There is no translation available.

Історичним початком існування Інституту можна вважати весну 1991 року, коли було здійснено перший набір студентів за двома спеціальностями: «Економіка машинобудування» - 50 осіб та «Організація виробництва» - 25 осіб.  4 травня 1992 року створено факультет економіки та менеджменту, на базі якого у 2016 році був заснований Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького.

Сьогодні випускові кафедри Інституту готують висококваліфікованих фахівців економічного профілю за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії за спеціальностями:

051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління та адміністрування

В межах спеціальностей інститут пропонує сучасні та актуальні навчальні програми

У процесі постійного вдосконалення перебуває система навчального процесу. Активно запроваджуються електронні платформи університету Studio, Lectur.ED та OCW.

Важливою складовою підготовки фахівців на сучасному етапі є знання однієї або двох іноземних мов. З цією метою навчання за окремими спеціальностями проводиться англійською мовою, інформація про що зазначається у дипломі про вищу освіту.

Насьогодні в Інституті проходять навчання 715 студентів. Серед них не тільки громадяни України, а й Азербайджану, Гани, Замбії, Зімбабве, Індії, Конго, Лівії, Молдови, Танзанії, Туркменістану

 

У різні роки факультет очолювали: Карпіщенко Олексій Іванович, Лук'янихіна Олена Анатоліївна, Прокопенко Ольга Володимирівна. Сьогодні Інститут очолює д.е.н., професор Васильєва Тетяна Анатоліївна.

Підготовку майбутніх фахівців забезпечують понад 100 штатних викладачів, серед яких – 20 докторів наук, 80 кандидатів наук.

Сьогодні до складу Інституту входять 4 кафедр.

Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

Створена 01.09.1976 р. шляхом виділення з кафедри технології машинобудування

Завідувачі кафедри:

  • Балацький Олег Федорович (01.09.1976 р. – 30.01.1993 р.)
  • Мельник Леонід Григорович (з 01.07.1993 р. по теперішній час)

Кафедра економічної теорії (до 2018 року)

Створена 01.09.1981 р. як кафедра філософії і політекономії шляхом виділення з кафедри марксизму-ленінізму. 01.03.1989 р. реорганізована у кафедру політичної економії; 20.04.1993 р. перейменована в кафедру економічної теорії.

Першим завідувачем кафедри був Панов Михайло Єгорович (01.09.1981 р. – 31.01.1991 р.).

Завідувачі кафедри:

  • Прокопенко Ольга Володимирівна
  • Школа Вікторія Юріївна

Кафедра маркетингу

Створена 28.08.2019 р. 

Завідувач кафедри Люльов Олексій Валентинович (з 28.08.2019 р. по теперішній час).

Кафедра управління

Створена 01.07.1993 р. шляхом виділення з кафедри економіки.

Завідувачі кафедри :

  • Балацький Олег Федорович (01.07.1993 р. – 31.08. 2002 р.);
  • Теліженко Олександр Михайлович (з 01.09.2002 р. по 10.09.2019 р.).
  • Швіндіна Ганна Олександрівна (з 12.12.2019 р. по теперішній час)

Кафедра фінансів і підприємництва

Створена 01.09.1993 р. шляхом виділення з кафедри економіки

Завідувачі кафедри:

  • Чупіс Анатолій Віталійович (01.07.1993 р. – 13.05.1996 р.)
  • Боронос Володимир Миколайович (з 20.06.1996 р. по теперішній час)

В Інституті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. Наукова робота в Інституті ведеться за восьми напрямками які охоплюють проблеми економіки природокористування і відшкодування збитків, пов’язаних із забрудненням довкілля; теорії механізмів управління інвестиційними та інноваційними процесами; методології та методики оцінки економічного потенціалу підприємства; формування стратегій соціально-економічного розвитку територій; соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства тощо.

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla