Інститут системного аналiзу РАН (Москва, Росiя).

Науково-дослiдна дiяльнiсть в областi економiки сталого розвитку;  рецензування статей, пiдручникiв, монографiй; участь у наукових семiнарах та конференцiях;  пiдготовка та публiкацiя пiдручникiв.

Представники:

  • Лексiн В.М., д.е.н., професор кафедри соцiально-економiчних систем i соцiальної полiтики;
  • Перелєт Р.О., к.е.н., доцент, провiдний науковий спiвробiтник.

Основні результати співробітництва:

  1. Навчальний посібник «Основи стійкого розвитку».
  2. Підручник «Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку».
  3. Підручник «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика».

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla