Вільний унiверситет Брюсселю (Брюссель, Бельгiя).

Науково-дослiдна дiяльнiсть за напрямами:

 • економiка сталого розвитку, сталий розвиток територiй;
 • пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв i монографiй;
 • проведення мiжнародних семiнарiв та конференцiй;
 • науково-викладацький обмiн;
 • спiльне редагування мiжнародного наукового журналу "Механiзм регулювання економiки"

Представники:

 • Люк Хенс, PhD, професор, зав. кафедрою екологiї людини;
 • Бун Емануель, PhD, професор кафедри екологiї людини.

Основні результати співробітництва:

 1. Розробка та впровадження в університетський освітній процес підручника (рос., англ.) та практикуму «Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку» (спільний грант уряду Фландрії, 2008).
 2. Розробка та публікація двох міжнародних підручників «Економіка природокористування» та «Здоров’я і довкілля» (рос., англ.) 1997-1998 рр.
 3. Спільна наукова робота за грантом НАТО (2008 р.).
 4. Спільна підготовка підручників «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика» (2009), «Основи екології, екологічна економіка та управління природокористуванням» (2006).
 5. Монографія «Методи вирішення екологічних проблем» (випуск 1,2,3).
 6. Навчальний посібник «Основи стійкого розвитку».
 7. Монографія «Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства» (випуск 2).
 8. Індивідуальні гранти викладачів.
 9. Навчальний посібник для перепідготовки фахівців «Основи стійкого розвитку».
 10. Навчальний посібник для післядипломної освіти «Основи стійкого розвитку».
 11. Професор Е. Бун є членом редколегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

Наявність договору про співробітництво:

 • Існує договір.
 • Проф. Л. Хенс та проф. Е. Бун є почесними докторами СумДУ.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla