Московський державний унiверситет ім. М.В. Ломоносова (Москва, Росiя).

Науково-дослiдна дiяльнiсть за напрямами:

 • екологiчна конфлiктологiя,
 • економiка природокористування;
 • пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв i монографiй;
 • рецензування статей, пiдручникiв, монографiй;
 • проведення спiльних науково-методичних семiнарiв.

Представники:

 • Бобильов С.М., д.е.н., професор факультету економiки природокористування;
 • Ховавко І.Ю., к.е.н., старший науковий спiвробiтник кафедри економiки природокористування;
 • Замотаєв І.В., к.г.н., доцент кафедри фiзичної географiї та геоекологiї.

Основні результати співробітництва:

 1. Спільний україно-російський проект.
 2. Підготовка спільної міжнародної монографії.
 3. Спільна участь у двох конференціях (в Росії, Україні).
 4. Підручник «Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку».
 5. Підручник «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика».
 6. Спільне проведення семінарів та написання наукових статей.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla