There is no translation available.

Історичним початком існування Інституту можна вважати весну 1991 року, коли було здійснено перший набір студентів за двома спеціальностями: «Економіка машинобудування» - 50 осіб та «Організація виробництва» - 25 осіб.  4 травня 1992 року створено факультет економіки та менеджменту, на базі якого у 2016 році був заснований Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького.

Сьогодні випускові кафедри Інституту готують висококваліфікованих фахівців економічного профілю за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«Бакалавр» зі спеціальностей (спеціалізації/освітніх програм):

 • Економіка (Економіка і бізнес);
 • Міжнародні економічні відносини (Зовнішньоекономічні відносини);
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та облік);
 • Менеджмент;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Маркетинг;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

«Магістр» зі спеціальностей (спеціалізації/освітніх програм):

 • Економіка (Економіка підприємства; Економіка довкілля та природних ресурсів);
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва);
 • Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування; Логістичний менеджмент; Управління інноваційною діяльністю; Управління проектами; Бізнес-адміністрування);
 • Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент, Державна служба);
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Торгівля; Електронна комерція та біржова діяльність; Інвестиції, підприємництво та стартапи);
 • Маркетинг.

У процесі постійного вдосконалення перебуває система навчального процесу. Активно запроваджуються електронні платформи університету Studio, Lectur.ED та OCW.

Важливою складовою підготовки фахівців на сучасному етапі є знання однієї або двох іноземних мов. З цією метою навчання за окремими спеціальностями проводиться англійською мовою, інформація про що зазначається у дипломі про вищу освіту.

Станом на 2016/2017 навчальний рік в Інституті проходять навчання 758 студентів. Серед них не тільки громадяни України, а й Азербайджану, Гани, Замбії, Зімбабве, Індії, Конго, Лівії, Молдови, Танзанії, Туркменістану

 

У різні роки факультет очолювали: Карпіщенко Олексій Іванович, Лук'янихіна Олена Анатоліївна, Прокопенко Ольга Володимирівна. Сьогодні Інститут очолює д.е.н., професор Васильєва Тетяна Анатоліївна.

Підготовку майбутніх фахівців забезпечують понад 120 штатних викладачів, серед яких – 13 докторів наук, 101 кандидатів наук.

Сьогодні до складу Інституту входять 4 кафедр.

Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

Створена 01.09.1976 р. шляхом виділення з кафедри технології машинобудування

Завідувачі кафедри:

 • Балацький Олег Федорович (01.09.1976 р. – 30.01.1993 р.)
 • Мельник Леонід Григорович (з 01.07.1993 р. по теперішній час)

Кафедра економічної теорії (до 2018 року)

Створена 01.09.1981 р. як кафедра філософії і політекономії шляхом виділення з кафедри марксизму-ленінізму. 01.03.1989 р. реорганізована у кафедру політичної економії; 20.04.1993 р. перейменована в кафедру економічної теорії.

Першим завідувачем кафедри був Панов Михайло Єгорович (01.09.1981 р. – 31.01.1991 р.).

Завідувачі кафедри:

 • Прокопенко Ольга Володимирівна
 • Школа Вікторія Юріївна

Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

Створена 01.09.2002 р. шляхом виділення з кафедри економіки

Завідувач кафедри Ілляшенко Сергій Миколайович (з 01.09.2002 р. по теперішній час).

Кафедра управління

Створена 01.07.1993 р. шляхом виділення з кафедри економіки.

Завідувачі кафедри :

 • Балацький Олег Федорович (01.07.1993 р. – 31.08. 2002 р.);
 • Теліженко Олександр Михайлович (з 01.09.2002 р. по теперішній час).

Кафедра фінансів і підприємництва

Створена 01.09.1993 р. шляхом виділення з кафедри економіки

Завідувачі кафедри:

 • Чупіс Анатолій Віталійович (01.07.1993 р. – 13.05.1996 р.)
 • Боронос Володимир Миколайович (з 20.06.1996 р. по теперішній час)

В Інституті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. Наукова робота в Інституті ведеться за восьми напрямками які охоплюють проблеми економіки природокористування і відшкодування збитків, пов’язаних із забрудненням довкілля; теорії механізмів управління інвестиційними та інноваційними процесами; методології та методики оцінки економічного потенціалу підприємства; формування стратегій соціально-економічного розвитку територій; соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства тощо.

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla