Бiлоруський нацйіональний технічний унiверситет (Мiнськ, Бiлорусь).

Науково-дослiдна дiяльнiсть в областi екологiчної економiки; проведення спiльних наукових семiнарiв; пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв i монографiй.

Представники:

  • Нєвєров О.В., д.е.н., професор, зав. кафедрою природокористування.

Основні результати співробітництва:

  1. Спільний україно-білоруський проект.
  2. Підготовка міжнародної монографії «Методи вирішення екологічних проблем» (випуск 3).

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla