There is no translation available.

vasilyeva t a

ВАСИЛЬЄВА Тетяна Анатоліївна

професор, доктор економічних наук

Директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

 

Народилася у 1974 році.

У 1996 р. закінчила економічний факультет Сумського державного університету.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.02.02 - Економіка та управління науково-технічним прогресом.

Вчене звання доцента кафедри управління та міжнародної діяльності УАБС присвоєно у 2003р.

У 2008 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Вчене звання  професора кафедри менеджменту УАБС присвоєно у 2010 р.

 

Інші обов'язки:

  • Керівник Центру соціально-економічних досліджень та академічної мобільності (ARMG)
  • Член редакційної колегії міжнародного наукового фахового видання «Механізм регулювання економіки»
  • Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в  Сумському державному університеті

Дисципліни: «Організація продажів банківських продуктів»; «Сучасні методики викладання у вищий школі»

Сфера наукових інтересів: банківська справа, інвестування, відтворювальні процеси в економіці, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність.

Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць

Google Scholar

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla