До складу ради входять:

Голова ради:

Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю СумДУ, спеціальність 08.00.04

Заст. голови ради:

Мельник Леонід Григорович, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та бізнес-адміністрування СумДУ, спеціальність 08.00.06

Вчений секретар ради:

Нагорний Євген Ігорович, к.е.н., доцент кафедри маркетингута управління інноваційною діяльністю СумДУ, спеціальність 08.00.04

Члени ради:

Божкова Вікторія Вікторівна, д.е.н., проф., професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю СумДУ, спеціальність 08.00.04

Васильєва Тетяна Анатоліївна, д.е.н., проф., директор ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, спеціальність 08.00.04

Гриценко Лариса Леонідівна, д.е.н., доц., начальник відділу бюджетування планово-економічного управління Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», спеціальність 08.00.04

Карпенко Наталія Володимирівна, д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», спеціальність 08.00.04

Касьяненко Володимир Олексійович, д.е.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності СумДУ, спеціальність 08.00.04

Кобушко Ігор Миколайович, д.е.н., доц.,професор кафедри фінансів і кредиту СумДУ, спеціальність 08.00.06

Лапін Євген Васильович, д.е.н., доц., голова радиСумського обласного об'єднання організацій роботодавців «Сумський регіон-2012», спеціальність 08.00.04

Лицур Ігор Миколайович, д.е.н., проф., провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», спеціальність 08.00.06

Михайлова Любов Іванівна, д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції СНАУ, спеціальність 08.00.06

Мішенін Євген Васильович, д.е.н., проф., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки СумДУ, спеціальність 08.00.06

Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економічної теорії СумДУ, спеціальність 08.00.06

Сотник Ірина Миколаївна, д.е.н., проф., професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування СумДУ, спеціальність 08.00.06

Таранюк Леонід Миколайович, д.е.н., проф., професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування СумДУ, спеціальність 08.00.04

Тєлєтов Олександр Сергійович, д.е.н., проф., професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністюСумДУ, спеціальність 08.00.04

Теліженко Олександр Михайлович, д.е.н., проф., зав. кафедри управління СумДУ, спеціальність 08.00.06

Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., проф., зав. відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», спеціальність 08.00.06

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla