесок: 130 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька.

Учасники: не вказано.

Завантажити інформаційний лист.


ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія та практика».

Місце проведення: м. Полтава, http://www.pntu.edu.ua.

Дата проведення: 7 - 8 листопада 2013 року.

Останній термін реєстрації: не пізніше 1 листопада 2013 року.

Вид публікації: тези доповідей.

Організаційний внесок: 120 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Учасники: не вказано.

Завантажити інформаційний лист.


І Національний Форум «Бізнес і університети».

Місце проведення: м. Київ.

Дата проведення: 27 листопада 2013 року.

Останній термін реєстрації: до 1 листопада 2013 р.

Організаційний внесок: Участь для 1 представника вищого навчального закладу безкоштовна. Вартість участі для кожного додаткового учасника від ВНЗ до 1 листопада - 250 грн. (після 1 листопада – 400 грн.).

Учасники: Кількість учасників Форуму обмеженаâ€Ãƒ‚¦ для університетів – 70 учасників (в першу чергу будуть запрошені ВНЗ, які представлятимуть ректори або проректори).

Завантажити інформаційний лист. Завантажити анкету опитування.

________________________________________________________________________________________________________________

ОДИННАДЦАТАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ Ãƒƒ‚«МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Место проведения: г. Симферополь.

Дата проведения: 4-5 апреля 2013 г.

Последний срок подачи материалов: до 5 марта 2013 г. включительно.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос: 80 грн.

Рабочие языки: русский, украинский, английский.

Загрузить информационный лист

 


ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Ãƒƒ‚Ã‚Ã‚Â«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 14 березня 2013 року

Останній термін подання матеріалів: До 4 березня 2013 р. (включно).

Тип публікації: За результатами конференції найкращі доповіді будуть опубліковані у Віснику КНТЕУ

Організаційний внесок: не вказано.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VІ МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ Ãƒƒ‚«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 22 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 01.03.2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 200 грн. (150 грн. – без участі в форумі).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: представники органів державної влади, бізнесу, науково-освітніх і громадських організацій, ЗМІ..

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація в фаховому збірнику наукових праць «Економічний аналіз»

Місце публікації: м. Тернопіль

Останній термін подання матеріалів: до 1 березня 2013 року.

Тип публікації: стаття

Робочі мови: українська, також приймаються статті російською та англійською мовами (для іноземних авторів).

Оплата публікації: 30 грн. за сторінку та 30 грн. – вартість пересилки.

Завантажити інформаційний лист

 


ХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Дата проведення: 26 березня 2013р.

Останній термін подання матеріалів: до 28 лютого 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 55 грн. – з витратами на пересилку.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: студенти та аспіранти.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація в науковому фаховому журналі Ãƒƒ‚Ã‚Ã‚Â«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту»

Місце публікації: м.Черкаси

Останній термін подання матеріалів: до 28 ЛЮТОГО 2013 року.

Тип публікації: стаття

Робочі мови: українська.

Оплата публікації: 200 грн. за 0,5 друкованих аркушів (20 000 знаків) та 20 грн. – поштові витрати.

Завантажити інформаційний лист

 


Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку сучасних економічних систем регіону: теорія та практика»

Місце проведення: м.Маріуполь, azovconfer.com.ua

Дата проведення: 01 березня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: до 24.02.2013.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, студенти.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Всеукраїнська міжвузівська наукова студентська конференція "МАКРОФІНАНСОВІ СТАБІЛІЗАТОРИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ"

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 29 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: ДО 20 лютого 2013 РОКУ.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: не передбачений.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: студенти 4-го та 5-го курсів.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публикация в научном журнале "Крымский экономический вестник"

Место публикации: г. Симферополь

Частота выхода: 6 раз в год.

Крайний срок подачи в первый номер года: до 20.02.2013 р.

Тип публикации: статья

Рабочие языки: украинский, русский и английский.

Оплата публікації: 14 грн. за страницу

Загрузить информационный лист

 


IX (XXI) Всеукраїнська науково-практична конференція â€œМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 14-15 березня 2013р.

Останній термін подання матеріалів: до 15 лютого 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 72 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Світові кризи: причини і наслідки»

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 28 лютого 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 15 лютого 2013 року.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Учасники конференції: студенти та аспіранти.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»,

Місце проведення: м. Макіївка

Дата проведення: 20 – 21 лютого 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: 15 лютого 2013 р.

Тип публікації: тези та матерал у колективній монографії

Організаційний внесок: 150 грн. та 30 грн. за сторінку в монографії

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 

Завантажити інформаційний лист збірника наукових праць Макіївського економіко-гуманітарного інституту

 


Міжнародний науковий Інтернет-симпозіум «Наука в житті сучасної людини»

Місце проведення: www.sworld.com.ua

Дата проведення: з 18 по 25 лютого 2013 р..

Останній термін подання матеріалів: до 12 лютого 2013 (включно).

Тип публікації: текст у монографії

Організаційний внесок: 45 грн. за кожну сторінку (від 20 сторінок).

Робочі мови симпозіуму: українська, російська, англійська.

Учасники симпозіуму: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


IX (XXI) Всеукраїнська науково-практична конференція â€œМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 14-15 березня 2013р.

Останній термін подання матеріалів: до 10 лютого 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 75 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в УкраїніÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Ірпінь

Дата проведення: 28 лютого 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: до 10 лютого 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 35 грн. за кожну доповідь.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція: «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ : ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Місце проведення: conf.at.ua

Дата проведення: 04-05 лютого 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 31 січня 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн..

Робочі мови конференції: Українська, російська.

Учасники конференції: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Місце проведення: http://conferences.neasmo.org.ua/

Дата проведення: 29-31 січня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: до 28 січня 2013 р. (включно)

Тип публікації: стаття в електронному збірнику

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французький, білоруська, грузинска, армянска, азербайджанска, казахска, узбекська, таджиська, киргизська, молдавська, туркменска.

Учасники конференції: викладачі, аспіранти, студенти.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 14-15 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 25 січня 2013 р. (дата відправлення визначається за поштовим штемпелем).

Учасники: конкурсна комісія вищого навчального закладу може направити не більше трьох кращих студентських наукових робіт з обліку, аналізу і аудиту.

Завантажити інформаційний лист

 

Завантажити положення про проведення конкурсу

 


ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праціÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Полтава

Дата проведення: 1 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 25 січня 2013 року (за поштовим штемпелем).

Учасники: не більше трьох кращих робіт за кожним окремим напрямом конкурсу («Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праціÃƒƒ‚». Просимо напрям вказати на конверті).

Завантажити інформаційний лист

 


ХІІІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС Ãƒƒ‚«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 21-22 березня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів: до 20 січня 2013 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація у збірнику наукових статей під назвою "Інноваційний розвиток економіки України"

Місце публікації: м. Дніпропетровськ

Останній термін подання матеріалів: до 18 січня 2013 року.

Тип публікації: стаття у збірнику

Оплата публікації: 12 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління”

Місце проведення: м. Запоріжжя

Дата проведення: 13-16 березня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 15 січня 2013 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 180 грн. (75 грн. – при заочній участі)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Всеукраїнська студентська наукова конференція «Розвиток студентської науки»

Місце проведення: м. Ірпінь

Дата проведення: 7 лютого 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 10 січня 2013 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Участь у написанні колективної монографії: «Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект»

Місце публікації: м. Дніпропетровськ

Дата формування авторського колективу: до 30.12.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 31.03.2013 р.

Тип публікації: матеріал до монографії

Оплата публікації: для аспірантів – 25 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція: «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»

Місце проведення: conf.at.ua, м. Дніпропетровськ

Дата проведення: 16-17 січня 2013 року.

Останній термін подання матеріалів: до 29 грудня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Учасники конференції: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Місце проведення: http://conferences.neasmo.org.ua/

Дата проведення: 22-24 грудня 2012 р..

Останній термін подання матеріалів: 21 грудня 2012 р.(включно)

Тип публікації: стаття у збірнику

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французький, білоруська, грузинска, армянска, азербайджанска, казахска, узбекська, таджиська, киргизська, молдавська, туркменска.

Учасники конференції: викладачі, аспіранти, студенти

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Інтернет – конференція «Роль фінансово-кредитного механізму в економічному розвитку країн Східної Європи»в он-лайн режимі

Місце проведення: www.bsfa.edu.ua/konferenciya

Дата проведення: 20 грудня 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: до 20 грудня 2012 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: Участь у конференції дистанційна та безкоштовна Вартість збірника тез конференції становить 80 грн/320 руб./10$.

Робочі мови конференції: Українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науково – педагогічні працівники та наукові працівники вищих навчальних закладів, країн ближнього і далекого зарубіжжя (Росія, Польща, Білорусія, Молдова).

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті '2012»

Місце проведення: www.sworld.com.ua

Дата проведення: з 18 по 27 грудня 2012 р..

Останній термін подання матеріалів: до 12 грудня 2012 року.

Тип публікації: стаття у збірнику

Організаційний внесок: 20 грн. за публікацію на сайті та 23 грн. за кожну сторінку статті в збірнику.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація в фаховому науковому збірнику «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону»

Місце публікації: м. Івано-франківськ

Останній термін подання матеріалів: до 1 грудня 2012 р.

Тип публікації: стаття

Оплата публікації: 25 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція: «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»

Місце проведення: conf.at.ua

Дата проведення: 3-4 грудня 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: 29 листопада 2012 р.

Тип публікації: тези та стаття за бажанням

Організаційний внесок: 100 грн. та 50 грн. за сторінку статті

Робочі мови конференції: українська, російська.

Учасники конференції: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ»

Місце проведення: http://www.confcontact.com, г. Киев

Дата проведення: 29-30 ноября 2012 года.

Останній термін подання матеріалів: 26 ноября 2012 года.

Подаються: тезисы

Організаційний внесок: 25 грн за 1 страницу доклада.

Робочі мови конференції: украинский, русский, английский.

Учасники конференції: аспиранты, молодые преподаватели и сотруд¬ники вузов и научных организаций Украины и других стран СНГ

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 5-7 грудня 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: до 19 листопада 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 200 грн. (150 – у разі дистанційної участі)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки - 2012»

Місце проведення: м. Вінниця

Дата проведення: 6-7 грудня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 20 листопада 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 160 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науковці, докторанти, аспіранти, молоді вчені, студенти, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій,.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

Місце проведення: http://conferences.neasmo.org.ua/

Дата проведення: з 17 до 19 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 16 листопада 2012 р. (включно).

Тип публікації: стаття в електронному збірнику складає

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французький, білоруська, грузинска, армянска, азербайджанска, казахска, узбекська, таджиська, киргизська, молдавська, туркменска.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна студентська конференція KSE на тему «Рушійні сили майбутнього економічного процвітання України»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 8 грудня 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: до 16 листопада 2012 року.

Подаються: есе та наукові роботи

Організаційний внесок: відсутній.

Робочі мови конференції: англійська.

Учасники конференції: усі зацікавлені студенти

Завантажити інформаційний лист конференції

 

Завантажити вимоги до робіт (англ.)

 

Завантажити заяву на участь (анг.)

 


Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю»

Місце проведення: http://www.bsfa.edu.ua/nauka/, м. Чернівці

Дата проведення: 23 листопада 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: до 09.11.2012 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науковці, працівники фінансово-економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ХІІІ міжнародна наукова конференції студентів і молодих учених “УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ”

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 6-7 грудня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.11.2012 р. включно.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: не вказано.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична Інтернет – конференції: «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Місце проведення: conf.at.ua

Дата проведення: 8-9 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 4 листопада 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за сторінку

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація в збірнику наукових праць «Економічний аналіз»

Місце публікації: м. Тернопіль

Періодичність виходу: раз на рік

Останній термін подання матеріалів: до 10 жовтня 2012 р.

Тип публікації: стаття

Оплата публікації: 30 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


Публікація в колективній монографії «Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект»

Місце публікації: м. Дніпропетровськ

Формування авторського колективу: до 30.09.2012

Останній термін подання матеріалів: до 30.03.2013 р.

Тип публікації: розділ у монографії

Оплата публікації: 25 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


Публікація в збірнику наукових праць «Управлінські інноваціїÃƒƒ‚»

Місце публікації: м. Тернопіль

Періодичність виходу: два рази на рік

Останній термін подання матеріалів: до 15 вересня 2012 р.

Тип публікації: стаття

Оплата публікації: безкоштовно

Завантажити інформаційний лист

 


Міжнародна наукова конференція «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 10-12 жовтня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 15 вересня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн. (без вартості поштового відправлення)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: наукові керівники та їх магістри, аспіранти, докторанти.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

Місце проведення: м. Миколаїв

Дата проведення: 18.09 – 20.09.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.09.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 70 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи становлення економіки знань"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:   7-11 серпня 2012р.
Останній термін подання матеріалів:  15 липня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


XV Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство.»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 26-30.09.2012р.

Останній термін подання матеріалів: Перший термін - 15 квітня 2012 року, другий – 15 серпня 2012 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: Перший термін - 250 грн., другий – 300 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку сталого туризму"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:  24-28 липня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 01 липня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 гр
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція Самодостатність розвитку в епоху глобальної інтеграції"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:  10-14 липня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 25 червня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція "Здоров’я людини у сучасному суспільстві"
Місце проведення: м.Сімферополь-Судак
Дата проведення: 14-16 червня  2012р.
Останній термін подання матеріалів:  01 червня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


V міжнародна науково-практична конференція "Освіта та наука в умовах глобальних викликів"
Місце проведення: м.Сімферополь-Судак
Дата проведення:  7-9 червня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 31 травня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.educrimea.com
інформаційний лист


V міжнародна науково-практична конференція "Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки"
Місце проведення: м.Сімферополь-Судак
Дата проведення:  31 травня - 2 червня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 22 травня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція "Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку україни в умовах глобальних викликів"

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 1-2 листопада 2012 року

Останній термін подання матеріалів: до 20 травня 2012 р.

Тип публікації: доповідь та стаття

Організаційний внесок: 200 грн – у разі особистої участі, 100 грн – у разі дистанційної участі

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: науковці, провідні спеціалісти, ініціативні й компетентні працівники державних, регіональних і муніципальних органів влади й управління, зацікавлені представники бізнес-структур, політичних партій і громадських організацій, засобів масової інформації. Окрему секцію буде складати молодіжне наукове співтовариство

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародні науково-практичні Інтернет-конференції «Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ» та «Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства»

Місце проведення: www.confirentc.at.ua

Дата проведення: 6-7 листопада та 4-5 грудня 2012 р. відповідно

Останній термін подання матеріалів: до 3 листопада та 1 грудня 2012 р. відповідно

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька.

Учасники конференції: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ.

Завантажити інформаційний лист конференцій

 


Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Місце проведення: http://www.pntu.edu.ua м. Полтава

Дата проведення: 15-16 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 1 листопада 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в УкраїніÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Миколаїв

Дата проведення: 24.11 - 25.11.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 30 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 15 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 26 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 29 - 30 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 20 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 180 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Перша міжнародна науково-практичній інтернет - конференція студентів і молодих вчених «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: МАКРО ТА МІКРОРІВЕНЬ»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 20 жовтня 2012 РОКУ

Останній термін подання матеріалів: 19 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практичну конференція: «Конкурентний розвиток підприємництва в УкраїніÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 22-23 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 15 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 180 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науковці, викладачі, аспіранти, представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій, підприємці та всі зацікавлені особи.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


XVII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ століття»

Місце проведення: Nauka.zinet.info

Дата проведення: з 22 до 26 жовтня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15 жовтня 2012 р.

Тип публікації: стаття в науковому збірнику

Організаційний внесок: 20 грн. за сторінку

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції (рос.)

 


ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Ãƒƒ‚«Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів»,

Місце проведення: м. Сімферополь - м. Євпаторія

Дата проведення: 18 – 20 жовтня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 10 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези та стаття в журналі

Організаційний внесок: 80 грн. та 150 грн. за публікацію статті

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 

Завантажити вимоги до статті в журналі Ãƒƒ‚«Економіка та управління»

 


Третя міжнародна науково-практична конференція «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 29 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 10 жовтня 2012 р.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 250 грн. (заочна участь - 220 грн.)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 15.05 – 17.05.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.05.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ”

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 11-12.05.2012р.

Останній термін подання матеріалів: 11 травня 2012 року.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 85 грн. (дистанційна участь)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VII науково-практична конференція "Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспактиви"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення: 17 травня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 1 травня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.educrimea.com
інформаційний лист


Публікація в науковому журналі Ãƒƒ‚«ЕТАП. Економіка: теорія, аналіз, практика»

Місце публікації: м.Полтава

Дата виходу: травень 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 30 квітня 2012 р.

Тип публікації: стаття

Оплата публікації: 15 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист


 

VI міжнародна науково-практична конференція "Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації"
Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта
Дата проведення: 25-27 квітня2 012р.
Останній термін подання матеріалів: 20 квітня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.educrimea.com
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України»

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Дата проведення: 31 травня – 2 червня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: до 20.04.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: за дистанційну участь - 150 грн., за безпосередню участь - 200 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська

Учасники конференції: науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки та фінансів, підприємці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Простір і час сучасної науки”

Місце проведення: http://www.intkonf.org

Дата проведення: з 19 по 21 квітня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: 18 квітня 2012 року

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 3 сторінки формату А4 - 90 грн., 4 стор. - 95 грн., 5 стор. - 105 грн., 6 стор. - 115 грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну сторінку)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 20-21.04.2012р.

Останній термін подання матеріалів: До 18 квітня 2012 року (включно)

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 85 грн.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Економічна наукова інтернет-конференція "Тенденції забезпечення сталого розвитку економічної системи України"

Місце проведення: сайт www.economy-confer.com.ua

Дата проведення: 17 квітня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: до 17 квітня включно

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за сторінку та 12 за пересилання збірника

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VІ Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи”

Місце проведення: м. Житомир

Дата проведення: 26-27 квітня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: 16 квітня 2012 року

Тип публікації: тези та стаття

Організаційний внесок: 50 грн. Вартість публікації тез - 120 грн. (включаючи пересилку), однієї сторінки статті – 25 грн.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська

Учасники конференції: провідні науковці України та інших держав, керівники та фахівці підприємств, органів державної влади, недержавних установ, докторанти, викладачі, аспіранти, всі професійно зацікавлені особи

Завантажити інформаційний лист конференції


V Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, викладачів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Місце проведення: м. Суми

Дата проведення: 26-28 квітня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до12.04.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: для студентів, аспірантів 140 грн., для викладачів, науковців 180 грн. В разі заочної участі при необхідності пересилання матеріалів – доплата 30 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: представники США, Польщі, РФ, Казахстану, Узбекістану, Білорусі, України

Завантажити інформаційний лист конференції

 


IV Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингове забезпечення ринку продовольства"

Місце проведення: м. Полтава

Дата проведення: 15-16 травня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: до 10.04.2012 р.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 80 грн. та 25 грн. за публікацію кожної сторінки статті, 15грн. – за публікацію сторінки тез

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Збірник наукових праць «Економічний аналіз»

Останній термін подання матеріалів: 10.04.2012 р.

Організаційний внесок: 30 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку сучасного міста»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 25.04 - 27.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.04.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V студентська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України"
Місце проведення: м. Сімферополь
Дата проведення: 18-20 квітня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 10 квітня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 100 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку сучасного міста"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:  25-27 квітня 2012р.
Останній термін подання матеріалів:10 квітня  2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 150 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька 
інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених "Тенденції забезпечення сталого розвитку економічної системи України"

Місце проведення: м. Ужгород

Дата проведення: 26-27 квітня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: 5 квітня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 120грн. при очній участі та 40 грн. при заочній

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Х Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Анализ и прогнозирование трансформационных процессов в экономике современного мира: проблемы и перспективы»

Місце проведення: г. Киев

Дата проведення: 6-7 апреля 2012 г.

Останній термін подання матеріалів: До 4 апреля 2012 года (включительно)

Тип публікації: тезисы

Організаційний внесок: 85 грн.

Робочі мови конференції: украинский, английский и русский

Учасники конференції: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Х Всеукраїнська науково-практична конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансова система України: становлення та розвиток»

Місце проведення: м. Острог

Дата проведення: 18.05 – 19.05.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 200 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


четверта Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 08 – 09 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 03 жовтня 2012 р.

Тип публікації: стаття або тези

Організаційний внесок: 50 грн. (окремо збірник тез - 110 грн., одна сторінка статті в фаховому виданні ÃƒƒÃ‚¢€“ 35 грн.)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична конференція: «Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодіїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Дрогобич

Дата проведення: 4 – 6 жовтня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 1 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 200 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Учасники конференції: не вказано.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація в збірниках наукових праць, включених до переліку ВАК України серії Ãƒƒ‚«Економіка» та серії Ãƒƒ‚«Державне управління» за 2012 рік.

Місце публікації: м. Донецьк

Останній термін подання матеріалів: до 01.10.2012 р.

Тип публікації: стаття у збірнику

Оплата публікації: 25 грн. за сторінку

Завантажити інформаційний лист

 


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному бізнесовому середовищіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 25-26 жовтня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 1 жовтня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька.

Учасники конференції: молоді вчені й аспіранти, які мають завершені експериментальні дослідження або впровадження у виробництво, а також студенти, які активно займаються науковою діяльністю.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


І Міжвузівська науково-методична конференція «Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 21 листопада 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: до 30 вересня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: відсутній

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науково-педагогічні працівники, експерти, практики, молоді вчені, представники еколого-аналітичних лабораторій.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Місце проведення: conf.at.ua

Дата проведення: 2 - 3 жовтня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 29 вересня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. За сторінку

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ã‚«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Місце проведення: http://conferences.neasmo.org.ua/

Дата проведення: з 29 до 30 вересня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 27 вересня 2012 р.

Тип публікації: стаття в електронному збірнику

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинска, армянска, азербайджанска, казахска, узбекська, таджиська, киргизська, молдавська, туркменска..

Учасники конференції: викладачі, аспіранти, студенти.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VII Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків»

Місце проведення: м. Черкаси

Дата проведення: 17-19 жовтня 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: 24 вересня 2012 року.

Тип публікації: тези та стаття

Організаційний внесок: 240 грн. У разі дистанційної участі – 80 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Учасники конференції: провідні науковці, фахівці Національного банку України, представники органів державної та місцевої влади, інших установ, докторанти, викладачі, аспіранти, всі професійно зацікавлені особи

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Публікація в колективній монографії «СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Місце публікації: м. Черкаси

Останній термін подання матеріалів: до 21.09.2012 р.

Тип публікації: розділ у монографії

Оплата публікації: 300 грн.

Завантажити інформаційний лист

 


ІV Всеукраїнська конференція «Стан та удосконалення безпеки інформаційно–телекомунікаційних систем»

Місце проведення: м. Очаків

Дата проведення: 18-20 вересня 2012 р.

Організаційний внесок: 1700 грн.

Учасники конференції: керівники, фахівці і науковці у сфері підготовки кадрів для галузей економіки та інформаційної безпеки України..

Завантажити інформаційний лист конференції

 


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ÃƒƒÃ‚¢€“ ПРАКТИЧНА ЗАОЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Ãƒƒ‚«НАУКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Місце проведення: м. Черкаси

Дата проведення: 21 вересня 2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 17 вересня 2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VІІ всеукраїнська науково – методична конференція “Сучасні технології вищої освіти”

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 3 - 5 жовтня 2012 року.

Останній термін подання матеріалів: до 16.09.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: не вказано

Робочі мови конференції: не вказано.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


V Международная научная конференция «Инвестиционно–инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы»

Место проведения: г. Мариуполь

Дата проведения: 25.05 – 27.05.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 01.04.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационных взнос: 1500 грн.

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


VІІ Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы управления производством»

Место проведения: г. Донецк

Дата проведения: октябрь 2012 г.

Последний срок подачи материалов: 01.04.2012 г.

Тип публикации: тезисы, статья

Организационных взнос: 70 грн., 40 грн. за стр.

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства»

Місце проведення: м. Кривий Ріг

Дата проведення: 22-25 травня 2012 р

Останній термін подання матеріалів: подовжено до 1 квітня 2012 року, оплата оргвнеску – до 15-го квітня

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 500 грн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: фахівці вищих навчальних закладів, академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, органів місцевого самоврядування

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 27.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 31.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 27.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 31.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу»

Місце проведення: м. Миколаїв

Дата проведення: 19.04 - 20.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 30.03.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 30 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


III Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи»

Місце проведення: сайт www.khntusg.com.ua

Дата проведення: 9-23 квітня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: 30 березня 2012 року

Тип публікації: тези або тези зі статтею (для студентів лише тези)

Організаційний внесок: 20 грн. за одну повну або неповну сторінку

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, студенти-дослідники

Завантажити інформаційний лист конференції


V Міжнародна науково-практична конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи»

Місце проведення: м. Полтава

Дата проведення: 18.04 – 19.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 26.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 200 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки»

Місце проведення: м. Чернівці

Дата проведення: 19.04 - 21.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки»

Місце проведення: м. Чернівці

Дата проведення: 19.04 – 21.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Чортків

Дата проведення: 26.04 - 27.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: очна участь - 200 грн., заочна – 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., пол.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VI Международная научная конференция студентов и молодых учених «Проблемы управления производственно-экономической деятельностьюсубъектов хозяйствования»

Место проведения: г. Донецк

Дата проведения: 19.04.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 23.03.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос:110 грн.

Рабочие язики конференции: укр., рус., англ., пол.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал 2012»

Місце проведення: http://www.intkonf.org

Дата проведення: з 21 по 23 березня 2012 року

Останній термін подання матеріалів: 22.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 3 сторінки формату А4 - 90 грн., 4 стор. - 95 грн., 5 стор. - 105 грн., 6 стор. - 115 грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну сторінку)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 19.04 – 20.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Международная научно-практическая Интернет-конференция «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012»

Место проведения: Интернет-сайт www.sworld.com.ua

Дата проведения: с 23 по 31 марта 2012 г.

Последний срок подачи материалов: 20 марта 2012 г. (включительно)

Тип публикации: тезисы на сайте и в сборнике

Организационный взнос: 15 грн. за текст на сайте и 23 грн. за страницу в сборнике

Рабочие язики конференции: украинский, русский, английский.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции

 


Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління сталим розвитком територій в контекті світового досвіду"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:  28 березня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 20 березня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 150 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька 
інформаційний лист


V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 19.04 – 20.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 130 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 05.04 – 06.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 90 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ Всеукраїнський семінар «Участь України у глобалізацій них процесах»

Місце проведення: м. Сімферопіль

Дата проведення: 05.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів»

Місце проведення: м. Львів

Дата проведення: 28.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку»

Місце проведення: м. Хмельницький

Дата проведення: 19.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 90 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


IV Міжнародна науково-практична конференція "Індустрія гостинності у країнах Європи"
Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта
Дата проведення: 29-31березня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 15 березня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 250 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.educrimea.com
інформаційний лист


XVІ Між­­народна науково-практична конференція â€œФінанси України: Глобальні та національні імперативи розвитку”
Місце проведення: м.Дніпропетровськ
Дата проведення:  30-31 березня 2012 року
Останній термін подання матеріалів: 12 березня 2012 року
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 150 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька і французька
інформаційний лист


V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна та економічна безпека»

Дата проведення: 24.04 – 26.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ Ãƒƒ‚«Економічні проблеми сталого розвитку»

Місце проведення: м. Суми

Дата проведення: 04.04 - 05.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.03.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: очна участь – 300 грн, заочна – 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Международная научно-практическая конференция «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой»

Место проведения: г. Переяслав-Хмельницкий

Дата проведения: 26.04 – 27.04.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 09.03.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационных взнос: 150 грн.

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


ХІІІ Щорічна міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технологіїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 05.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: не вказаний

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент підприємницької діяльностіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 03.04 – 04.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 03.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток національних економічних систем в умовах глобалізації: актуальні проблеми теорії та практики»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 23.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 02.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V І Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та практика менеджменту у ХХІ столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти»

Місце проведення: м. Полтава

Дата проведення: 26.04 – 27.042012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 200 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку»

Місце проведення: м. Острог

Дата проведення: 05.04 – 06.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.03.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Науково-практична Інтернет-конференція викладачів та студентів «Інноваційна і інвестиційна політика в Україні: сучасний стан та можливості її активізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Сімферопіль

Дата проведення: 15.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраинская научно-практическая «Интеграционны выбор Украины: история, современность, перспективы»/strong>

Место проведения: г. Винница

Дата проведения: 10.04.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 01.03.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационных взнос: не указан

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Посткризовий розвиток світової економіки та України»

Місце проведення: м. Сімферопіль

Дата проведення: 22.03 - 23.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Посткризовий розвиток світової економіки та України»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 22.03 - 23.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 170 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»
Місце проведення: м.Луганськ
Дата проведення:  20-21 березня 2012р.
Останній термін подання матеріалів:  01 березня 2012р.
Тип публікацій: стаття
Організаційний внесок: 120 грн
Робочі мови конференції: українська, російська 
інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі"
Місце проведення: м.Харків
Дата проведення: 25 квітня  2012р.
Останній термін подання матеріалів:  1 березня 2012р.
Тип публікацій: тези
www.hduht.edu.ua
інформаційний лист


Всеукраїнська студентська наукова конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Відновлення економічного зростання в Україні: погляд молодіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 15.03 – 16.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 27.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Науково-практичний науковий стіл «Напрямки підвищення конкурентоспроможності податкової політики в УкраїніÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Ірпінь

Дата проведення: 23.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 26.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: не вказаний

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту»

Місце проведення: м. Луганськ

Дата проведення: 21.03 – 22.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 26.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 140 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 19.04.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.02.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД

Дата проведення: 26.02 – 28.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 24.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасний університет очима студентів»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 15.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 23.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:не вказано

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XIV Международная научно-практическая конференция аспирантов и студентов «Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации»

Место проведения: г. Симферополь

Дата проведения: 21.03 – 24.03.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 20.02.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос:очное участие – 75 грн., заочное - 160 грн.

Рабочие язики конференции: укр., рус., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


І Міжнародна науково-практична конференція студентів і магістрантів «Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень»

Місце проведення: м. Кам’янець-Подільський

Дата проведення: 19.03 – 20.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 75 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Круглий стіл «Домогосподарства в новій економіціÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 29.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Международная научно-практическая конференция «Современная экономическая теория и поиск эффективных теорий хозяйствования»

Место проведения: г. Симферополь

Дата проведения: 16.03 – 17.03.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 20.02.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационных взнос: 150 грн.

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною і інноваційною діяльністю"

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 22.03 - 23.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 04.03.2012 р.

Тип публікації: тези

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 01.03 - 30.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 17.02.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ХIV Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України»

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 21.03 – 24.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


16-й Международный молодежный форум «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХІ веке»
Місце проведення: м.Харків
Дата проведення: 17-19 квітня 2012 року
Останній термін подання матеріалів: 15 лютого 2012 року
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 75 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
інформаційний лист


Всеукраїнська наукова конференція «Екологічний шлях у майбутнєÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Умань

Дата проведення: 29.03 – 30.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:120 грн., 25 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 21.03 – 22.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 70 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ХІІ Міжнародний науковий конгрес «Державне управління та місцеве самоврядування»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 29.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.01.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 160 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська міжвузівська наукова студентська конференція "Інновації у фінансовій сфері: світовий досвід та перспективи України"
Місце проведення: м.Київ
Дата проведення:  23 березня 2012 року
Останній термін подання матеріалів:  20 січня 2012 року
Тип публікацій: тези
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.kneu.kiev.ua
інформаційний лист


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління»

Місце проведення: м. Запоріжжя

Дата проведення: 14.03 – 16.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.01.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VIІ Міжнародна науково-практична конференція: «Екологія та освіта:  актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф»
Місце проведення: м.Черкаси
Дата проведення: 19-20 квітня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 15 січня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 100 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист

Четверта Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Економіка і управління: погляд молоді"
Місце проведення: м.Донецьк
Дата проведення:  1-2 березня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 1 січня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 60 грн + 20 грн за пересилку збірника
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
інформаційний лист


VІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Наукові здобуткі студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 14.03 – 15.03.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 15 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Інвестиційні рішення в умовах глобального конкурентного середовища»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 30.02.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Економічна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання економічної науки на сучасному етапіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 17.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 17.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»

Місце проведення: м. Макіївка

Дата проведення: 22.02 – 23.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 17.02.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Науково-практична конференція «Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін»
Місце проведення: м.Полтава
Дата проведення:   23-24 лютого 2012р.
Останній термін подання матеріалів:  15 лютого 2012р.
Тип публікацій: тези, стаття
Організаційний внесок:  15 гривень за надрукований аркуш та 20 гривень за збірник
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист


ІХ Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 17.02 - 18.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 14.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 85 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Научный Интернет-симпозиум «Достижения современной науки»

Дата проведения: 20.02 - 27.02.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 14.02.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист


І Всеукраїнська науково-прктична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях»

Місце проведення: м. Кременчук

Дата проведення: 24.02 – 25.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.02.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 45грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ Международная научно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации»

Место проведения: г. Днепропетровск

Дата проведения: 17.02 - 18.02.2012 г.

Последний срок подачи материалов: 10.02.2012 г.

Тип публикации: тезисы

Организационных взнос: 30 грн., 25 грн. за стр.

Рабочие языки конференции: укр., рос., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»

Місце проведення: м. Макіївка

Дата проведення: 25.01 – 26.01.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.01.2012 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»

Місце проведення: м. Мукачево

Дата проведення: 17.02 - 18.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.01.2012 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: очна участь - 200 грн., заочна – 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


І Міжнародна науково-практична Інтернет конференція "Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя"
Місце проведення: м.Львів - Інтернет
Дата проведення:  31 січня 2012 року
Останній термін подання матеріалів:  15 січня 2012 року
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 97 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, польська
www.lac.lviv.ua
інформаційний лист


IX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 23.02 - 24.02.2012 р.

Останній термін подання матеріалів: 16.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»
Місце проведення: м.Макіївка, Донецька обл.
Дата проведення:  25-26 січня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 20 січня  2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 150 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист


І Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у ХХІ столітті"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:  25 січня 2012р.
Останній термін подання матеріалів: 20 січня 2012р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 150 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька 
інформаційний лист


III-й международная научно-практическая конференция «Государство и общество: проблемы взаимодействия»
Місце проведення: м.Кіров
Дата проведення: 12 січня  2012р.
Останній термін подання матеріалів: 12 січня 2012р.
Тип публікацій: доповідь
Організаційний внесок: 1000 руб
www.vggu.ru
информационный лист


Міжнародна науково-практична конференція "Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг"
Місце проведення: м.Сімферополь
Дата проведення:  28 грудня 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 20 грудня 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


VІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічні підсумки 2011 року: досягнення та перспективи»

Місце проведення: м. Львів

Дата проведення: 23.12 – 24.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XVI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і дороги розвитку сучасної охорони здоров'я»

Місце проведення: м. Київ, м. Лондон

Дата проведення: 21.12 - 26.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 19.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн., 18 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


IV міжнародна науково-практична конференція "Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку"Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта

Дата проведення: 22-24 грудня  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 15.12.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

www.educrimea.com

інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція «Ризики та конфлікти у сучасному суспільствіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 23.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми та сучасні тенденції розвитку психології та педагогіки проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 14.12 – 16.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 12.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн., 20 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XIV Всеукраинская научно-практическая конференция «Инновационный потенциал украинской науки – ХХI век»

Место проведения: г. Дубай

Дата проведения: 12.12 – 20.12.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 07.12.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос:20 грн. за стр.

Рабочие язики конференции: укр., рус., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 15.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону»

Місце проведення: м. Красноармійськ

Дата проведення: 16.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XV Міжнародна науково-практична конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Військові і політичні науки в контексті соціального прогресу»

Місце проведення: м. Київ, м. Лондон

Дата проведення: 07.12 - 12.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн., 18 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференції "Глобальні процеси: економічний та соціологічний виміри"

Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта

Дата проведення: 9-10 грудня  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 1.12.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

www.educrimea.com

інформаційний лист


Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми і дороги розвитку сучасної охорони здоров'я»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 07.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 07.12.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки»

Останній термін подання матеріалів: 30.11.2011 р.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 25 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІI Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 25.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та сучасні тенденції розвитку психології та педагогіки»

Місце проведення: м. Київ, м. Лондон

Дата проведення: 24.11 – 28.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 22.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн., 18 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Ãƒƒ‚«НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НСТиП - 2011»
Місце проведення: м. Краматорськ
Дата проведення: 7-9 грудня  2011р.
Останній термін подання матеріалів:  15 листопада 2011р.
Тип публікацій: стаття
Організаційний внесок: 100 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
информационный лист


VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України"
Місце проведення: м.Донецьк
Дата проведення:  8 грудня 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 15 листопада 2011р.
Тип публікацій: статті, тези
Організаційний внесок: 15 грн за сторінку публікації + 15-20 грн за збірник
Робочі мови конференції: українська, російська
інформаційний лист


VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 08.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.11.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 15 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 25.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 08.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ міжнародна студентська наукова інтернет-конференція “ Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу ”
Місце проведення: м.Донецьк
Дата проведення:   25 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів:  8 листопада 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 80 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист


Сьома Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень 2011"
Місце проведення: м.Полтава
Дата проведення:  28-30 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів:  7 листопада 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 320 грн 
інформаційний лист


І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Кривий-Ріг

Дата проведення: 08.12 – 09.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська студентська наукова конференція "Проблеми впровадження інформаційних систем і технололгій в економіці та бізнесі"
Місце проведення: м.Київ
Дата проведення: 30 листопада - 2 грудня  2011р.
Останній термін подання матеріалів: 1 листопада 2011р.
Тип публікацій: тези
інформаційний лист


Другий тур Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку»

Місце проведення: м. Львів

Дата проведення: 24.11 – 25.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна студентська конференція «20 років після Радянського Союзу: економічні досягнення та виклики»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 03.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Робочі мови конференції: англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Другий тур Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку»

Місце проведення: м. Львів

Дата проведення: 24.11 – 25.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ХІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 30.11 – 02.12.2011 р.

Останній термін подання матеріалів:заявка - 01.11.2011 р., тези - 10.11.2011

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:не вказаний

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XIІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 10.12 – 11.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 21.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Х Міжнародна науково-практична конференція “РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ”
Місце проведення: м.Київ
Дата проведення:  23 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів:  21 жовтня 2011р.
Тип публікацій: тези
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 24.11 – 25.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 20 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

Форум для Лідерів студентського самоврядування

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 19.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 19.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика»

Місце проведення: м. Полтава

Дата проведення: 17.11 – 18.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 14.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки»

Місце проведення: м. Кам’янець - Подільський

Дата проведення: 15.11 – 16.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 11.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ..

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V міжнародна науково-практична конференція "Стратегії розвитку України у глобальному середовищі"

Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта

Дата проведення: 17-19 листопада  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 9.11.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька

www.educrimea.com

інформаційний лист


Международная научно-практическая конференция «Перспективные разработки науки и техники»

Место проведения: г. Przemysl, Польша

Дата проведения: 07.11 – 15.11.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 05.11.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос:не указан

Рабочие язики конференции: рус., укр., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


20-й Міжнародний форум «Дні якості в КиєвіÃƒƒÃ‚¢€™2011»
Місце проведення: м.Київ
Дата проведення:  7-10 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів:1 листопада 2011р.
Організаційний внесок: див. додаток
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист


V Всеукраїнська науково-практична конференція „Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики”
Місце проведення: м.Київ
Дата проведення:  18 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 1 листопада 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 290 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.knteu.kiev.ua, www.reklamspilka.org.ua
інформаційний лист


V Всеукраїнська науково-практична конференція «Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 19.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 290 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Симпозіум «Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізаціїÃƒƒ‚»
Місце проведення: м.Харків
Дата проведення:  10 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 31 жовтня 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 100 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
інформаційний лист


VI Симпозіум «Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 10.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 31.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан і проблеми оподаткування в усовах мінливої економіки»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 11.11 – 12.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 22.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 90 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Студентство. Наука. Іноземна мова»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 18.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 15 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика”

Місце проведення: м.Запоріжжя

Дата проведення:   17-18 листопада 2011р.

Останній термін подання матеріалів:  01.10.2011р.

Тип публікацій: тези доповіді

Організаційний внесок: 150 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська

інформаційний лист


Международная научная конференция "Участие Украины в зонах свободной торговли: состояние, проблемы, перспективы"

Місце проведення: м.Київ

Дата проведення: 17-18 листопада  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 1.10.2011р.

Тип публікацій: тези, доповідь

Організаційний внесок: 200 грн, для студентів 50 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних системв умовах глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Кривий-Ріг

Дата проведення: 10.11 – 11.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.09.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція "Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу"

Місце проведення: м.Ужгород

Дата проведення:  11-12 листопада 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 23.09.2011р.

Тип публікацій: доповідь

Організаційний внесок: 100 грн + витрати за випуск матеріалів конференції (10 грн. вартості друку однієї сторінки)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


Збірник наукових праць «Економічний аналіз»

Останній термін подання матеріалів: 01.11.2011 р.

Тип публікації: стаття

Організаційний внесок: 30 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ міжнародна науково-практична конференція "Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду"

Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта

Дата проведення:   3-5 листопада2011р.

Останній термін подання матеріалів:  25.10.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

www.educrimea.com

інформаційний лист


XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: жовтень 2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.10.2011 р., 31.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., пол..

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XII Міжнародна науково-практична конференція «Ключові інструменти організації людського співжиття: економіка і право»

Місце проведення: м. Лондон, м. Київ

Дата проведення: 27.10 – 01.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 24.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: участь – 70 грн., публікація - 20 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Восьма Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки»

Дата проведення: 24.10 – 26.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 23.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 85 грн. за 3 стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 25.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.10.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 95 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VII Международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ»
Місце проведення: м.Киев
Дата проведення: 19-20 жовтня 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 18 жовтня 2011р.
Тип публікацій: доповідь
Організаційний внесок: 22 грн за сторінку доповіді
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
http://www.confcontact.com
информационный лист


V міжнародна науково-практична конференція "Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності"

Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта

Дата проведення:   20-22 жовтня 2011р.

Останній термін подання матеріалів:  15.10.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька

www.educrimea.com

інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація парадигми державного управління в умовах глобалізаціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Сімферополь

Дата проведення: 28.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 150грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V міжнародна науково-практична конференція "Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності"
Місце проведення: м.Сімферополь-Ялта
 Дата проведення:   20-22 жовтня2011р.
Останній термін подання матеріалів:  15 жовтня 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька
www.educrimea.com
інформаційний лист


III Всероссийская научно-инновационная молодежная конференция  «Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновационный менеджмент» (с международным участием)
Місце проведення: м.Тамбов
Дата проведення:   31 жовтня - 2 листопада 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 2 жовтня  2011р.
Тип публікацій: доповідь
Робочі мови конференції:російська
http://tstu-isman.tstu.ru/konf_2011/
информационный лист


VI Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 19.10 – 21.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: очна участь – 80 грн., заочна - 70 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Conference “European integration process in the new regional and global settings”

Місце проведення: м. Варшава

Дата проведення: 19.10 – 20.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 30.09.2011 р.

Тип публікації: тези

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ Міжнародна науково-практична конференція ÂÃ‚Ã‚Â«Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу»

Місце проведення: м.Київ

Дата проведення:  3 листопада 2011р.

Останній термін подання матеріалів:  30.09.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


Х Міжнародна науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів"

Місце проведення: м.Кременчук

Дата проведення: 4-6 листопада 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 30.09.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: за збірник 70 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки»

Місце проведення: м.Крим
Дата проведення: 20-21 жовтня 2011р.
Останній термін подання матеріалів: 20 вересня 2011р.
Тип публікацій: тези доповідей
Організаційний внесок: 250 грн, 150 грн за дистанційну участь
http://business-osvita.snu.edu.ua
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування"
Місце проведення: Інтернет
Дата проведення: 20-21 жовтня  2011р.
Останній термін подання матеріалів:  15 вересня 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 10 грн/стор.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
www.hduht.edu.ua
інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція присвячена 60-річчю економічного факультету "Економічний розвиток агропромислового виробництва та природоохоронної сфери в умовах глобалізації і регіональних викликів"

Місце проведення: м.Київ

Дата проведення: 24-25 жовтня 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 1.07.2011р.

Тип публікацій: стаття

Організаційний внесок: 60 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток агропромислового виробництва та природоохоронної сфери в умовах глобалізації і регіональних викликів»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 24.10 – 25.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.07.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.,

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Конференцiя «Змiни клiмату»

Мiсце проведення: Colorado Springs

Дата проведення: 22-29.10.2011р.

Останнiй термiн подання матерiалiв: 01.03.2011р .

Тип публiкацiї: Не указано

Органiзацiйний внесок: Не указано

Робочi мови конференцiї: англ..

Учасники конференцiї: Не указано

Завантажити Iнформацiйний лист


XI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції розвитку сучасного суспільства»

Місце проведення: м. Лондон, м. Київ

Дата проведення: 14.10 – 18.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 11.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: участь – 50 грн., публікація - 18 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми управління підприємствами торгівлі та ресторанного бізнесу в умовах інноваційного розвитку"

Місце проведення: м.Харків

Дата проведення:   19  жовтня 2011р.

Останній термін подання матеріалів:  1.09.2011р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


Конференция "Эффективные технологии управления производством"-2011

Місце проведення: м.Москва

Дата проведення: 17-18 жовтня  2011р.

Робочі мови конференції: російська, англійська

ww.mescenter.ru

информационный лист


Економічна наукова Інтернет-конференція «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 12.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 12.10.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Международная научно-практическая конференция «Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий»

Место проведения: г. Сочи

Дата проведения: 01.10 – 10.10.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 15.10.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос:очное участие – 2500 руб., заочное – 800 руб.

Рабочие язики конференции: рус.,

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 15.11 - 16.11.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 09.10.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 50 грн., стаття - 30 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 06.10 - 07.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.10.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 200 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Межнародная научно-практическая интернет-конференция "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2011"
Місце проведення: Інтернет
Дата проведення:  4-15 жовтня2011р.
Останній термін подання матеріалів:  28 вересня 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 15 грн плюс 23 грн за стор. тез
http/www.sworld.com.ua 
інформаційний лист


VІI Международная научно-практическая конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты»
Місце проведення: м.Дніпропетровськ
Дата проведення:   29-30 вересня 2011р.
Останній термін подання матеріалів:  22 вересня 2011р.
Тип публікацій: доповідь
Організаційний внесок: 22 грн за 1 аркуш доповіді
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
інформаційний лист


Міжнародний економічний форум «Наукова спадщина Йозефа Фалоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнєÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Чернівці

Дата проведення: 14.10 – 16.10.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.09.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 250 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»
Міісце проведення: м.Тернопіль
Дата проведення:   29 вересня – 1 жовтня 2011р.
Останній термін подання матеріалів: до 10 вересня 2011 р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: 200 грн
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
http://www.econa.at.ua/
Увага! ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ В інформаційному листі змінено зміст операції для проплати.
інформаційний лист


V Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»

Міісце проведення: м.Тернопіль

Дата проведення:   29 вересня – 1 жовтня 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 15.08.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

http://www.econa.at.ua/

Увага! ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ В інформаційному листі змінено зміст операції для проплати.

інформаційний лист


Міжнародна науково-практична конференція "Фінансове право у ХХI сторіччі: здобутки та перспективи"

Місце проведення: м.Ірпінь

Дата проведення:  4-7 жовтня 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 1.08.2011р.

Тип публікацій: тези доповіді або стаття

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька

http://ndi-fp.asta.edu.ua

інформаційний лист


ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Хлібопродукти-2011"

Місце проведення: м.Одеса

Дата проведення: 28-29 вересня  2011р.

www.onaft.edu.ua

інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”

Місце проведення: м. Черкаси

Дата проведення: 29-30 вересня  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 30.06.2011р.

Тип публікацій: стаття

Організаційний внесок: 200 грн

інформаційний лист


XIV Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения и информатики», посвященной 75-летию МГУПИ

Місце проведення: м.Сочі

Дата проведення: 3-7 жовтня  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 17.06.2011р.

Тип публікацій: доповідь

Організаційний внесок: 850 руб

информационный лист


VII Міжнародна науково-практична конференція "Харчові технології-2011"

Місце проведення: м.Одеса

Дата проведення: 29-30 вересня  2011р.

Останній термін подання матеріалів: статті до 15.06.2011р.,

аявки на участь до 30 серпня 2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 180 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

www.onaft.edu.ua

інформаційний лист


Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика-2011"

Місце проведення: м.Івано-Франківськ

Дата проведення: 10-14 жовтня  2011р.

Останній термін подання матеріалів: 30.05.2011р.

Тип публікацій: доповідь

Організаційний внесок: 150 $

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

www.nung.edu.ua

інформаційний лист


"Сучасний соціокультурний простір 2011"
Місце проведення: Інтернет
Дата проведення:  22-24 вересня 2011р.
Останній термін подання матеріалів:  21 вересня 2011р.
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: вартість публікації
http/www.intkonf.org
інформаційний лист


Международная научно-практическая конференция «ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ» (очна, заочна)
Місце проведення: м.Курськ
Дата проведення:   11-18 вересня 2011р.
Останній термін подання матеріалів:  18 вересня 2011р.
Тип публікацій: стаття
Організаційний внесок: 150 руб за кожну сторінку
информационный лист


Міжнародна науково-практична конференція "Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів: механізми, принципи, стратегії"

Місце проведення: м.Сімферополь-Судак

Дата проведення:   22-24 вересня 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 17.09.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 200 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

www.educrimea.com

інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукова школа маркетингового менеджменту: 20 років творчої діяльностіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 14.09.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 28.08.2011 р.

ип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничетво приграничніх регионов: история, єкономика, политика, культура»

Место проведения: г. Курск

Дата проведения: 19.09 – 20.09.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 20.08.2011 г.

Тип публикации: статья

Организационный взнос:не указан

Рабочие язики конференции: рус.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Сьома Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Питання сучасної науки і освіти"

Дата проведення:   11-13 липня 2011р.

Останній термін подання матеріалів:  10.07.2011р.

Тип публікацій: тези

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

www.intkonf.org

інформаційний лист


IV Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие туризма и модернизация экономики России»

Место проведения: г. Улан-Удэ

Дата проведения: 06.09 – 09.09.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 06.07.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос: 5000 руб.

Рабочие язики конференции: рус., англ.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


Міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект»

Місце проведення: м.Євпаторія

Дата проведення: 20-23 вересня 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 1.07.2011р.

Тип публікацій: тези

Організаційний внесок: 100 грн

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

інформаційний лист


Всеукраїнська науково-практична конференція «Методи фінансового забезпечення стійкості економічного розвитку»

Місце проведення: м. Севастопіль

Дата проведення: 06.09 – 09.09.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.07.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 320 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція "Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки"

Місце проведення: м.Київ

Дата проведення: 22-23 вересня 2011р.

Останній термін подання матеріалів: 15.06.2011р.

Тип публікацій: доповідь

Організаційний внесок: 150 грн

інформаційний лист


V Мiжнародна наукова конференцiя «Соцiально-економiчнi наслiдки ринкових перетворень у постсоцiалiстичних країнах»

Мiсце проведення: Черкаський нацiональний унiверситет iм.. Богдана Хмельницького

Дата проведення: 21-23.09.2011р.

Останнiй термiн подання матерiалiв: 1.03.2011р .

Тип публiкацiї: тези

Органiзацiйний внесок: 150 грн

Робочi мови конференцiї: укр., рос., англ.., бiлоруська

Учасники конференцiї: Вченi, викладачi, науковi спiвробiтники, промисловцi, пiдприємцi, аспiранти, здобувачi, студенти

Завантажити Iнформацiйний лист


Х Ювілейна Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: червень 2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.06.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 320 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., польська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ Міжнародна наукова конференція «Посткризова глобальна економіка: відновлення рівноваги»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 05.07 – 06.07.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: резюме - 15.05.2011, тези – 20.06.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:400 грн., для студентів – 100 грн.

Робочі мови конференції: англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна Інтернет-конференція професорсько-викладацького складу «Нові шляхи країн Вишеградської четвірки та України»

Дата проведення: 08.06 – 09.06.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.06.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 40 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІV Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука в умовах глобальних викликів»

Місце проведення: м. Судак

Дата проведення: 10.06 – 12.06.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 03.06.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 200 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва»

Місце проведення: м. Яремче

Дата проведення: 21.06 – 24.06.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.06.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VI Міжнародна науково-проктична Інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень»

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Дата проведення: 30.05 –31.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 296.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 22 грн. за сторінку

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XII-а Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інноваційний потенціал т української науки – ХХІ століття»

Місце проведення: м. Запоріжжя

Дата проведення: 02.06 – 03.06.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 28.05 - 06.06.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 20 грн. за сторінку.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи»

Місце проведення: м. Житомир

Дата проведення: 02.06 – 03.06.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: заявка – 16.05.2011 р., тези - 23.05.2011 р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 50 грн., публікація тез – 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., пол.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Пятая Международная науцчная заочная конференція «Актуальне вопросы современной экономической науки»

Место проведения: г. Липецк

Дата проведения: 28.05.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 27.05.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный взнос: 180 руб. за страницу, 290 руб. за пересылку

Рабочие язики конференции: рос.

Участники конференции: не указано

Загрузить информационный лист конференции


ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 20.05 – 30.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 20 грн. за 1 сторінку

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 12.05 – 13.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 108 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія й практика»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 20.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 19.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю й аудиту в умовах глобальних економічних змін»

Місце проведення: м. Лунанськ

Дата проведення: 17.05 – 19.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 17.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 130 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів України»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 20.04.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 13.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:120 грн

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

Зразок оформлення тез


IІІ Міжнародна молодіжна конференція «Молодь та ХХІ ст. - 2011»

Місце проведення: м. Курськ

Дата проведення: 25.05 – 28.04.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:350 руб.

Робочі мови конференції:рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


І Міжнародний міждисциплінарний форум студентів, аспірантів та молодих вчених «Каразін 2011»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 19.05 – 22.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 13.05.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:не зазначений

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Студентська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: правові, політичні, соціальні, економічні, управлінські та гуманітарні аспекти»

Місце проведення: м. Луганськ

Дата проведення: 19.05 – 21.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.04 – 20.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 30 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки»

Місце проведення: м. Кременчук

Дата проведення: 12.05 – 14.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 130 грн., заочна участь – 35 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Х Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки»

Місце проведення: м. Чернівці

Дата проведення: 14.04 – 16.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:не вказаний

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграціїÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 12.05 – 13.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 25.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 108 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах»

Місце проведення: м. Київ

Дата проведення: 19.05 – 21.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: очна участь – 150 грн., заочна – 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Економічна науково-практична інтернет-конференція «Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 27.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 27.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 25 грн. за кожну сторінку

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в УкраїніÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Суми

Дата проведення: 11.05 – 13.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 10.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: особиста участь – 600 грн., дистанційна участь - 150 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України і її регіонів: проблеми науки і практики»

Місце проведення: м. Харків

Дата проведення: 19.05 – 20.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 14.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Науково-практична конференція «Управління правами інтелектуальної власностіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Суми

Дата проведення: не вказано

Останній термін подання матеріалів: 11.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок:не вказано

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференції «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Місце проведення: м. Лондон, м. Київ

Дата проведення: 21.04 – 28.04.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 12.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 40 грн. та 15 грн. За кожну сторінку

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Четверта Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми дослідження довкілля»

Місце проведення: м. Суми

Дата проведення: 19.05 – 21.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 30 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік та оподаткування в україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 28.04.2011р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2011р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти та фахівці

Завантажити Iнформацiйний лист

 


 

VІІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании»

Место проведения: г. Варна, Болгария

Дата проведения: 03.06 – 10.06.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 08.04.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Участники конференции: не указано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародної економіки»

Місце проведення: м. Дніпропетровськ

Дата проведення: 11.05.2011р.

Останній термін подання матеріалів: 15.04.2011р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: для очних учасників - 200 грн, для заочних учасників - 90 грн

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: студенти, молоді вчені

Завантажити Iнформацiйний лист

 


IV Международная научно-практическая конференция «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость»

Место проведения: г. Минск

Дата проведения: 19.05 – 20.05.2011 г.

Последний срок подачи материалов: 26.03.2011 г.

Тип публикации: тезисы

Организационный сбор: будет указан в приглашении

Рабочие языки конференции: белор., русск., англ..

Участники конференции: не указано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


VIII Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 19.05 – 20.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 30 грн. за стор.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції

 


Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 19.05 – 20.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 60 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»

Місце проведення: м. Львів

Дата проведення: 19.05 – 21.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 160 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.,

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські інновації: теорія та практика»

Місце проведення: м. Тернопіль

Дата проведення: 10.05 – 12.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 250 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., польська

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Четверта Міжрегіональна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»

Місце проведення: м. Запоріжжя

Дата проведення: 19.05 – 20.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 11.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Сьома Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки»

Дата проведення: 19.05 – 21.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 18.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 3 стор. – 85 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ..

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 26.05 – 27.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ..

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


IV Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Маркетинг у третьому тисячоліттіÃƒƒ‚»

Місце проведення: м. Донецьк

Дата проведення: 18.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств»

Місце проведення: м. Кривий Ріг

Дата проведення: 24.05 – 25.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 20.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 100 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ..

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»

Місце проведення: м. Ялта

Дата проведення: 22.05 – 25.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 01.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 300 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос., англ., нім.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


ІII Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 20.04 – 22.04.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 80 грн.

Робочі мови конференції: укр., рос.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити інформаційний лист конференції


Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»

Місце проведення: м. Полтава

Дата проведення: 25.05 – 27.05.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 05.05.2011 р.

Тип публікації: тези, статті

Організаційний внесок: 200 грн. за учать у конференції, включаючи видання тез, стаття - 30 грн. за сторінку у фаховому виданні

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити Iнформацiйний лист конференції

Завантажити вимоги до оформлення статей

Завантажити план-схему проїзду


ІI Международная научно-практическая конференция «Ключевые проблемы современной науки – 2011»

Місце проведення: Бял ГРАД-БГ (м.Софія, Болгарія)

Дата проведення: 17.04 – 25.04.2011 р.

Останній термін подання матеріалів: 15.04.2011 р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 12 грн за сторінку тез, 12 грн за доставку збірника поштою

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Сайт конференції


 

XVІ міжнародна науково-практична конференція «Перспективи  розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»

Місце проведення: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Дата проведення:24-25.05.2011 р

Останній термін подання матеріалів: 25.03.2011р

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 300 грн.-очна; 120-заочна; безкоштовно - тези докторів наук

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано


 

Конференція студентів та викладачів «Регіональний розвиток – маленькі складові великого успіху»

Місце проведення: Київська школа економіки

Дата проведення: 09-10.04.2011р

Останній термін подання матеріалів: 01.03.2011р

Тип публікації: дослідницькі роботи

Організаційний внесок: безкоштовно

Робочі мови конференції: англ.

Учасники конференції: студенти, аспіранти, викладачі

Завантажити Iнформацiйний лист конференції

Завантажити Запрошення

Завантажити Заявку

Завантажити Вимоги до есе

Завантажити Вимоги до робіт

Завантажити Вимоги до заявок викладачів

 


 

Международная научно-практическа Интернет-конференция «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2011»

Місце проведення: Проект SWorld, Одесский национальный морской университет, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Дата проведення: 15-28.03.2011г.

Останній термін подання матеріалів: 09.03.2011г.

Тип публікації: тезисы, статьи

Організаційний внесок: не указано

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не указано

Завантажити Iнформацiйний лист

 


 

І Міжнародна студентська наукова конференція «Студентські дослідження актуальних проблем з міжнародної економіки та менеджменту»

Місце проведення: ТНЕУ

Дата проведення: 06.04.2011р

Останній термін подання матеріалів: 10.03.2011р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 50 грн.-орг.внесок

Робочі мови конференції: англ.,франц., нім., рос., польська

Учасники конференції: студенти

Завантажити Iнформацiйний лист


 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантівмта молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту»

Місце проведення: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Дата проведення: 16-18.03.2011р

Останній термін подання матеріалів: 20.02.2011р.

Тип публікації: тези

Організаційний внесок: 120 грн.-орг.внесок; 30 грн-додатковий примірник тез

Робочі мови конференції: укр., рос., англ.

Учасники конференції: не вказано

Завантажити Iнформацiйний листІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена Х-річчю Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Місце проведення: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Дата проведення: 11-12.04.2011р.

Останній термін подання матеріалів: 10.03.2011р.

Тип публікації: тези, стаття

Організаційний внесок: 160 грн.-очна, 120грн.-заочн., 25 грн.-за стор.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla