Курський державний університет (Пiвденно-Захiдний унiверситет) (Курськ, Росiя).

Науково-дослiдна дiяльнiсть за напрямами:

 • регiональна економiка;
 • iнституцiональна економiка;
 • економiка iнновацiй;
 • iнформацiйна економiка;
 • пiдготовка та публiкацiя пiдручника i монографiї;
 • науково-викладацький обмiн;
 • проведення спiльних конференцiй;
 • створення Мiжнародного наукового центру дослiджень соцiально-економiчних систем.Проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції "Історія та перспективи соціально-економічного розвитку, державного регулювання та місцевого самоуправління Півдня Росії та України".

Представники:

 • Мiнакова І.В., д.е.н., зав. кафедрою свiтової та нацiональної економiки;
 • Кудiна О.В., к.е.н., доцент кафедри економiки та управлiння.Ємельянов С.Г., д.т.н., проф., ректор;
 • Пашич В.П., д.і.н., проф., зав. кафедри історії держави та права.

Основні результати співробітництва:

 1. Монографія «Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства».
 2. Підручник «Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика».
 3. Надрукований збірник тез міжнародної конференції, яка відбулася 21-22 травня 2010 р.

Наявність договору про співробітництво:

 • Існує договір.

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla