З 7 по 11 листопада 2017 року зав. кафедрою, директор Інституту економіки розвитку МОН та НАН України, д.е.н., проф. Л.Г. Мельник взяв участь у Всесвітньому науковому форумі (World Science Forum), який проходив в околицях Аммана (Йорданія) на березі Мертвого моря під патронажем Короля і Королеви країни. У Форумі взяло участь понад 1000 осіб, що представляли понад 150 наукових організацій з усіх континентів Землі.


На Форумі обговорювалися актуальні виклики, що стоять сьогодні перед вченими світу, і нові реалії життя: розвиток цифрової цивілізації; відповідальність науки в запобіганні загрозам 3-й і 4-й промислових революцій; інструментарій науки і мистецтва у формуванні нових методів навчання; роль науки у досягненні цілей сестейнового розвитку; напрямки і проблеми формування штучного інтелекту; подолання «розриву» між поколіннями в ході трансформацій соціально-економічних систем та ін.
Професор з Сум взяв участь в дискусіях на кількох круглих столах наукових секцій Форуму.
За підсумками Форуму за участю Королівського наукового товариства Йорданії, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародної ради з науки і Угорської академії наук була прийнята Декларація «Наука заради миру». Основні положення Декларації підтверджують необхідність міжнародного співробітництва та провідну роль науки в цілях забезпечення сестейнового розвитку.
По завершенні роботи Форуму його оргкомітет організував поїздку в природно-культурний заповідник Пѐтра.

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla