ВАСИЛЬЄВА Тетяна Анатоліївна

 • директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
 • професор (2010 р., вчене звання професора кафедри менеджменту)
 • доктор економічних наук (2008 р., спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит)
 • головний редактор наукового журналу “Business ethics and leadership”
 • член редколегії журналів: "Strategy and Development Review", "Carbon Accounting and Business Innovation Journal"
 • член спеціалізованої вченої ради в Сумському державному університеті
 • член громадської організації «Рада молодих вчених»
 • член Центру підтримки бізнесу в Сумській області від Європейського банку реконструкції та розвитку

Сфера наукових інтересів: банківська справа, інвестування, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність, соціальна відповідальність, освіта.
Наукові стажування за кордоном: Таллін, Естонія (Learning Teacher Network, ЮНЕСКО, 2016 р.); Дойче Бундесбанк, Університет прикладних наук м. Хахенбург, Німеччина (2010 р.); Університет Перруджо, Італія (2017 р.), Університет Сент-Галлена, Швейцарія (2017 р.)
Участь у реалізації проектів Жана Моне: «Фінансові аспекти євроінтеграції: літні/зимові школи для молодих дослідників та студентів» (Програма ЄС у сфері вищої освіти Erasmus+, 2014 р.); «Європейські студії освіти з фінансів: дослідження та розповсюдження європейського досвіду в галузі освіти з фінансів серед населення» (Програма ЄС у сфері вищої освіти Erasmus+, 2014 р.)
Участь у міжнародних наукових грантових проектах: «Розвиток діалогу між банками і громадянським суспільством в контексті забезпечення демократичних процесів в Україні» (DAAD, 2016), «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» SCOPES IZ74Z0_160564 (Swiss National Science Foundation, 2015-2017 рр.) та ін.
Участь у міжнародних освітніх грантових проектах: «Відповідальне фінансування та захист споживачів” (Міністерство з економічного співробітництва та розвитку Німеччини, 2017), «Відповідальні інвестиції та особисті фінанси» (Центр освіти дорослих, DVV International, Німеччина, 2015-2017), «Школа децентралізації для молоді» (DESPRO, Швейцарія, 2015 р.), «Реформи з децентралізації: кроки, перспективи, очікувані результати» (Швейцарсько-український проект DESPRO, 2015 р.), Економічна освіта в школах України» (Американська рада з економічної освіти NCEE, 2011 р.), «Превенція конфліктів в сучасному українському суспільстві шляхом налагодження конструктивного діалогу у студентському та академічному середовищі м. Суми» (DVV International, 2014 -2015 рр.), «Адвокація права на освіту внутрішньо переміщених осіб у сумських ВНЗ» (МФ «Відродження», 2014 р.), «Дослідження впливу проектів Програми розвитку ООН на соціальний капітал місцевих громад» (Програма розвитку ООН в Україні, 2013р.), Єдність у різноманітті: повага до іншої культури як основа мирного діалогу (DVV International, 2015), «Наше суспільство: обговорювати та домовлятися через інтереси та компроміси» (CIVIC, 2014 р.) та ін.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: 1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72263 «Університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності» (16.06.2017). 2.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №3445 «Масовий відкритий онлайн-курс «Академічна доброчесність: цінності, навички, дії» (16.06.2017).

Ініціатор науково-освітніх заходів з розвитку корпоративної соціальної відповідальності (зимові/літні школи для молоді «Цінності в економіці та бізнесі», «Школа інновацій та соціального підприємництва», «Управління соціально-відповідальним бізнесом», тощо)

Facebook

Google Scholar

Scopus

Web of Science

ResearchGate

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

 1. Kozmenko S., Vasilieva T. Specialized innovating-investment banks in Ukraine // Banks and Bank Systems. – 2008. – Volume 3. Issue 1. – Р. 49-57.
 2. Vasylieva, T.A. State and banks interaction in formation of national network of venture funds in Ukraine // Actual Problems of Economics. - Issue 4, 2008, Pages 204-212.
 3. Kozmenko S. M. Ukraine and Germany: common tendencies of financial market development according to the bank-centered model / S. M. Kozmenko, T. A.Vasilyeva, S. V.Leonov. // Corporate ownership Control – 2011. – Volume 9. – Issue 1. – Continued 2. – P. 247 – 273.
 4. Leonov, S.V., Vasylieva, T.A., Tsyganyuk, D.L. Formalization of functional limitations in functioning of co-investment funds basing on comparative analysis of financial markets within FM CEEC/ Аctual Problems of Economics. – 2012. – № 8 (134). – Р. 75–86.
 5. Vasylieva, T.A., Kasyanenko, V.O. Integral assessment of innovation potential of Ukraine's national economy: A scientific methodical approach and practical calculations// Actual Problems of Economics, 2013. – №6(144). – Р. 50-59.
 6. Vasileva, T. A., Lasukova, A. S. Empirical study on the correlation of corporate social responsibility with the banks efficiency and stability [Text] / T. A. Vasileva, A. S. Lasukova // Corporate ownership & Control, 2013. – Volume 10, Issue 4. – P. 86-93.
 7. Vasilyeva, T. A. Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy [Text] / Vasilyeva T. A., Lunyakov O. V., Leonov S. V. // Actual Problems of Economics. – 2013. – № 12 (150). – Р. 176 – 184.
 8. Vasylieva, T., Leonov, S., Lasukova, A. Evaluation of the banks corporate social responsibility concept implementation level // Economic Annals-XXI – 2014. – №1-2(1). – Р. 89-93
 9. Vasyliyeva, T.A., Ryabenkov, O.V. Comprehensive approach to application of financial controlling methods in the context of efficient application of profitability potential // Actual Problems of Economics. – 2013. – № 10 (148) . – Р. 160 –165.
 10. Vasylieva, T., Radchenko, O., Kryvych, Y. Effect from Bank's marketing communication instruments usage estimation / Economic Annals-XXI . – 2014 .- №7-8(1). – Р. 65-69.
 11. Vasylyeva, T. A. The impact of implicit banking consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine / T. A. Vasylyeva, S. V. Leonov, S. D. Bohma // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 9. – С. 384–389.
 12. Vasilyeva T. A. Countercyclical capital buffer as a macroprudential tool for regulation of the financial sector / T. Vasilyeva, S. Leonov, O. Lunyakov // Actual Problems of Economics. - 2014. - N 8. - P278-284.
 13. Vasylieva Tetiana. Environmental economic assessment of energy resources in the context of Ukraine’s energy security / Vasylieva Tetiana, Pryimenko Svitlana // Аctual problems of the economy, 2014. – №10(160). – Р. 252-260.
 14. Vasylieva, T. Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system [Text] / S. Lyeonov, A. Buriak // Prague Economic Papers. - 2015. - № 6. – Volume 24. - P. 715-728.
 15. Vasylyeva, T.A., Pryymenko, S.A. Environmental economic assessment of energy resources in the context of ukraine's energy security // Actual Problems of Economics. – 2014. - №160(1), с. 252-260.
 16. Vasylieva, Т. А. Empirical model of bank life cycle / T. A. Vasylieva, I. M. Chmutova // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10 (172) – С.352–361.
 17. Vasilyeva T. Formalization of factors that are affecting stability of Ukraine banking system / T. Vasilyeva, L. Sysoyeva, A. Vysochyna // Risk governance & control: financial markets & institutions. – 2016. – Volume 6, Issue 4. – p. 7-11.
 18. Vasylieva T.,Lyeonov S.,Djalilov K.,Lasukova, A. Corporate social responsibility and bank performance in transition countries // Risk governance & control: financial markets & institutions. – 2015. - Volume 5. - Issue 4. - Continued 1. – p. 177-186.
 19. Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle-income economies / S.V. Lyeonov, T.A. Vasylieva, O.V. Lyulyov // Вісник національного гірничого університету. – 2018. – № 1. – С. 138-146.
 20. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic Stability and Its Impact on the Economic Growth of the Country. Montenegrin Journal of Economics, – 2018. - 14(1), 159-170.
 21. Vasilyeva, T., Lyeonov, S., Adamičková, I., Bagmet, K. (2018). Institutional Quality of Social Sector: the Essence and Measurements. Economics and Sociology,11(2), 248-262. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою WEB OF SCIENCE:

 1. Васильєва Т.А., Діденко І.В. Інновації в маркетингу депозитних послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. №4. - с. 56-64.
 2. Vasyl’eva T. А. Modern methodical approaches to the evaluation of corporate reporting transparency / T. A. Vasilieva, S. V. Leonov, I. O. Makarenko // Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – №1 (9). Ч. 2. – 185-190 с.
 3. Т.А. Васильева, И.А. Макаренко Современные инновации в составлении и предоставлении корпоративной отчетности// Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №1. - С.115-125.
 4. Leonov, S.V. Methodological approach to design the organizational development evaluation system / S.V. Leonov, T.A. Vasilyeva, H.O. Shvindina // Науковий вісник Полісся., 2017., № 3 (11). Ч. 2., С. 51-56.
 5. Tetyana Vasilieva, Serhii Lieonov, Inna Makarenko, Natalie Sirkovska. Sustainability information disclosure as an instrument of marketing communication with stakeholders: markets, social and economic aspects // “Marketing and Management of Innovations”, 2017, No 4, Р.350-357.
 6. Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С. Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [WOS]: збірник наукових праць. – випуск 2(23)/2017. С. 426-436.
 7. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic Stability and Its Impact on the Economic Growth of the Country. Montenegrin Journal of Economics, – 2018. - 14(1), 159-170.

Монографії:

 1. Васильєва Т.А. Проблеми проведення еколого-економічних оцінок / Васильєва Т.А. // Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред.. д.е.н. Л.Г.Мельника та к.е.н. О.І.Карінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с., С. 98-101.
 2. Васильева Т.А. Комплексный сравнительный анализ методик принятия инвестиционных решений в условиях различных экономических систем с точки зрения их влияния на стимулирование НТП. Многоуровневая система принятия инвестиционных решений как инструмент управления НТП. Учет фактора времени при решении задач управления НТП / Васильева Т.А. // Инвестиционные решения и управление НТП: Монография / Под. ред. д.э.н., проф. С.Н. Козьменко - Сумы: ИТД „Университетская книга”; ООО „КИК „Деловые перспективы” 2005. – 158 с.
 3. Риск-менеджмент инноваций. Васильева Т.А., Диденко О.Н., Епифанов А.А. и др. – Сумы: „Деловые перспективы”, 2005. – 260 с.
 4. Амортизация и оптимальне сроки службы техники. Монография / Козьменко С.Н., Васильева Т.А., Ярошенко С.П. и др. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 223 с.
 5. Циклы воспроизводства капитала : монография // С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, И. Д. Скляр и др. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 221 с.
 6. Васильева Т. А. Общие положення инноватики / Васильева Т.А. // Потенциал инновационного развития предприятия: Монография / Под. ред. д.э.н., проф. С.Н. Козьменко – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 256 с., С. 7-11.
 7. Васильєва Т. А. Банківське фінансування інноваційної діяльності : монографія. – Суми : Ділові перспективи. – 2006. – 60 с.
 8. Васильєва Т.А. Комплексна система ризик-менеджменту інновацій / Васильева Т.А. // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 728 с. , С. 601-642.
 9. Васильева Т. А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : монография. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 513 с.
 10. Васильєва Т.А. Розвиток ринку інновацій в Україні / Васильєва Т.А. // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С.55-90.
 11. Васильєва, Т. А. Бюджетні інструменти управління інноваційним розвитком / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. Т.А.Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 200-215
 12. Vasil’eva T. Leonov S. Ostapenko L. World financial crisis and Ukraine // World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming – Sumy. – Business Perspectives. – 2009. – 427 p.
 13. Васильєва, Т. А. Місто як соціально орієнтована система / Т. А. Васильєва, Є. О. Балацький, С. М. Козьменко, Н. В. Котенко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 74-80
 14. Васильєва, Т. А. Теоретичні підходи до формування фінансової бази міста / Т. А. Васильєва, О. М. Андронов // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 81-91
 15. Васильєва, Т. А. Законодавче регулювання фінансів міста / Т. А. Васильєва, О. М. Андронов, Н. В. Шевченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 91-100
 16. Васильєва, Т. А. Міжнародні стандарти організації фінансів міста / Т. А. Васильєва, О. М. Андронов // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 101-109
 17. Васильєва, Т. А. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти регіональної інвестиційної політики / Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 148-154
 18. Васильєва, Т. А. Основні джерела, форми і методи інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / Т. А. Васильєва, О. М. Теліженко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 161-176
 19. Васильєва, Т. А. Аналіз науково-методичних підходів до розробки рейтингів соціально-економічного розвитку територій / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 203-209
 20. Васильєва, Т. А. Формування рейтингу ефективності інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 233-242
 21. Васильєва, Т. А. Напрямки використання видаткової частини місцевих бюджетів / Т. А. Васильєва, Н. В. Котенко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 64-72
 22. Васильєва, Т. А. Управління видатками місцевих бюджетів розвитку в контексті інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 72-80
 23. Васильєва, Т. А. Організаційний механізм інвестиційного забезпечення економічних перетворень за рахунок видатків місцевих бюджетів розвитку / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 80-91
 24. Васильєва, Т. А. Загальні основи формування місцевого комплексу інвестиційних проектів / Т. А. Васильєва, О. М. Теліженко, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 92-109
 25. Васильєва, Т. А. Формування оптимального портфеля інвестиційних проектів у рамках місцевого комплексу / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 109-120
 26. Васильєва, Т. А. Управління фінансовими потоками місцевого комплексу інвестиційних проектів Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія: у 2 т. Т. 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 121-133
 27. Kozmenko S., Vasilyeva T., Leonov S. Peculiarities of price formation in the banking business of Ukraine // Serhiy Kozmenko, Tetiana Vasil’eva, Serhiy Leonov / In the monograph: 30 jahre FACHHOCHSCHULE DER DEUTSCHEN BUNDESBANK: Under the editorship of Dr. h.c. Rudolf Bohmler (Hrsg.). – Frankfurt am Maine. – Diese Sonderveroffentlichung erscheint im Selbstverlag der Deutschen Bundesbank. – 2010. – P. 193-215
 28. Васильєва Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку [Текст] : монографія / Т. А. Васильєва. – Суми ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 118 с.
 29. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Шамота Г.М. Вдосконалення методів оцінки впровадження інновацій у виробничій сфері // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес - процесів на виробничому підприємстві: Монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л.М. Таранюка – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія – 1» ТОВ, 2010. – С. 119-143.
 30. Васильєва Т.А. Вплив фактору часу на формування вартості банківського бізнесу // В кн..: Вартість банківського бізнесу [Текст] : монографія / [А.О.Єпіфанов, С.В.Лєонов, Й.Хабер та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С.В.Лєонова. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 2011.
 31. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини [Текст] : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук Т.А.Васильєвої ; [А. О. Єпіфанов, Т.А.Васильєва, С. В. Лєонов] ;. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 2011. – 125 с.
 32. Васильєва Т.А. Напрямки банківсько-страхової інтеграції в сфері інвестування / Т.А.Васильєва //Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.. – Суми : Університетська книга, 2011. – С.228-240.
 33. Васильєва, Т. А. Роль інвестиційної складової в забезпеченні безпеки держави / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 304-308
 34. Васильєва, Т. А. Сутнісний аналіз інвестиційного ринку та його ролі у функціонуванні економічної системи / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 309-320
 35. Васильєва, Т. А. Суб’єкти інвестиційного ринку: характеристика, повноваження, проблеми функціонування / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 320-330
 36. Васильєва, Т. А. Фінансовий інструментарій забезпечення ефективного функціонування інвестиційного ринку / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 330-342
 37. Васильєва, Т. А. Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 342-346
 38. Васильєва, Т. А. Інвестиційний ринок України: проблеми та перспективи розвитку / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Макарюк // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 357-367
 39. Васильєва, Т. А. Ринок інноваційного інвестування / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 368-414
 40. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. Структурно-декомпозиційний аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання / Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. – С. 17-39.
 41. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. Аналіз науково-методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання / Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. – С. 39-52.
 42. Васильєва Т.А., Козьменко О.В., Остапенко Л.С. Сутність фінансового та страхового ринків / Нові вектори страхового ринку УКраїни : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.; кер. авт.колективу д.е.н., проф. О.В.Козьменко]. - Суми.: Університеська книга, 2012. - С.8-32.
 43. Васильєва Т.А. Концептуальні засади побудови механізму управління кредитним ризиком банку / Т.А.Васильєва, І.В.Красюк // Управління ризиками банків : монографія у 2-х томах. Т. 1. Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 102-128 .
 44. Васильєва Т. А. Методичний інструментарій обґрунтування ефективності функціонування інтеграційних об’єднань як позичальників на фінансовому ринку з асиметрією інформації / Т.А. Васильєва, Л.Ю. Сисоєва // В кн.: Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки ; [А. О. Єпіфанова, І. О. Школьник, Ф. Павелки та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – С. 185–194
 45. Васильєва Т. А. Методичні засади оцінки доцільності участі фінансових посередників в інтеграційних об’єднаннях на фінансовому ринку в контексті зменшення витрат на отримання достовірної інформації / Т.А. Васильєва, Л.Ю. Сисоєва // В кн.: Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки ; [А. О. Єпіфанова, І. О. Школьник, Ф. Павелки та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – С.201–211
 46. Васильєва, Т. А. Банки України в системі соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку економіки / Т. А. Васильєва, А. В. Буряк, О. О. Котенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 312-315
 47. Васильєва Т.А. Методологічні підходи до ідентифікації ризику втрати платоспроможності банку / Васильєва Т.А., Лєонов С. В., Афанасьєва О.Б., Левченко О.А. // В кн.: Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т.2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.]. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 2012. – С. 201–217.
 48. Васильєва Т.А. Особливості ідентифікації та управління маркетинговими ризиками у банківській діяльності / Васильєва Т.А., Гончаренко Т.П., Пересадько Г.О. // В кн.: Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т.2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.]. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 2012. – С. 218–228.
 49. Васильєва, Т.А. Організаційний та фінансово-економічний механізм Проекту ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» / Т.А. Васильєва // Місцевий розвиток за участі громади: монографія у 2-х томах. Т.1. Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг.ред. Ю.М. Петрушенка], - Суми: Університетська книга, 2013.- C. 292 - 295. (п. 11.1).
 50. Васильєва, Т. А., Афанасьєва, О. Б., Остапенко, Л. С. Узагальнення основних положень сучасної концепції антикризового управління / Т. А. Васильєва, О. Б. Афанасьєва, Л. С. Остапенко // Держава, підприємства та банки в системи антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н О. Б. Афанасьєвої. – Суми: «Ярославна», 2013 – С.26-46
 51. Васильєва, Т. А., Остапенко, Л. С. Ідентифікація ризиків за стадіями життєвого циклу підприємства / Т. А. Васильєва, Л. С. Остапенко // Держава, підприємства та банки в системи антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н О. Б. Афанасьєвої. – Суми: «Ярославна», 2013 – С.170-185.
 52. Васильєва, Т. А., Котляревський, О. В., Олещук, М. Г. Вплив світової фінансової кризи на кон’юнктуру розвитку ринку банківських послуг в Україні / Т. А. Васильєва, О. В. Котляревський, М. Г. Олещук // Держава, підприємства та банки в системи антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н О. Б. Афанасьєвої. – Суми: «Ярославна», 2013 – С.293-301.
 53. Васильєва, Т. А., Афанасьєва, О. Б. Прогнозний індикатор кризи в банку на основі застосування методів нечіткої логіки / Т. А. Васильєва, О. Б. Афанасьєва // Держава, підприємства та банки в системи антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н О. Б. Афанасьєвої. – Суми: «Ярославна», 2013 – С.353-367.
 54. Васильєва, Т.А. Особливості збутової політики у сфері банківсько-страхової взаємодії / «4Р» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.]; кер, авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. — Суми: Університетська книга, 2014. - C.273-280
 55. Васильєва, Т.А. Реклама в страхуванні / «4Р» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.]; кер, авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. — Суми: Університетська книга, 2014. – С.284-297
 56. Васильєва, Т.А. Особливості просування майнового страхування / «4Р» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.]; кер, авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. — Суми: Університетська книга, 2014. – С.297-304
 57. Васильєва, Т. A. Місцевий розвиток за участі громади : Том 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. -Суми : Університетська книга, 2014. - 368 с.
 58. Васильєва, Т. А. Теоретичні основи формування фінансової бази розвитку територіальних громад [Текст] / Т. А. Васильєва // Місцевий розвиток за участі громади : монографія : у 2 т. Т. 2 Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 109-117
 59. Васильєва, Т. А. Міжнародні стандарти фінансування розвитку місцевих громад [Текст] / Т. А. Васильєва // Місцевий розвиток за участі громади : монографія : у 2 т. Т. 2 Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 118-127
 60. Васильєва, Т. А. Оцінка економічного потенціалу місцевої громади [Текст] / Т. А. Васильєва // Місцевий розвиток за участі громади : монографія : у 2 т. Т. 2 Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 166-172
 61. Васильєва, Т. А. Комплексний підхід до застосування методів фінансового контролінгу в контексті ефективного використання потенціалу прибутковості [Текст] / Т. А. Васильєва, О. В. Рябенков // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. - Суми: Університетська книга, 2014. - С. 136-140
 62. Васильєва, Т. А. Виявлення резервів підвищення прибутковості та нарощення вартості промислового підприємства на основі моделей доданої вартості [Текст] / Т. А. Васильєва, О. В. Рябенков // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 140-145
 63. Васильєва, Т. А., Костель, М. В. Екологічні потреби та економічні інтереси у сучасному середовищі та їх трансформація / Т. А. Васильєва, М. В. Костель // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / М. В. Костель, М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко та ін. ; за заг. ред. проф. В. М. Бороноса та доц. І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 51-62.
 64. Васильєва, Т. А., Костель, М. В. Управління природокористуванням як узгодження еколого-економічних інтересів / Т. А. Васильєва, М. В. Костель // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / М. В. Костель, М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко та ін. ; за заг. ред. проф. В. М. Бороноса та доц. І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 70-87.
 65. Васильєва Т.А. Імплементація соціо-еколого-економічних критеріїв у систему облікового забезпечення компаній в умовах дематеріалізації та сталого розвитку /Т.А.Васильєва, І.О.Макаренко // Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. доктора екон. наук, проф. І.М.Сотник. - Суми: Університетська книга, 2016. - С.149-156
 66. Vasilyeva Т А., Makarenko I. The role of innovation in corporate reporting in the transformation of accounting method’s elements/ Т. A. Vasilyeva, I.O. Makarenko // Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague. – 2016. – P. 171-179. – ISBN 978-80-906210-0-8.
 67. Vasilyeva T. The Impact of Banking Regulation on Bank Profitability: An Empirical Study / Tetiana Vasilyeva, Iaryna Samusevych // An Empirical Study New Developments in the European Union and Ukraine / A. Horsch, L. Sysoyeva. – Cuvillier Verlag, Göttingen, Germany, 2017. - P.179-190
 68. S. Lyeonov, T. Vasylyeva, A Lasukova, J. Hölscher, H. Tomann and other. Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics. Insights from Archival Research – Edited by Jens Hölscher, Horst Tomann.- London: Palgrave Macmillan, 2015. – 589 p.
 69. Vasilyeva T.A. Market and state methods of regulation of socio-economic and political development /Vasilyeva T.A. , Kirichenko K.I.// Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Begingungen der europaischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V.Pasichnuk [Autorenkollektive: Yu.V.Pasichnuk, L.O.Shpak, A.O.Khodzhaian u.a.] - kollektive Monographie - Verglad SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2017. - P.358-368
 70. Васильєва Т.А., Багмет К.В., Полях С.С. Інноваційні фінансові інструменти підтримки соціальної безпеки / Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія : у 4-х т. / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к. е. н., доцента Школа В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. — Суми : Триторія, 2017. — Т. ІV. : Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних викликів у системізабезпечення соціальної та екологічної безпеки території. — 408 с. – С. 218-234.

 71.  

  Бойченко В.М. Розвиток механізмів вибору інструментів антикризової політики держави в умовах розвитку комплексної фінансово-економічної кризи / Т.А. Васильєва, В. М. Бойченко / Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / [І. О. Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов та ін.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І. І. Рекуненка. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 214-227.
 72. Васильєва Т.А. Якісні чинники розвитку високорейтингових наукових журналів / Т.Васильєва, В.Козирєв // Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: кол. Моногр. За заг. Ред. Н.Г.Сорокіної, А.Є Артюхова, І.О.Дегтярьової. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С.93-111.

 73.  

  Васильєва Т.А. Місце наукової етики в розвитку успішної кар’єри науковця / Т.Васильєва, А.Колдовський // Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: кол. Моногр. За заг. Ред. Н.Г.Сорокіної, А.Є Артюхова, І.О.Дегтярьової. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С.93-111.
 74. Vasilyeva Tetiana, Poliakh Sergii. Financial consumer protection through the deposit guarantee system: on the way to national economic security / National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by O. Prokopenko, V. Omelyanenko, Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – P.302-314/P.302-314.

 Підручники, навчальні посібники

 1. Васильєва Т.А. Риск-менеджмент. Антикризисное управление. Контроллинг. Управление проектами / Васильєва Т.А. // Менеджмент для магистров: учеб. пособие / Под ред. д.е.н., проф. Епифанова А.А., д.е.н., проф. Козьменко С.Н. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.
 2. Васильєва Т.А. Інвестиційний менеджмент. Основи управління інноваційними проектами / Васильєва Т.А. // Бізнес-адміністрування: Магістерський курс: Підручник / за ред. Л.Г.Мельника, С.М.Ілляшенка, І.М.Сотник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 896 с.
 3. Васильєва, Т. А. Фактор часу і його вплив на економічні показники [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Л. Г. Мельник, Ю. М. Дерев'янко // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. – С. 292-308
 4. Маркетинг у банку [Текст] : навчальний посібник / за заг. Ред.. проф. Т.А. Васильєвої; Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко, І.О. Школьник та ін.; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 353 с.
 5. Васильєва, Т. А. Інвестиційний проект як об’єкт управління / Т. А. Васильєва // Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – С. 310-317.
 6. Васильєва, Т. А. Управління фінансовими ризиками / Т. А. Васильєва // Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник та В. М. Кремень; [І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – С. 323-340
 7. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
 8. Переддипломна практика за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»): методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про переддипломну практику / Т.А.Васильєва, С.В. Леонов, І.В.Бєлова; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 41 с.
 9. Васильева Т.А. Практическое задание 12.6.3 к теме "Энергоэнтропийные основы функционирования систем" / Экономика развития: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Г.Мельника, канд. экон. наук А.Вик.Кубатко. Сумы. Университетская книга, 2017. - С. 151-152
 10. Васильева Т.А. Практическое задание 15.6.2 к теме "Основы самоорганизации систем" / Экономика развития: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Г.Мельника, канд. экон. наук А.Вик.Кубатко. Сумы. Университетская книга, 2017. - С. 186

 Наукові статті:

 1. Васильева Т.А., Карпищенко Т.А. Методологические проблемы определения экономической эффективности инвестиций // Вісник СумДУ.– 1998. – № 3 (11). – С.59-65.
 2. Васильева Т.А. Обзор основных методологических подходов к анализу инвестиционных проектов в условиях неопределенности // Збірник наукових праць Сумського державного університету / Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва. 2000 – Випуск 2(2000). – С.135-141.
 3. Васильева Т.А. Сравнительный анализ методологических подходов к определению показателя экономической эффективности производства в плановой экономике // Вісник СумДУ.– 2001, – № 6(27)-7(28). – С.109-116.
 4. Боронос В. Н., Васильева Т. А., Леонов С. В. Модифицированная чистая текущая стоимость как разновидность математического моделирования инвестиционных процессов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.Володимира Даля. – 2002. – №2(48). – С.8-12.
 5. Леонов С. В., Васильева Т. А. Система показателей сроков эксплуатации техники как инструмент управления научно-техническим прогрессом // Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та організація виробництва : збірник наукових праць Сумського державного університету. – 2002. – Випуск 3-4. – С. 298-306.
 6. Васильева Т.А., Леонов С.В. Совершенствование подходов к опреде­лению нормативного значения показателя «срок службы техники» / Вісник СумДУ.– 2002 – № 8 (41). – С. 82-89.
 7. Васильева Т. А., Леонов С. В. Совершенствование амортизационной политики вУкраине // Вісник СумДУ. – 2004. – №5(64). – С.135-141.
 8. Васильева Т. А., Диденко О. Н. Суть и особенности риск-менеджмента инноваций, его роль в системе управления научно-техническим прогрессом // Вісник СумДУ. – 2004. – № 9(68) – С. 76-83.
 9. Васильева Т. А., Диденко О. Н. Учет риска при оценке эффективности инновационных проектов // Вісник Української академії банківської справи. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – №1(18). – С.93-98 .
 10. Васильева Т. А., Гриценко Л. Л. Организационно-экономический механизм осуществления региональной экспертизы инвестиционных проектов // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць: В 5 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2005.– Випуск 207. – С.771-779 .
 11. Васильева Т. А., Гриценко Л. Л. Инвестиционное проектирование с учетом региональных особенностей // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – (Серія «Економічні науки»). – Черкаси : ЧДТУ. – 2005. – Випуск 14. – С.244-248 .
 12. Васильева Т. А., Винниченко Н. В. Особенности аудита инвестиционной деятельности предприятий // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. – (Тематичний випуск «Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства»). – Харків : НТУ «ХПІ». – 2005. – № 58. – Т. 2. – С.124-125 .
 13. Васильева Т. А., Гриценко Л. Л., Винниченко Н. В.Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины / Механізм регулюван­ня економіки. – 2005. – № 3. – С. 199-205.
 14. Васильева Т. А. Особенности управления инвестиционной деятельностью в регионе // Механізм регулювання економіки. – 2005. – №3. – С.103-106.
 15. Васильева Т. А., Гриценко Л. Л. Организационно-экономический механизм осуществления региональной экспертизы инвестиционных проектов / Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: В 5 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005.– Випуск 207. – С.771-779.
 16. Васильєва Т.А., Грищенко О.С. Проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства в трансформаційній економіці // Вісник Української академії банківської справи. – Суми: Інформаційно-видавничий відділ УАБС, 2005. – № 2 (19). – С. 86-89.
 17. Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Грищенко О. С. Оцінка ефективності суспільно значущих інвестиційних та інноваційних проектів // Вісник Донецького університету. – (Серія В: Економіка і право, спецвипуск). – Т.1. – 2006. – С.151-157
 18. Васильєва, Т. А. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю як інструмент забезпечення стабільного розвитку підприємства [Текст] / Т. А. Васильєва, С. П. Ярошенко, Н. В. Винниченко // Механізм регулювання економіки, 2006. – № 3. – С.107-113
 19. Васильева, Т.А. Внутренний аудит инвестиционной деятельности в общей системе управления предприятием [Текст] / Т.А. Васильева, Н.В. Винниченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2006. — № 7(91). — С. 105-109
 20. Васильєва Т.А. Роль банківських установ у проектному фінансування інноваційної діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.20. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С.158-165
 21. Васильева Т. А. Формы интеграционных объединений банков на рынке инновационного инвестирования // Бізнес Информ. – 2007. – №12 (2). – С.97-99
 22. Васильєва Т. А. Роль та місце комерційних банків на ринку інноваційного інвестування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т. 21. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 111-119
 23. Васильєва Т. А. Проблеми створення та функціонування спеціалізованих інноваційних банків // Вісник УАБС. – 2007. – №2 (23). – С.51-56 (0,57 друк. арк.).
 24. Васильева Т. А. Сравнение механизмов участия банка в кредитовании и проектном финансировании инноваций // Прометей : регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип.3(24). – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – С. 397-400
 25. Васильєва Т. А. Банківські інвестиції: сутність та особливості // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – Том 10. Випуск 16: Питання аналізу фінансово-господарської діяльності українських підприємств у сучасних умовах. – 2007. – С.22-27
 26. Козьменко С. М., Васильєва Т. А. Основи формування ринку інноваційного інвестування // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Випуск 234: В 4 т. –Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 572-577 .
 27. Васильєва Т. А. Системні взаємозв’язки інноваційного розвитку економіки та його інвестиційного забезпечення // Наука і наукознавство. – 2007. – №4. – С.120-129
 28. Kozmenko S., Vasyl’yeva T. Investment provision of innovative development in Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – 2008. – Volume 6. Issue 1. – Р.4-10
 29. Kozmenko S., Vasilieva T. Specialized innovating-investment banks in Ukraine // Banks and Bank Systems. – 2008. – Volume 3. Issue 1. – Р. 49-57
 30. Васильєва, Т. А. Суб'єктно-об'єктний взаємозв'язок банківської системи і ринку інноваційного інвестування / Т. А. Васильєва // Вісник Сумського державного університети. – 2008. – №1. – С.168-175
 31. Васильєва Т. А. Концептуальні засади державного регулювання банківського посередництва на ринку інноваційного інвестування // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – Том 11. Випуск 19: Високотехнологічне виробництво: аспекти розвитку у трансформаційній економіці. – 2008. – С. 38-43
 32. Васильєва Т. А. Олігополістичний характер ринку інноваційного інвестування в Україні // Наука та наукознавство. – 2008. – №2. – С.21-35
 33. Шпиг Ф.І., Васильєва Т.А. Трансформація взаємовідносин банківських установ та венчурних фондів в Україні // Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2008. – № 2 (5). – С. 198-206
 34. Васильева Т. А. Технологии банковского финансирования венчурного бизнеса // Бізнес Информ. – 2008. – №1. – С.119-126
 35. Васильєва Т. А. Основні індикатори ринку інноваційного інвестування // Економіка розвитку. – Харків : Вид-во ХНЕУ. – 2008. – №1(45). – С. 22-26
 36. Васильєва Т. А. Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 204-212
 37. Васильева Т. А. Разработка стратегии банка в условиях рыночной конкуренции // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – Том 11. Випуск 18: Проблеми збалансованого розвитку української економіки. – 2008. – С.36-40.
 38. Васильєва Т. А. Ринок інноваційного інвестування в системі міжринкової взаємодії // Наука і економіка. – 2008. – №2(10). – С. 7-12.
 39. Васильєва Т. А. Комплексна система управління клієнтською базою банку / Т. А. Васильєва, В. В. Федірко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – 2009. – випуск 22. Частина ІІ. – С. 22-25
 40. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Інвестиційний ринок України: проблеми та перспективи розвитку // Економічний простір: збірник наукових праць. – №28/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 77-85
 41. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Сутнісний аналіз інвестиційного ринку та його ролі у функціонуванні економічної системи // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Вип.. 85. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – С.16-22
 42. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Суб’єкти інвестиційного ринку: характеристика, повноваження, проблеми функціонування // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – Випуск 5 (36). – С.3-9
 43. Васильєва Т.А., Винниченко Н.В. Сучасні проблеми реформування місцевих бюджетів в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.– Випуск 249: В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С.1431-1437
 44. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Формалізація окремих тенденцій розвитку банківського бізнесу в Україні // Вісник СумДУ. – 2009. – №2. – С. 146-151
 45. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – №1(26). – С.29-34
 46. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Олексіч Д.В. Система оцінки вартості банківського бізнесу: сутність, складові, взаємозв’язок між елементами // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №2. – С.136-141
 47. Васильєва Т. А. Класифікація факторів формування вартості банківського бізнесу / Т. А. Васильєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. – 2009. - Вип. 26. – С. 28-36.
 48. Васильєва Т. А. Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Макарюк // Ефективна економіка. – 2009. - № 3
 49. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Макарюк О.В. Фінансовий інструментарій забезпечення ефективного функціонування інвестиційного ринку / Механізм регулювання економіки, 2009. - №3. - Т.1. с. 180-189.
 50. Єпіфанов, А. О. Структуризація складових чистого внутрішнього продукту закритерієм інноваційності [Текст] / А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. - // Економічна теорія. - 2010. -№ 4. - С. 39-58.
 51. Козьменко О.В., Васильева Т.А. Експансія іноземного капіталу в банківську систему України: загрози та можливості // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – №2(8. – С.98-102
 52. Васильєва Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфелю цінних паперів інститутів спільного інвестування / Т. А. Васильєва, Д. Л. Циганюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – №1. – Том 2. – С.146-153
 53. Васильєва Т.А. Тимчасові адміністрації як інструмент антикризового управліня банківською системою України / Т. А. Васильєва, О.О. Котенко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №3. – Том 2. – С. 18-23
 54. Kozmenko S. The structuring of components of the net domestic product according to the innovation criterion / S. Kozmenko, T. Vasil’yeva, S. Leonov // Innovative Marketing. - Volume 6, Issue 4, 2010 – Р. 30-47
 55. Васильєва Т. А. Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Макарюк // Ефективна економіка. – 2010.
 56. Козьменко С. М. Використання рядів Фур'є для формалізації структури фінансового ринку України / С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 15-19
 57. Васильєва, Т. А. Порівняльний аналіз антикризового та традиційного менеджменту [Текст] / Т. А. Васильєва, О. Б. Афанасьєва // Інноваційна економіка. - 2011. - № 1 (20). - С. 6-10
 58. Козьменко, С. М. Маркетинг банківських інновацій [Текст] / С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 13-28
 59. Васильєва Т. А.Використання АВС-методу в системі управління витратами промислового підприємства /Т.А.Васильєва, О.В.Рябенков // Сталий розвиток економіки. - 2011. - №1(4). - С.181-185.
 60. Васильєва Т.А., Афанасьєва О.Б. Сутність економічної кризи в контексті антикризового менеджменту // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління , том XI, серія «економіка». – Випуск 176 «Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України». – Донецьк, 2011. – С.24-33.
 61. Kozmenko S. M. Ukraine and Germany: common tendencies of financial market development according to the bank-centered model / S. M. Kozmenko, T. A.Vasilyeva, S. V.Leonov. // Corporate ownership Control – 2011. – Volume 9. – Issue 1. – Continued 2. – P. 247 – 273.
 62. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. Концептуальні основи формування системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу / Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов, Я.М.Кривич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД Університетська книга». – №4. – 2011. – С. 160-171
 63. Васильєва, Т. А. Злиття та поглинання в банківському секторі економіки: порівняння досвіду США та України [Текст] / Т. А. Васильєва, С. Д. Богма // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2011. - № 4. - С. 244-249.
 64. Васильєва Т.А. Державні інвестиційно-інноваційні банки: проблеми та перспективи функціонування / Т.А. Васильєва, В.В.Оніщенко // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – №3. – С.58-63.
 65. Васильєва, Т. А. Підходи до формування маркетингової стратегії банку [Текст] / Т. А.Васильєва // Бізнесінформ. – 2012. – №3 (410). – С. 218-220
 66. Васильєва, Т. А. Концептуальні засади реформування системи ціноутворення на продукти банків України [Текст] / Т. А. Васильєва, О. В. Котляревський // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. - Харків, 2012. – Вип. 1 (12). - С. 26-31.
 67. Лєонов, С. В. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC [Текст] / Лєонов С. В., Васильєва Т. А., Циганюк Д. Л. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8 (134). – С. 75–86.
 68. Лєонов, С. В. Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування [Текст] / Лєонов С. В., Васильєва Т. А., Циганюк Д. Л. // Вісник НБУ. – 2012. – № 8. – С. 10–16.
 69. Гриценко Л.Л. Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні / Л.Л. Гриценко, Т.А. Васильєва // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 41–44
 70. Vasylieva, T. A. Improvement of methodological approach to non-performing asset management in banking system of Ukraine / T. A. Vasylieva // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. - 2013. - № 1 (69). - Pp. 51-61
 71. Васильєва, Т. А., Касьяненко, В. О. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки [Текст] / Т. А. Васильєва, В. О. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки, 2013. – №6(144). – С. 50-59.
 72. Vasileva, T. A., Lasukova, A. S. Empirical study on the correlation of corporate social responsibility with the banks efficiency and stability [Text] / T. A. Vasileva, A. S. Lasukova // Corporate ownership & Control, 2013. – Volume 10, Issue 4. – P. 86-93.
 73. Васильєва, Т. А., Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз [Текст] / С. В. Лєонов, Т. А. Васильєва, А. В. Буряк // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 6. – С.19-25.
 74. Васильєва, Т. А. Розвиток методології підвищення ефективності контролю за об’єктами інвестування в межах інтеграційних об’єднань / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Л. Ю. Сисоєва // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 2013. – Том 18. Вип. 2/1. – С. 145-149.
 75. Васильєва, Т.А. Прогнозування ризику виникнення кризи в банку [Текст] / Т.А. Васильєва, О.Б. Афанасьєва // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – №1 (34). – С. 74-81.
 76. Васильєва, Т.А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду [Текст] / Т. А. Васильєва, О. В. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10 (212). – С.28-35.
 77. Васильєва, Т. А. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. Б. Афанасьєва // Вісник НБУ. - 2013. - № 11 (213). - С. 22-28.
 78. Васильєва, Т. А. Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Л. Ю. Сисоєва // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 115 – 122.
 79. Vasilyeva, T. А. Problems of the banks’ financial stability control in the bank’s supervision system of Ukraine [Text] / Vasilyeva T. А., Zarutskaia E. P. // Sustainable development. – 2013. – № 12. – Р. 118–121.
 80. Vasil’eva, Т. Improving of the bank supervision functions with the help of the structure-functional analysis methods [Text] / Vasil’eva Tat’yana Anatol’evna, Zarutskaia Elena Pavlovna // Nauka i studia. – 2013. – № 2(70). – Р. 49–52.
 81. Vasilyeva, T. A. Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy [Text] / Vasilyeva T. A., Lunyakov O. V., Leonov S. V. // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12 (150). – С. 176 – 184.
 82. Vasilyeva, T. A. Financial cycles and financial imbalances in economy [Text] / Vasilyeva T. A., Lunyakov O. V. // Економіка і регіон. – 2013. – № 3 (40). – С. 124 – 130.
 83. Васильєва, Т. А., Лєонов, С. В., Ласукова, А. С. Оцінювання рівня імплементації концепції корпоративної соціальної відповідальності в банках / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, А. С. Ласукова // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №1-2(1). – С. 89-93
 84. Рябенков О. В., Васильєва Т. А. Комплексний підхід до застосування методів фінансового контролінгу в контексті ефективного використання потенціалу прибутковості // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10 (148) . – C. 160 –165.
 85. Васильєва, Т. А. Оцінювання ефекту від застосування маркетингових комунікацій банку [Текст] / Т. А. Васильєва ,О. В. Радченко , Я. М. Кривич // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №7-8(1). – С. 65-69
 86. Васильєва, Т. А., Лєонов, С. В., Луняков, О. В. Імпліцитне правило таргетування для економіки України / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Луняков // Вісник Національного банку України, 2014. - №4 (218). - С. 24-29.
 87. Васильєва, Т. А. Загальні напрями розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Л. Ю. Сисоєва // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 115 – 122
 88. Васильєва, Т. А. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки [Текст] / Т. А. Васильєва, В. О. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. – №6(144). – С. 50-59
 89. Vasylyeva, T. A. The impact of implicit banking consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine [Text] / T. A. Vasylyeva, S. V. Leonov, S. D. Bohma // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 384–389.
 90. Васильєва, Т. А. Науково-методичний підхід до визначення депозитного ринку, його ролі та місця у структурі фінансового ринку [Текст] / Т. А. Васильєва, О.В. Рябенков // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1 (36). – С. 84-90.
 91. Vasilyeva T. A. Countercyclical capital buffer as a macroprudential tool for regulation of the financial sector [Текст] / T. Vasilyeva, S. Leonov, O. Lunyakov // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 8. - P278-284.
 92. Васильєва, Т. А. Фінансову грамотність сумчан від школяра до пенсіонера підвищує банківська академія [Текст] / Т. А. Васильєва, Н. Г. Євченко // Вісник Національного банку України. – 2014. – №10(224). – С. 25-27
 93. Vasylieva T.A. Development of methodical approaches to optimization of investment integration associations’ structure / T.A. Vasylieva, S.V. Lyeonov, L. Yu. Sysoieva, // International Journal of Sustainable Development. – vol. 17 – march 2 0 1 4 – P.75-80.
 94. Vasylieva T.A. Tax integration in European countries: development and consequences [Text] / T. A. Vasilyeva, L. Y. Sysoyeva, Ia. V. Samusevych // European Sciences review. - 2014. - № 11–12. - P. 103-105
 95. Vasylieva T.A. Peculiarities of the local finance systems: evidence from European countries [Text] / T. A. Vasilyeva, L. Y. Sysoyeva, A. V. Vysochyna // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - 2014. - № 11–12. - P. 233-235
 96. Васильєва, Т. А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України [Текст] / Т. А. Васильєва, С. А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки, 2014. – №10(160). – С. 252-260.
 97. Vasilyeva, T. A. Life - cycle of energy product within the context of energy equipment service period / T. A. Vasilyeva, S.A. Priymenko // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum (Central European journal for science and research). – Prahа. - NR 8(10) 2014. – P. 38-47.
 98. Vasilyeva, T. A. Places of formation of ecological and economic loads at all stages of energy product life cycle / T. A. Vasilyeva, S.A. Priymenko // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum (Central European journal for science and research). – Prahа. - NR 3(5) 2014. – P. 59-66.
 99. Vasilyeva, T. A. Analysis of the experience of fiscal equalization in European countries [Text] / T. A. Vasilyeva, A. V. Vysochyna // The Genesis of Genius. - 2014. - № 3. - P. 86-87.
 100. Vasilyeva, T. A. Experience of European-Ukrainian collaboration in the area of double taxation avoidance and information exchange[Text] / T. A. Vasilyeva, I. V. Samusevych // The Genesis of Genius. - 2014. - № 3. - P. 90-92.
 101. Vasylieva, T. Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system [Text] / S. Lyeonov, A. Buriak // Prague Economic Papers. - 2015. - № 6. – Volume 24. - P. 715-728
 102. Vasylieva, Т. А. Empirical model of bank life cycle / T. A. Vasylieva, I. M. Chmutova // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10 (172) – С.352–361.
 103. Vasilyeva T. Formalization of factors that are affecting stability of Ukraine banking system / T. Vasilyeva, L. Sysoyeva, A. Vysochyna // Risk governance & control: financial markets & institutions. – 2016. – Volume 6, Issue 4. – p. 7-11.
 104. Васильєва Т.А., Діденко І.В. Інновації в маркетингу депозитних послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. №4. - с. 56-64
 105. Vasilieva T. A. CONVERGENCE OF EUROPEAN AND UKRAINIAN ACCOUNTING SYSTEM: СHALLENGES AND PROSPECTS / T. A.Vasilieva, I. O. Makarenko // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - 2017. - №1-2. P. 174-181.
 106. Vasyl’eva T. А. Modern methodical approaches to the evaluation of corporate reporting transparency / T. A. Vasilieva, S. V. Leonov, I. O. Makarenko // Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – №1 (9). Ч. 2. – 185-190 с.
 107. Т. А. Васильєва, Г. О. Пересадько РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Ефективна економіка. 2016. №4. режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2016
 108. Т.А. Васильєва, Г.О. Пересадько ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Ефективна економіка. - 2016. - №9 // режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5667
 109. Васильєва Т.А., Пересадько Г.О. Оцінювання динамічної стійкості ринкової позиції промислових підприємств в контексті стратегічних засад маркетингових досліджень// Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - №12. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/20-vipusk-12-serpen-2016-r/3062-vasileva-t-a-peresadko-g-o
 110. Т.А. Васильева, И.А. Макаренко Современные инновации в составлении и предоставлении корпоративной отчетности// Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №1. - С.115-125
 111. Tetyana Vasilyeva, Vadim Kozyriev Scientific and methodical approaches to determining the center-orientation of financial conglomerates with the factor and cluster analysis // Business Ethics and Leadership. - 2017. - Volume 1, Issue 1. - Pages: 5-15
 112. Васильєва Т.А. Методологічні засади та практичний інструментарій маркетингового дослідження конкурентної позиції промислових підприємств / Т.А. Васильєва, Г.О. Пересадько // Вісник СумДУ. Серія "Економіка": Видавництво Сумського державного університету, 2016. - №3. - С. 35-42
 113. Vasylieva T.,Lyeonov S.,Djalilov K.,Lasukova, A. Corporate social responsibility and bank performance in transition countries // Risk governance & control: financial markets & institutions. – 2015. - Volume 5. - Issue 4. - Continued 1. – p. 177-186.
 114. Leonov, S.V. Methodological approach to design the organizational development evaluation system / S.V. Leonov, T.A. Vasilyeva, H.O. Shvindina // Науковий вісник Полісся., 2017., № 3 (11). Ч. 2., С. 51-56.
 115. Tetyana Vasilieva, Serhii Lieonov, Inna Makarenko, Natalie Sirkovska. Sustainability information disclosure as an instrument of marketing communication with stakeholders: markets, social and economic aspects // “Marketing and Management of Innovations”, 2017, No 4, Р.350-357.
 116. Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С. Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [WOS]: збірник наукових праць. – випуск 2(23)/2017. С. 426-436.
 117. Vasilyeva, Tetyana & Vysochyna, Alina & Taranchenko, Alina. (2018). Corporate Income Tax: Effectiveness in The Context of Public Fiscal Policy and Entrepreneurship Support. International Journal of Economics, Business and Entrepreneurship. 1. 10.31023/ijebe.101.0002.
 118. Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle-income economies / S.V. Lyeonov, T.A. Vasylieva, O.V. Lyulyov // Вісник національного гірничого університету. – 2018. – № 1. – С. 138-146.
 119. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic Stability and Its Impact on the Economic Growth of the Country. Montenegrin Journal of Economics, – 2018. - 14(1), 159-170.
 120. Т. А. Васильєва. Трансформація обігових фінансових інструментів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, П. М. Рубанов// Вісник СумДУ. Серія “Економіка”.- 2017. - N3. - C.15-22.  
 121. Tetiana Vasylieva, Serhiy Lyeonov, Anna Vorontsova. Management of education in the context of its financial support as a public-private good // The Annals of Marketing Management & Economics". Vol. 4, No 1, 2018.  Р. 163-173.
 122. Vasilyeva, T., Lyeonov, S., Lopa, L. (2018). Forecasting Supply and Demand In the Regional Labor Market: In Search of Optimal Proportions of Financing Vocational Education Institutions In the Region. SocioEconomic Challenges, 2(1), 69-84.
 123. Васильєва Т. А. Віртуалізація операцій з обіговими фінансовими інструментами: сучасні тренди цифрових фінансів [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, П. М. Рубанов// Вісник СумДУ. Серія “Економіка”.- 2017. - N4. - C.15-22.
 124. Vasilyeva, T., Lyeonov, S., Adamičková, I., Bagmet, K. (2018). Institutional Quality of Social Sector: the Essence and Measurements. Economics and Sociology,11(2), 248-262. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/ 

 Тези доповідей:

 1. Vasilieva T., V.Boronos, V.Kolesnikov Economic Instruments and Political Institutions for Sustainability in Ukraine // Inaugural conference of European branch of the International society for Ecological Economics. – University de Versailles, Paris, France, 1996. – С.63
 2. Васильєва Т.А., Боронос В.М., Карпіщенко Т.А., Рубанов П.М. Системний підхід до побудови економічного механізму соціо-економічного розвитку // Питання соціоекології. Т.2. Матеріали першої всеукраїнсь­кої конференції “Теоретичні та практичні аспекти соціоекології”/За ред. Г.О. Бачинського і ін./. – Львів, ВНТЛ. – 1996.
 3. Васильєва Т.А., Берфман М.А., Боронос В.М. Податкове регулювання в системі економічних інструментів, стимулюючих природоохоронну діяльність // Праці 13-ої науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки природокористування”. Частина 1. / СумДУ, 1996
 4. Васильева Т.А., Пархоменко Л.Л. Методы оценки инвестиций // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы: „Ризоцентр” СумГУ, 1997. – С.49
 5. Васильева Т.А. Принципы оценки эффективности инвестиций // Тезисы докладов научно-практической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов экономического факультета Сумского государственного университета. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1997.- С.50
 6. Васильева Т.А.. Гришко Д.Г. Методические вопросы состоятельности сложного процентирования (в инвестиционных расчетах динамического типа) // Тезисы докладов научно-практической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов экономическо-го факультета Сумского го-сударственного уни-верситета. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1998. – С. 48 – 49
 7. Васильєва Т.А., Костель Н.В. Оптимизация предпринимательского проекта на основе построения календарных моделей // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов СумДУ: Сумы, Ред. - издат. отд. СумДУ, 1998
 8. Васильева Т.А. Боронос В.М., Иваненко А.П. Основные направле­ния экологической политики государ­ства: макроэкономи­ческие и инноваци­онные аспекты // Екологічність продукції АПК: економіка та технологія. В 2 т. Т.1./ Зб. статей за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. “Економічні про­блеми виробництва та споживання еко­логічно чистої про­дукції АПК” – Суми: видавництво “Козаць­кий вал”, 1999
 9. Васильева Т.А. Сравнительный ана­лиз методически­х ре­комендаций по опре­делению эконо­миче­ской эф­фектив­но­сти инвести­ций // Збірник наукових праць Сумського державного університету / Механізм регулювання економіки, економіка підпри­ємства та ор­ганізація виробниц­тва. 1999, - Випуск 3(99). – С.223-225.
 10. Васильева Т.А., Леонов С.В. Сравнительный анализ подходов к опре­делению ставки дис­контирования в ры­ночно ориентиро­ванных и традицион­ных мето­диках оценки экономи­че­ской эф­фективности инве­стиций // Вісник СумДУ.– 1999. – № 3(14). – С.89-92.
 11. Васильева Т.А., Боронос В.Н. Сравнительный ана­лиз подходов к опре­делению критериев эффективности инве­стиций // Збірник наукових праць Сумського державного універ­ситету / Механізм регулювання економіки, економіка підприємства та органі­зація виробництва. 2000. - Випуск 3(2000). – С.93-97.
 12. Васильева Т.А. Финансовый меха­низм учета амортиза­ции в инвестицион­ных расчетах // Тезисы докладов нау­чно-практической конферен-ции препо­давателей, сот-рудни­ков, аспирантов и студентов экономи­чес-кого факультета Сум-ского государст­венного универси­тета. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2001.- С.166-167
 13. Васильева Т.А. Сравнительный ана­лиз методологиче­ских подходов к оп­ределению показа­теля экономической эффективности про­изводства в плановой экономике // Вісник СумДУ.– 2001, – № 6(27)-7(28). – С.109-116.
 14. Васильева Т.А. Учет фактора вре­ме­ни при решении за­дач управления на­учно-техническим прогрессом // Механізм регулюван­ня економіки, еконо­міка підприємства та організація виробни­цтва. – Випуск 1-2 (2001). – Суми: Вид-во Сумського держа­вного університе-ту, 2001. – С.178-186 .
 15. Васильєва Т. А. Система прийняття інвестиційних рішень / С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Економіст. – 2001. – № 6. – С. 52-57
 16. Васильева Т.А., Леонов С.В. Совершенствование механизма учета фактора времени в инвестиционных ра­счетах // Вісник Української академії банківської справи. –2001.- №1(10). – С. 31-36
 17. Васильева Т.А., Лєонов С.В. Оптимизация срока эксплуатации тех­ники на предприятии как фактор активиза­ции инновационно-инвестиционной дея­тельности Актуальні проблеми та перспективи розви­тку фінансово-креди­тної системи України: Збірник наукових ста­тей. – Харків: Фінерт, 2002. – С.145-146
 18. Васильєва Т.А., Лєонов С.В. Управління НТП на основі створення системи показників термінів служби техніки // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управ­ління/ Матеріали ІІ Між народної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: Пошуково-видавниче агентство „Книга Пам’яті України”, 2003. – 550 с., С.433-434
 19. Васильева Т. А., Диденко О. Н., Пожар А. М. Комплексная система риск-менеджмента инноваций // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Том 12. – Суми : Мрія-1, УАБС, 2005. – С.178-181.
 20. Васильева Т. А. Региональный контроллинг инвестиционных проектов / Т. А. Васильева, Л. Л. Гриценко, Н. В. Винниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформаційного та стат истичного забезпечення управління економікою». – Дніпропетровськ: „Пороги”, 2005. – С. 137-140
 21. Васильєва Т.А., Винниченко Н.В., Гриценко Л.Л. Податкова політика як інструмент стимулювання інвестиційної діяльності в регіоні // Матеріали V міжрегіональної науково-практичної конференції «Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку». – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановсько-го, 2005 – С. 343-346
 22. Васильєва Т.А., Винниченко Н.В., Грищенко О.С. Проблеми формування регіональних інвестиційних програм // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні”. – Том 5. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 10-12
 23. Бондаренко А. Ф., Васильєва Т. А., Грищенко О. С. Інвестиційно-інноваційна стратегія як механізм забезпечення сталого економічного зростання в Україні // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці Шостої міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Частина 5. / ред. кол. СтупінО.Б. (голова) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – С. 176-178
 24. Васильєва Т. А. Переваги стратегічного управління інвестиційною діяльністю в регіоні / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Розвиток наукових досліджень ’ 2005” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 7-9 листопада 2005 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2005. – Т.9. – С.36-39
 25. Васильєва Т. А., Винниченко Н.В. Дослідження інвестиційного потенціалу Сумської області // Праці Шостої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 4. / Ред.кол. Ступін О.Б. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 237-240
 26. Васильєва Т. А., Винниченко Н.В. Інвестиційний рейтинг Сумської області як індикатор її соціально-економічного розвитку //„Проблеми економічної освіти і науковий прогрес”. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (25 листопада 2005 р.). – Кривий Ріг: Мінерал. 2005. – 43-44
 27. Васильєва Т. А., Пожар О.М., Грищенко О.С. Оцінка ефективності інвестиційного проекту на різних етапах його життєвого циклу // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тези доповідей і виступів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Заг. ред. Канд.. екон. Наук, доц.. Іоніна Є.Є. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 40-41
 28. Васильєва Т. А., Пожар О.М., Грищенко О.С. Удосконалення інвестиційного ризик-менеджменту // Матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі». В 2-х частинах. – Ч.1. – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2006. – С. 57-58
 29. Васильєва Т. А., Грищенко О. С. Проблеми та перспективи формування інноваційно-інвестиційної стратегії регіонального розвитку // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 4-6 жовтня 2006 року / відп. ред. Хомяков В.І. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – С. 33-35
 30. Васильєва Т. А., Грищенко О. С. Проблеми і перспективи реформування системи оподаткування інвестиційної діяльності на рівні регіону // Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 листопада 2006 року). – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – С. 11-13
 31. Васильєва Т. А. Інноваційні освітні технології (на прикладі бригадного методу навчання) / Т. А. Васильєва, А. Ф. Бондаренко, О. С. Грищенко // Збірник наукових праць за результатами міжнародної конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів з менеджменту в умовах реформування вищої освіти України», 16-18 лютого 2006 р. Міжрегіональна кадрова академія управління персоналом, Львівський інститут МАУП. – Львів, 2006. – С. 57-63.
 32. Васильєва Т. А., Грищенко О. С. Проблеми формування організаційно-економічного механізму залучення іноземних інвестицій на загальнодержавному та регіональному рівнях // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національні ідентичності та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених у Тернопільському державному економічному університеті 23-24 лютого 2006 р. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – С. 174-176
 33. Васильєва Т. А., Федірко В. В. Роль і місце механізму управління клієнтською базою в становленні системи банківського маркетингу в Україні // Державна політика та стратегія реформування економіки України у ХХІ сторіччі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007 року). – Полтава : ПДАА, 2007. – С. 44-46
 34. Васильєва Т. А., Винниченко Н.В. Проблеми фінансування соціальної сфери на місцевому рівні // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007 року). – Полтава: ПДАА, 2007. – С.42-43
 35. Васильєва Т. А., Федірко В. В. Впровадження клієнтоорієнтованої стратегії в роздрібному банківському бізнесі // Фінансові механізми сталого економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 18 травня 2007 року). – Харків : ХІБМ, 2007. – С.221-225
 36. Васильєва Т. А., Федірко В. В. Проблеми впровадження клієнтоорієнтованої стратегії як елементу комплексу маркетингу в банках // Современный аспекты управления экономическими процессами: Материалы Всеукраинской научно-методической конференции. – Севастополь.: Изд-во СевНТУ, 2007. – с. 193-195
 37. Васильєва Т. А., Федірко В. В. Основні відмінності та переваги клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії банку // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы VІ Международной научно-практической конференции. Алушта, 4-6 октября 2007 года. – Сімферополь, 2007. – с. 204-205
 38. Грищенко О. С., Васильєва Т. А. Порівняльний аналіз підходів до визначення собівартості інвестиційного банківського кредиту // Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 11жовтня 2007 р. / відп. за вип. М. І. Диба. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 61-64
 39. Васильєва Т. А. Грищенко О. С. Проблеми і перспективи фінансово-правового регулювання інвестиційного кредитування банків в Україні // Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Севастополь, 10-13 жовтня 2007 р. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2007. – С. 279-281
 40. Васильєва Т. А. Проблеми і перспективи банківського інноваційного кредитування // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених, 25-26 жовтня 2007 р. / відп. за вип. Б. І Пшик. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2007. – С.127-129
 41. Васильєва Т. А. Механізм участі банківських установ у проектному фінансуванні інновацій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т. – Т.2. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С.7-9
 42. Васильєва Т. А. Банківські установи як джерело фінансового забезпечення інноваційних процесів в економіці // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). Том 2. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С.3-4 (0,12 друк. арк.).
 43. Васильєва Т. А. Співпраця банків та інститутів спільного інвестування в Україні: законодавчі обмеження // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т.1. – С. 23-25
 44. Васильєва Т. А. Напрямки реформування законодавчої бази функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.2. – С. 7-9
 45. Васильєва Т.А., Лєонов С.В. Суб’єктно-об’єктний взаємозв’язок банківської системи та ринку інноваційного інвестування // Збірник тез доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 1-3 жовтня 2009 року. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2009. – С. 272-274
 46. Васильєва Т. А. Трансформація взаємовідносин держави, банків та венчурних фондів при реалізації загальнодержавної програми розвитку венчурного бізнесу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.1. – С. 61-65
 47. Васильєва Т.А., Циганюк Д.Л. Диверсифікація портфелю цінних паперів інститутів спільного інвестування за критерієм ліквідності як засіб протидії негативним екстерналіям // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 травня 2010 р. / редкол.: О.В.Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С.46-49.
 48. Васильєва Т.А. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи / Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т. 1. – С.37-40
 49. Васильєва Т.А. Вітчизняний досвід оцінки ефективності діяльності науково-педагогічних працівників / Т. А. Васильєва, С. В.Лєонов, К. В. Багмет // Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С.56-60.
 50. Васильєва Т. А. Банкоцентричність фінансового ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.) : у 2 т. / Т. А. Васильєва, Є. П. Бондаренко / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т.2. – С.40-43.
 51. Сисоєва Л. Ю. Теоретичні основи функціонування фінансово-промислових груп / Л. Ю. Сисоєва, Т. А. Васильєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів» – Том 1. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 110-113
 52. Tetyana Vasilyeva, Olga Afanasieva IMPEMENTATION OF COMPLEX SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT OF BANKING ACTIVITY// Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20и травня 2011 р. : в 2 т. / За заг. ред.: О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян – Суми: СумДУ, 2011. – Т.1. – 16-18.
 53. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 29 вересня – 1 жовтня, 2011 р. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С.32-34
 54. Васильєва, Т. А. Пріоритети реформування податкової політики в Україні: національний фіскальний суверенітет чи над національні інтереси Європейського Союзу? [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2012 р.) : в 2 ч. / Державна податкова служба України ; Національний університет ДПС України. - Ірпінь, 2012. - Ч. 2. - С. 40-41.
 55. Васильєва, Т. А. Банківськаконкуренція в Україні: проблеми та перспективи? [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14січня 2012 р.) / Львівська комерційна академія. - Львів, 2012. - С. 95-96.
 56. Васильєва Т. А. Напрямки удосконалення системи регулювання інозем-них банків в Україні / Т. А. Васильєва, С.В. Лєонов // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст] : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2012 р.) – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С.49–52
 57. Vasylyeva, T. The Impact of Foreign Capital in the Banking Systems of EU Countries on Their Ability to Withstand Negative Financial Shocks / T. Vasylyeva, A. Buriak, S. Khvostov // International Scientific and Practical Congress “Contemporary Instrumentation of Economics. Modernization. New Alternatives”, September 20, 2013, Vienna, Austria. – P. 180.
 58. Васильєва Т.А. Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком / Т.А. Васильєва, Я.М. Кривич // Збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 26-28 вересня 2013 року. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. – С.42-43.
 59. Васильєва Т.А. Оцінка конкурентоспроможності банківських послуг [Текст] / Т. А. Васильєва, М. Г. Олещук // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (27–29 вересня 2012 року). – Суми : ТОВ «ДД Папірус», 2012. – С. 311–313.
 60. Васильєва, Т.А. Інструментарій реалізації системи фінансового контролінгу на підприємстві / Т.А. Васильєва, О.В. Рябенков // Збірник тез доповідей ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України». 24-25 жовтня 2013 року. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 6-7.
 61. Васильєва, Т. А. Роль податкової складової у фінансовому забезпеченні регіонів [Текст] / Т. А. Васильєва, Я. В. Самусевич // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 25 квітня 2014 р. ) / ред. В. К. Присяжнюк, А. Б. Кондрашихін, К. В. Савченко. - К.: Академія муніципального управління, 2014. - С. 33-34
 62. Corporate social responsibility and bank performance in transition countries [Text] / Kh. Djalilov, T. Vasylieva, S. Lyeonov, A. Lasukova // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р.). – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - С. 9-10
 63. Vasilyeva T., Transparency of corporate reporting: key regulatory issues/ T. Vasilyeva, I. Makarenko, D. Pogorilyj // Proceedings of II International scientific conference “World Science in 2016: Results”. Morrisville, Lulu Press., 2017. P.79-82
 1. Vasylieva, Т. А. Empirical model of bank life cycle / T. A. Vasylieva, I. M. Chmutova // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10 (172) – С.352–361.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla