Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана (Москва, Росія).alt

Науково-дослідна діяльність за тематикою «Управління інноваційним розвитком».

Представники:

 • Фалько С.Г., д.е.н., проф., зав. кафедри «Економіка і організація виробництва»;
 • Мазурин Е.Б., к.т.н., доц., заступник завідувача кафедри економіки та організації виробництва.

Основні результати співробітництва:

 1. Прочитано лекцію для студентів, аспірантів та викладачів СумДУ професором МГТУ ім. Н.Е. Баумана.
 2. Представник СумДУ взяв участь у Методичному семінарі МГТУ ім. Н.Е. Баумана, присвяченому вивченню та порівнянню навчальних планів підготовки фахівців економічних спеціальностей; обговорено переваги та недоліки навчальних планів СумДУ та МГТУ ім. Н.Е. Баумана та організації учбового процесу в цих вишах.
 3. Представником СумДУ проведено збір матеріалів щодо вивчення особливостей викладання дисципліни «Контролінг» у вишах України (в т.ч. СумДУ), необхідних для відповідного дослідження, що проводить МГТУ ім. Н.Е. Баумана.
 4. Спільно організовано та проведено Міжнародний конгрес з контролінгу (м. Москва) з безпосередньою участю представників обох вишів і виданням збірки матеріалів.
 5. Спільно організовано та проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (м. Суми) з безпосередньою участю представників обох вишів і виданням збірки матеріалів.
 6. Наукове фахове видання «Маркетинг і менеджмент інновацій», засновником якого є СумДУ, і наукове фахове видання Росії «Контроллинг», засновником якого є МГТУ ім. Н.Е. Баумана, стали журналами-партнерами зі з’явленням відповідної інформації на WEB-сайтах видань.
 7. Представник МГТУ ім. Н.Е. Баумана працює у складі редакційної колегії наукового фахового видання «Маркетинг і менеджмент інновацій», засновником якого є СумДУ.
 8. Представниками СумДУ подано статті до публікації у науковому фаховому виданні «Контроллинг» (МГТУ ім. Н.Е. Баумана).
 9. Представниками МГТУ ім. Н.Е. Баумана подано статті до публікації у наукові фахові видання «Маркетинг і менеджмент інновацій» та «Механізм регулювання економіки» (СумДУ).
 10. Завершується робота над спільною монографією «Наукові основи маркетингу інновацій» (російською мовою) із наступним виданням в Росії.
 11. Участь СумДУ як співорганізатора 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Стратегічне управління і контролінг в некомерційних і публічних  організаціях: фонди, університети, муніципалітети, асоціації та партнерства» з публікацією тез.

Договір про міжнародне співробітництво: підписаний

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla