Росiйська економiчна академiя iм. Г.В. Плеханова (Москва, Росiя).

Науково-дослiдна дiяльнiсть в областi

  • економiки сталого розвитку;
  • пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв;
  • науково-викладацький обмiн.

Представники:

  • Потравний І.М., д.е.н., професор.

Основні результати співробітництва:

  1. Підготовка та публікація двох підручників зі стійкого розвитку.
  2. Обмін публікаціями. Проф. І. Потравний – у підручниках, які готувалися у СумДУ. Проф. Л. Мельник та інші науковці СумДУ – у збірниках, які редагувалися І. Потравним.
  3. Обмін лекціями: І. Потравний у 2008 р. – у СумДУ, Л. Мельник – у РЕУ у 2008 р. та 2011 р.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla