vasileva2017ВАСИЛЬЄВА Тетяна Анатоліївна

директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

професор (2010 р., вчене звання професора кафедри менеджменту)

доктор економічних наук (2008 р., спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит)

заступник голови секції «Економіка» Наукової ради МОН України

керівник Центру ARMG Publishing

головний редактор наукового журналу “Business ethics and leadership”

член редколегії журналів: "Strategy and Development Review", "Carbon Accounting and Business Innovation Journal", "Journal of Tourism and Services" (WoS index)

рецензент наукових журналів: "Journal of Sustainability Science and Management" (Scopus index), "Economics of Innovation and New Technology" (Scopus), "Independent Journal of Management & Production" (WoS index), "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia"

член спеціалізованої вченої ради в Сумському державному університеті

член громадської організації «Рада молодих вчених»

член Центру підтримки бізнесу в Сумській області від Європейського банку реконструкції та розвитку

Сфера наукових інтересів: фінанси, інновації, інвестиції, освіта, зелена економіка та енергетика, соціальний прогрес.
Наукові стажування за кордоном:

 • 2019: стажування за програмою ЮНЕСКО в рамках проєкту «Мережа міст, що навчаються» (5 університетів Південної Кореї)
 • 2019: стажування за програмою Фонду імені Фрідріха Еберта «Розвиток дуальної освіти» (3 університети м. Гамбург, Німеччина)
 • 2018: стажування за програмою ЄС Erasmus+К1 (Університет  Бат-Спа, Велика Британія)
 • 2018: стажування за програмою Центру соціологічних досліджень «Sustainable Development Goals: New Challengers and Perspectives (Igalo, Montenegro). 
 • 2017: стажування за програмою ЄС Erasmus+К1 (Університет Перруджо, Італія)
 • 2017: стажування  за програмою Мережі навчання викладачів  «Learning Teacher’s Network» за підтримки ЮНЕСКО (Університет м. Санкт-Галлену, Швейцарія)
 • 2016: за програмою Мережі навчання викладачів (Learning Teacher’s Network) за підтримки ЮНЕСКО «Розширення можливостей викладача завтрашнього дня» (Університет м. Таллін, Естонія)
 • 2010: стажування  за програмою Дойчебундесбанку «Financial Markets in a global economy» (Університет прикладних наук Дойче Бундесбанку, м. Хахенбург, Німеччина)

Участь у реалізації проєктів Жана Моне: 1. «Фінансові інновації європейської інтеграції: літні/зимові школи для молодих дослідників та студентів» ( 2014-2016 рр. , №553581-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE). 2. «Дослідження та розповсюдження європейських інновацій в галузі освіти з фінансів серед населення» ( 2014-2016 рр., №: 553582-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Участь у міжнародних наукових грантових проєктах:

1. «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інноваційного партнерства» (Швейцарський національний науковий фонд (SNSF), Швейцарія, 2015-2018 рр., проєкт SCOPES IZ74Z0_160564/1).

2. «Розвиток діалогу між банками та громадянським суспільством в контексті демократичних процесів в Україні» (DAAD, Німеччина, програма «Підтримка демократії в Україні» 2016-2017 рр., DAAD_Project 57243548 ).

Участь у міжнародних освітніх грантових проєктах: «Відповідальне фінансування та захист споживачів” (Міністерство з економічного співробітництва та розвитку Німеччини, 2017), «Відповідальні інвестиції та особисті фінанси» (Центр освіти дорослих, DVV International, Німеччина, 2015-2017), «Школа децентралізації для молоді» (DESPRO, Швейцарія, 2015 р.), «Реформи з децентралізації: кроки, перспективи, очікувані результати» (Швейцарсько-український проєкт DESPRO, 2015 р.), Економічна освіта в школах України» (Американська рада з економічної освіти NCEE, 2011 р.), «Превенція конфліктів в сучасному українському суспільстві шляхом налагодження конструктивного діалогу у студентському та академічному середовищі м. Суми» (DVV International, 2014 -2015 рр.), «Адвокація права на освіту внутрішньо переміщених осіб у сумських ВНЗ» (МФ «Відродження», 2014 р.), «Дослідження впливу проєктів Програми розвитку ООН на соціальний капітал місцевих громад» (Програма розвитку ООН в Україні, 2013р.), Єдність у різноманітті: повага до іншої культури як основа мирного діалогу (DVV International, 2015), «Наше суспільство: обговорювати та домовлятися через інтереси та компроміси» (CIVIC, 2014 р.) та ін.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: 1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72263 «Університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності» (16.06.2017). 2.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №3445 «Масовий відкритий онлайн-курс «Академічна доброчесність: цінності, навички, дії» (16.06.2017). 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94551 «Оцінка ступеня комплементарності інститутів соціального та економічного розвитку» (06.12.2019), 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92666 «Методика оцінювання рівня інноваційної автономії регіону» (08.10.2019).

Академічний досвід:

 • 2016-по теперішній час: директор науково-навчального інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету
 • 2011-2016: завідувач кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
 • 2009-2011: завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
 • 2008-2009: професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
 • 2005-2008: доцент кафедри менеджменту Української академії банківської справи НБУ
 • 2002-2005: доцент кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності Української академії банківської справи
 • 2001-2002: старший викладач кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності Української академії банківської справи
 • 1997-2001: старший викладач кафедри фінансів Сумського державного університету
 • 1996-1997: асистент кафедри фінансів Сумського державного університету
 • 2010: атестат професора кафедри менеджменту (12 ПР №006053 від 17.06.2010 р.)
 • 2008: диплом доктора економічних наук  зі спеціальності 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" (ДД 007082 від 03.12.2008 р.). Тема дисертації: "Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади"
 • 2003: атестат доцента кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності ( ДЦ №008782  від 23.10.2003 р.)
 • 2002: диплом кандидата економічних наук  зі спеціальності 08.02.02 "Економіка та управління наукеово-технічними прогресом" (ДК 013849 від 13.03.2002 р.). Тема дисертації: "Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом!
 • 1996: диплом спеціаліста з відзнакою  зі спеціальності «Економіка підприємства», Сумський державний університет (ЛТ ВЕ № 000661 від 01.07.1996 р.)

Участь у виконанні держбюджетних ндр:

1. Керівник: "Моделювання та прогнозування соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання» (прикладне дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, 2018, МОНУ, № держреєстрації: 0118U003569).

2. Виконавець: "Розробка нової інноваційної моделі державного управління фінансовою системою України» (прикладне дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, 2018, МОНУ, № держреєстрації: 0118U003582).

 • Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами

  1. «Проведення досліджень з визначення прогнозних показників потреби у кадрах на ринку праці Сумської області» (Департамент освіти і  науки Сумської обласної державної адміністрації, 2017, договір  № 106 від 19.08.2017 р).
  2. «Розробка «Проєкту програми формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у Сумській області»» (Департамент освіти і  науки Сумської обласної державної адміністрації, 2018, договір  № 38 від 07.03.2018 р).
  3. «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми» (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018, договір №253/34 - 18 від 14.05.2018 р.).
  4. «Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста Суми» (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018, договір № 255/34-18 від 14.05.2018 р.).
  5. «Стратегія розвитку міста Суми до 2027 року. Аналітична частина (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018, договір №254/34 - 18 від 14.05.2018 р.).
  6. «Розробка прогнозу економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період» (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018, договір №164/34 - 18 від 03.04.2018 р.).
  7. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку м. Ромни (Виконавчий комітет Роменської міської ради, 2018, договір №53.17-10.18СП  від 27.04.2018 р.).
  8. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Сумського району (Сумська районна державна адміністрація, 2018, договір №53.17-01.18СП від 02.01.2018 р.).
  9. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Роменського району (Роменська районна державна адміністрація, 2018, договір №53.17-02.18СП від 30.01.2018 р.).
  10. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Ямпільського району (Ямпільська районна державна адміністрація, 2018, договір №03/05  від 05.03.2018 р.).
  11. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Конотопського району (Конотопська районна державна адміністрація, 2018, договір №53.17-06.18СП від 06.04.2018 р.).
  12. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Путивльського району (Путивльська районна державна адміністрація, 2018,  договір №53.17-07.18СП  від 02.04.2018 р.).
  13. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Тростянецького району (Тростянецька районна державна адміністрація, 2018, договір №104  від 01.06.2018).
  14. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Білопільського району (Білопільська районна державна адміністрація, 2018, договір № 53.17-09.18СП від 23.05.2018 р.).
  15. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Великописарівського району (Великописарівська районна державна адміністрація, 2018, договір №53.17-04.18СП від 23.01.2018 р.).
  16. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Серединобудського району (Серединобудська районна державна адміністрація, 2018,  договір №53.17-02.18СП від 22.03.2018 р.).
  17. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Шосткинського району (Шосткинська районна державна адміністрація, 2017,  договір №48 від 15.12.2017 р.).
  18. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Глухівського району (Глухівська районна державна адміністрація, 2018, договір №53.17-05.18СП від 15.02.2018 р.).
  19. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Липоводолинського району (Липоводолинська районна державна адміністрація, 2018,  договір №86 від 16.04.2018 р.).
  20. Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку м. Охтирка (Виконавчий комітет Охтирської міської ради, 2018, договір №22 від 14.09.2018 р.).
 • Участь у госпдоговірних науково-дослідних проєктах

  1. Дослідження шляхів удосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області" (Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, 2018, договір №129 від 26.12.2018 р.).
  2. «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (2018, договір № 104 від 01.06.2018 р.)

Ініціатор науково-освітніх заходів з розвитку корпоративної соціальної відповідальності (зимові/літні школи для молоді «Цінності в економіці та бізнесі», «Школа інновацій та соціального підприємництва», «Управління соціально-відповідальним бізнесом», тощо)

Сторінки у соціальних мережах та наукометричних базах

Facebook                                                  Google Scholar                   
Scopus Web of Science
ResearchGate  

Електронна пошта

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дипломи та атестати

Диплом про вищу освіту                               Диплом доктора наук

Диплом кандидата наук                                Атестат професора

Атестат доцента

Сертифікати та інші відзнаки

Сертифікати про стажування

Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою: (Англійська, В2 "Independent user")

Подяки та грамоти

Захищені аспіранти, докторанти та здобувачі

Під керівництвом Васильєвої Т.А захищено 13 дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук:

Під керівництвом Васильєвої Т.А захищено 21 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук /доктора філософії:

 

Наукові, навчально-методичні праці 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla