«Менеджмент організацій»

Освітньо-кваліфікаційний рівень ««спеціаліст» та «магістр»

Менеджмент організацій – це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як:

 • управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними);
 • управління виробництвом;
 • планування та організація діяльності компанії;
 • управління персоналом;
 • управління маркетинговою діяльністю;
 • управління розробками та науковими дослідженнями;
 • антикризове управління;
 • управління інвестиціями;
 • управління запасами;
 • управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

 

Основні напрями професійної діяльності:

 • інформаційно-аналітична;
 • організаційно-управлінська;
 • адміністративно-господарська.


Спеціаліст з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.


Серед фахових здібностей спеціаліста в галузі «Менеджмент організацій» можна назвати такі:


 • планування розвитку організації та її конкурентоспроможності;
 • вибір і здійснення раціональних форм організації управління за всіма функціональними напрямками організації;
 • вміння використовувати сучасні ефективні методи в роботі з кадрами;
 • впроваджувати ефективні системи мотивації та оплати праці;
 • здійснювання контролю виконання рішень та підтримання виконавської дисципліни, в тому числі з питань оперативного контролю, контролю охорони праці та техніки безпеки;
 • здійснювання контролю з питань екологічної безпеки організації.
 • Існують денна, заочна, вечірня, дистанційна та екстернатна форми навчання, а також надається можливість підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців з даної спеціальності.
 • Існують три спеціалізації: менеджмент підприємств і організацій (у промисловості), менеджмент підприємницької діяльності; управління проектами.

Інші спеціальності факультету>>

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla