НТСА – це об'єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності та реалізації науково-дослідницького потенціалу.

Основними завданнями та напрямами роботи Наукового товариства є:

 • представлення інтересів студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • сприяння реалізації Цільової комплексної програми «Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним процесом» та «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ»;
 • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів, інститутів тощо;
 • сприяння підвищенню якості наукових досліджень студентів та молодих вчених;
 • сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук на Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямків підготовки і спеціальностей;
 • планування організації і проведення щорічних інститутських (факультетських) конференцій «Перший крок в науку» та інших наукових конференцій, семінарів студентів, аспірантів і молодих вчених;
 • організація участі студентів, аспірантів і молодих вчених у наукових конкурсах, олімпіадах та інших заходах, які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями;
 • взаємодія із Малою академією наук, центром науково-технічної творчості учнівської молоді Університету та іншими організаціями, які залучають школярів до технічної творчості;
 • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • участь у виданні збірок наукових праць студентів та інших науково-інформаційних матеріалів, випуск власного електронного інформаційного видання;
 • взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів;
 • організація публічних лекцій та наукових читань відомих вчених;
 • інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність;
 • сприяння формуванню студентських «інтелектуальних загонів», які передбачають виконання студентами господарчих договорів та іншої науково-дослідної роботи;
 • своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті університету, у газеті «Резонанс» та інших електронних і друкованих ЗМІ.

Основні напрями діяльності НТСА ФЕМ та актуальні проекти

Основними напрями діяльності НТСА обумовлені його завданнями, в свою чергу додатковими завданнями НТСА факультетського рівня є взаємодія з молодими вченими, аспірантами та докторантами свого факультету, впровадження практичних проектів, захист інтересів його представників в напрямку реалізації науково-дослідницьких ініціатив факультету.

Основними проектами на найближчий час є:

 • Конкурс бізнес проектів – на якому кожен студент, аспірант, докторант чи молодий вчений матиме можливість представити свій бізнес-проект не лише перед представникам університету, але також ‑ інвесторам, що дасть можливість практичної реалізації проекту. Більш детальна інформація з’явиться в кінці серпня.
 • Екскурсії до провідних, міжнародних та відомих підприємств розташованих в межах України – мета екскурсій ознайомити науковців та студентів з особливостями функціонування сучасних підприємств та організацій, зрозуміти модель управління, фінансову складову та принципи поведінки передових підприємств на ринку.
 • Проведення зустрічей з менеджерами, директорами та успішними людьми, з метою отримати можливість дізнатись як саме досягти бажаного успіху, задати питання практику та отримати корисні поради, які допоможуть на шляху до успіху.

За пропозиціями щодо нових проектів, із власних питань та побажань звертайтеся:

Голова НТСА ФЕМ - Павлик Анатолій Володимирович, аспірант кафедри управління

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380991878325

Заступник голови з питань грантової діяльності – Мареха Ірина Сергіївна, к.е.н., асистент кафедри економічної теорії

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380504074700

Заступник голови з питань конкурсів та олімпіад – Захаркіна Людмила Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380662129817

Заступник голови з питань конференцій та інформаційної діяльності – Горбатенко Дмитро Сергійович, аспірант кафедри управління

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380993591921

Заступник голови по роботі з іноземними молодими вченими - Ворджі Брайт Огбонда, аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380937422100

Вчений секретар – Провозін Наталія Василівна, аспірант кафедри управління

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380996446153

Конкурс бізнес проектів

Мета проекту: підтримка молодіжних ініціатив в напрямку комерціалізації наукових ідей та результатів дослідження студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету, зміцнення зв'язків науковців з представниками бізнесу та інвесторами, пошук та відбір найбільш комерційно привабливих бізнес-ідей.

Проект включає наступні заходи:

- організація презентацій та виступів учасників за основними темами конкурсу бізнес проектів;

- виконання науково-дослідних робіт на замовлення юридичних, фізичних осіб та держави;

- підтримка членів Наукового товариства ФЕМ над розробкою і реалізацією власного бізнес проекту;

- представлення результатів досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, отриманих у межах виконання науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень та інших науково-пошукових робіт на вітчизняних та міжнародних конкурсах бізнес-проектів

Координатор проекту:

Голова НТСА ФЕМ - Павлик Анатолій Володимирович, аспірант кафедри управління

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380991878325


Екскурсії до провідних, міжнародних та відомих підприємств розташованих в межах України

Мета проекту: ознайомлення студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ФЕМу зі специфікою діяльності підприємств у сучасних умовах, налагодження та підтримка зв'язків з представниками бізнесу.

Проект включає наступні заходи:

- організація виїздів до провідних, міжнародних та відомих підприємств розташованих в межах України та проведення екскурсій на них;

- організація та проведення командних змагань, при виконанні завдань виданих працівниками підприємства;

- організація та проведення круглих столів з представниками бізнесу в межах підприємства

Координатор проекту:

Голова НТСА ФЕМ - Павлик Анатолій Володимирович, аспірант кафедри управління

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380991878325


Проект «Розвиток науки»

Мета проекту: всебічне розкриття наукового потенціалу вчених факультету

Проект включає наступні заходи:

- інформування вчених факультету про вітчизняні та міжнародні можливості обміну досвідом, наявні гранти та конкурси;

- проведення циклу семінарів-тренінгів аспірантами та вченими на рівні факультету в напрямку їх дисертаційного та науково-дослідного дослідження;

- організація та проведення серії тренінгів та зустрічей з питань ефективної організації наукової та науково-дослідної роботи із залученням експертів та провідних науковців;

- виконання науково-дослідних робіт на замовлення юридичних, фізичних осіб та держави;

- організація та проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів

- організація та проведення внутрішнього конкурсу грантів для молодих вчених Університету;

Координатори проекту:

Голова НТСА ФЕМ - Павлик Анатолій Володимирович, аспірант кафедри управління

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +380991878325

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla