Бiлоруський державний економiчний унiверситет (Мiнськ, Бiлорусь).

Науково-дослiдна дiяльнiсть за напрямами:

 • економiка природокористування;
 • екологiчна економiка;
 • економiка сталого розвитку;
 • iнформацiйна економiка;
 • пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв i монографiй;
 • науково-викладацький обмiн.

Представники:

 • Шимова О.С., д.е.н., професор, зав. кафедрою економiки природокористування;
 • Соколовський М.К., к.г.н., доцент, професор кафедри економiки природокористування;
 • Лопачук О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економiки природокористування.

Основні результати співробітництва:

 1. Спільна підготовка підручників «Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку» і «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика».
 2. Спільний україно-білоруський проект.
 3. Спільне написання монографії «Методи вирішення екологічних проблем» (випуск 3).
 4. Спільна підготовка підручника «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика» (2009).

Наявність договору про співробітництво:

 • Існує договір.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla