Випускові кафедри ФЕМ готують фахівців економічного профілю за спеціальностями:

 • «Адміністративний менеджмент»

(магістр на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" будь-яких напрямів)

Фахівці спеціальності «Адміністративний менеджмент» мають право займати керівні посади центральних та місцевих органів державної влади; мають право бути керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, підрозділів матеріально-технічного постачання, науково-дослідних підрозділів, менеджерами з логістики, менеджерами із зовнішньоекономічної діяльності.

Детальніше>>

 • «Бізнес-Адміністрування»

(магістр на базі ОКР "спеціаліст" та "магістр" будь-яких напрямів)

Підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів, які глибоко розуміють особливості ринкової економіки, володіти знаннями та навичками, необхідними для підготовки, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.

Детальніше>>

 • «Біржова діяльність»

(магістр на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" будь-яких напрямів)

Фахівець з біржової діяльності має фундаментальну підготовку у галузі економіки, статистики та математичного моделювання, виконує переважно аналітичні та діагностичні завдання щодо організації та проведення біржової торгівлі, здійснює економічні розрахунки, формує економічні прогнози, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Детальніше>>

 • «Державна служба»

(магістр на базі ОКР "спеціаліст" та "магістр" будь-яких напрямів)

Державною службою в Україні визнається професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їхньому апараті та на яких покладено практичне виконання завдань і функцій держави.

Детальніше>>

 • «Економіка довкілля та природних ресурсів»

(магістр на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" будь-яких напрямів)

Економіка довкілля та природних ресурсів — здійснюється підготовка фахівців у галузі раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Випускники працюють у державних органах, що займаються соціально-економічним та екологічним регулюванням діяльності промислових об’єктів та галузей на регіональному та загальнодержавному рівнях.

Детальніше>>

 • «Економіка підприємства»

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Економіка підприємства — підготовка фахівців у галузі планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Випускники працюють в комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах, та планово-фінансових підрозділах промислових підприємств.

Детальніше>>

 • «Маркетинг»

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Спеціальність «Маркетинг» формує комплекс знань і умінь щодо теоретико-методичних і прикладних засад управління ринково-орієнтованою діяльністю підприємств і установ, спрямованою на виявлення і задоволення існуючих і перспективних потреб споживачів більш ефективним, ніж конкуренти способом, формування і стимулювання споживацького попиту.

Детальніше>>

 • «Менеджмент організацій»

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Менеджмент організацій – це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними), управління виробництвом, планування та організацію діяльності, управління персоналом, управління маркетинговою діяльністю, управління розробками та науковими дослідженнями, антикризове управління, управління інвестиціями, управління запасами, управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Детальніше>>

 • «Міжнародна економіка»

(бакалавр)

Міжнародна економіка – підготовка фахівців з розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ; формування і розвитку міжнародних економічних відносин; удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій, проведення реорганізації підприємств та створення спільних підприємств з іноземним капіталом; забезпечення аналізу патентно-правової та комерційної інформації, пошуку і вивчення іноземних стратегічних партнерів та інвесторів, обґрунтування перспективних напрямків розвитку міжнародної економічної діяльності; регулювання міжнародної торгівлі тощо. Викладання проводиться англійською мовою викладачами з України, Канади та країн Європи.

 • «Управління інноваційною діяльністю»

(магістр на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" будь-яких напрямів)

«Управління інноваційною діяльністю» – спеціальність, фахівці з якої отримують цілісну систему знань і умінь щодо управління процесами створення і комерціалізації нових товарів, технологій, методів організації виробництва і збуту на рівні підприємства чи установи, регіону, галузі, національної економіки у цілому.

Детальніше>>

 • «Управління проектами»

(магістр на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" будь-яких напрямів)

Спеціальність «Управління проектами» охоплює такі напрямки діяльності, як: планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші), підбір та формування команди проекту, прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

Детальніше>>

 • «Фінанси та кредит»

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Фінанси - це самостійний вид професійної діяльності направленої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності на основі застосування ринкових принципів.

altВ контакте| Група абітурієнтів факультету економіки та менеджменту

altВ контакте| Економічна освіта (ОКР "магістр", "спеціаліст")

Дивіться також:

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla