Державний унiверситет телекомунiкацiї (С.-Петербург, Росiя).

Науково-дослiдна дiяльнiсть в областi

  • сталого розвитку територiй;
  • проведення мiжнародних конференцiй;
  • пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв.

Представники:

  • Фурсей Г.М., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедрою фiзики.

Основні результати співробітництва:

  1. Підготовка міжнародного підручника «Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку».
  2. Підручник «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика».
  3. Лекції проф. Л. Мельника у Санкт-Петербурзі та Г. Фурсея у СумДУ.

Наявність договору про співробітництво:

  • Фурсей Г.Н. – заслужений доктор СумДУ.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla