ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

25.00.02 - механізми державного управління

(нова редакція)

 

І. Формула спеціальності:

Змістом спеціальності є теоретико-методологічне обґрунтування механізмів  державного управління,  адміністративно-організаційних напрямів  державотворення,  функцій,  структури,   повноважень   і особливостей органів державної влади усіх рівнів.

 

II. Напрями досліджень:

 1. Теоретико-методологічні      засади     розроблення     та функціонування  механізмів   державного   управління:   категорії, закономірності,  принципи,  методи,  концепції,  моделі,  системи, класифікація.
 2. Цілі,  завдання, функції держави, стратегії її розвитку як чинники   формування   та   функціонування  механізмів  державного управління.
 3. Організаційний, правовий, ресурсний і інші види механізмів державного управління.
 4. Формування  та  реалізація  державної  політики  у  сферах державного,  регіонального та галузевого управління й інших сферах суспільного життя.
 5. Цільові,  функціональні,  організаційні  й  інші  складові механізмів державного управління на  центральному,  регіональному, галузевому рівнях, у різних сферах суспільного життя.
 6. Iнституціональні,  економічні, соціальні, історичні й інші засади адміністративно-територіального устрою держави та регіонів.
 7. Державне регулювання  розвитку  країни,  регіону,  галузі; програми та механізми їх реалізації.
 8. Закономірності,  принципи,  концепції, моделі та тенденції розвитку державного управління на регіональному рівні.
 9. Співробітництво  у   сфері   міждержавного   регіонального управління,  адаптація міжнародних,  зокрема європейських,  норм і стандартів.
 10. Система  та  структура  центральних  і  місцевих  органів державної влади та їх апаратів, їх класифікація.
 11. Органи  державної  влади  та їх статус:  цілі,  завдання, функції, структури, організаційні відносини, їх удосконалення.
 12. Стратегічне    управління,    планування    та    цільове програмування в діяльності органів державної влади.
 13. Державні   послуги:  сутність,  категорії,  класифікація, стандартизація, ресурсне забезпечення.
 14. Результативність і ефективність функціонування  суб'єктів і механізмів державного управління.
 15. Моніторинг  і  контроль  у системі державного управління; його види, методи, технології.
 16. Державне управління на засадах  сучасних  моделей  якості діяльності; адміністративний аудит у державному управлінні.
 17. Механізми  державного  регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя та їх удосконалення.
 18. Управління та регулювання діяльності  органів  і  установ державної влади: аналіз, моделювання й оптимізація.
 19. Взаємовідносини  та  взаємодія  з громадськістю в системі державного управління.
 20. Iнформаційні технології  й  інформаційне  забезпечення  в системах державного управління.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla