Дисертація

Прокопенко О. В. Теоретико-методологічні засади соціально-економічної мотивації екологізації інноваційної діяльності : Дис... д-ра наук: 08.00.06 - 2009. «Теоретико-методологічні засади соціально-економічної мотивації екологізації інноваційної діяльності».

Підручники та навчальні посібники

1. Мельник В.Л., Прокопенко О.В., Дегтярьова І.Б. Прийняття споживчого рішення // Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 1.4/18–Г–1251 від 20.07.07, ISBN 978–966–680–394–1, 2009. – С. 435–453.
2. Прокопенко О.В. Мотивація інноваційної діяльності // Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 1.4/18–Г–1251 від 20.07.07, ISBN 978–966–680–394–1, 2009. – С. 741–768.
3. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 1.4/18–Г–1328 від 26.07.07, ISBN 978–966–364–653–4, 2008. – 176 с.
4. Prokopenko O. Consumer motivation in achieving sustainable development // Social and Economic Potential of Sustainable Development / Edited by L. Hens and L. Melnyk. – Sumy: “University Book”, Russian version of the textbook is recommended as a textbook by the Ministry of Science of Ukraine, the letter № 14/18–Г–418 від 22.02.07, ISBN 978–966–680–380–4, 2008. – P. 264–268.
5. Провайдинг інновацій: Підручник / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Герман, О.В. Прокопенко та ін.; за ред. проф. М.П. Денисенка. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 14/18.2–2735 від 05.12.05, ISBN 978–966–370–084–7, 2008. – 448 с.
6. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 1.4/18–814 від 28.09.06, ISBN 996–680–189–2, 2007. – 296 с.
7. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів // Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 1.4/18–Г–453 від 12.03.07, ISBN 978–966–680–367–5, 2007. – С. 723–838.
8. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, О.В. Прокопенко та ін. – 3–е вид. – К., Гриф "Рекомендовано МОН України", лист №14/18.2–2806 від 27.12.04, ISBN 996–7505–54–5, 2007. – 662 с.
9. Прокопенко О.В. Мотивация потребителей в достижении устойчивого развития // Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД "Университетская книга", Гриф "Затверджено МОН України", лист № 14/18–Г–418 від 22.02.07, ISBN 978–966–680–311–8, 2007. – С. 821–850.
10. Прокопенко О.В. Стратегія і тактика екологізації економіки; мотивація реалізації стійкого соціально-економічного розвитку (завдання) // Основи стійкого розвитку: Посібник для перепідготовки фахівців / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД "Університетська книга", Гриф МОН України, лист № 14/18.2–1183 від 26.05.05, ISBN 966–980–250–3, 2006. – С. 280–282, 296–298.
11. Прокопенко О.В., Дегтяренко О.О., Школа В.Ю. Інфраструктура товарного ринку // Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", Гриф МОН України, лист № 14/18.2–1923 від 12.08.05, ISBN 966–680–229–5, 2006. – С. 63–101.
12. Ілляшенко С.М., Мельник Л.Г., Божкова В.В., Прокопенко О.В. та ін. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 976 с.
13. Божкова В.В., Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Сотник І.М. Облік фінансової та господарської діяльності підприємства // Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – С. 318–334.
14. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Особливості процесу створення та формування попиту на інновації // Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; Під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенко. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – С. 130–177.
15. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: Вид–во СумДУ, Гриф “Рекомендовано МОН України”, лист № 14/18.2–1512 від 15.07.02, ISBN 966–7668–96–7, 2003. – 266 с.
16. Прокопенко О.В., Божкова В.В., Нилова Н.О., Дериколенко О.Н. Учет финансовой и хозяйственной деятельности предприятия // Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2003. – С. 334–352.
17. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: Вид–во СумДУ, Гриф “Рекомендовано МОН України”, лист № 14/18.2–1512 від 15.07.02, ISBN 966–7668–96–7, 2003. – 266 с.
18. Shapochka N., Pasko T., Prokopenko O. Production Ecology // Environment and Health: Reader / Editors: L. Hens, L. Melnik, E. Boon. – Kiev: Publishing House «Naukova Dumka», ISBN 966–00–0468–0, 1998. – P. 188–189.
19. Каринцева А., Зайцев Д., Устименко В., Прокопенко О. Планирование экологически устойчивого развития на примере методов оценки последствий по критерию здоровья // Окружающая среда и здоровье: Уч. пособие / Под ред. Л. Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 303–305.

Монографії

1. Прокопенко О.В. Мотиваційний потенціал застосування фінансових інструментів екологізації інноваційної діяльності // Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. Т.А. Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, ISBN 978–966–657–237–3, 2009. – С. 298–318.
2. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Особливості створення інновацій і формування попиту на них // Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: Монографія / Денисенко М.П., Михайлова Л.І., Грищенко І.М., Гречан А.П. та ін.; За ред. д.е.н., проф., акад. А.М. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ВТД «Університетська книга», ISBN 978–966–680–409–2, 2008. – С. 516–552.
3. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 978–966–680–393–4, 2008. – 392 с.
4. Прокопенко О.В. Теоретико-методичні засади мотивації споживання екологічних інновацій // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 978–966–680–403–0, 2008. – С 567–612. (С. 574–589 у співавторстві з Троян М.Ю.).
5. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», ISBN 978–966–680–384–2, 2007. – 512 с.
6. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / Ілляшенко С.М., Мельник Л.Г., Божкова В.В., Прокопенко О.В. та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", ISBN 966–680–298–8, 2006. – 728 с.
7. Прокопенко О.В. Внедрение экологических инноваций как способ обеспечения экологической безопасности территории // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, ISBN 966–316–151–5, 2006. – С. 182–188.
8. Прокопенко О.В. Возможности мотивации энергосбережения в быту // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, ISBN 966–316–151–5, 2006. – С. 251–256.
9. Прокопенко О.В. Теоретичні основи мотивації енерго- та ресурсозбереження // Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: Монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД "Університетська книга", ISBN 966–680–296–1, 2006. – С. 71–104.
10. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Мельник Л.Г., Божкова В.В. та ін.; За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 966–680–206–6, 2005. – 582 с.
11. Прокопенко О.В., Ильяшенко С.Н. Компоненты мотивации экоатрибутивного потребления // Методы решения экологических проблем / Под ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника и к.е.н., доц. В.В. Сабадаша. – Сумы: Винниченко Н.Д., ОАО «СОТ» издательство «Козацький Вал», ISBN 966–965–783–0, 966–358–027–5, 2005. – 530 с.
12. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, О.В. Прокопенко та ін. / За ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – 2–е вид. – К., Гриф "Рекомендовано МОН України", лист №14/18.2–2806 від 27.12.04, ISBN 996–7505–54–5, 2005. – 424 с.
13. Прокопенко О.В., Єпіфанов А.О. Науково-технічний прогрес і економіка природокористування // Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД "Університетська книга", Гриф "Затверджено МОН України", лист №1/11–847 від 01.03.04, ISBN 996–680–189–2, 2005. – С. 416–434.
14. Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Нижник М.А., Прокопенко О.В., Івашова Н.В., Соколов В.С., Шишкін Д.П. Класифікація напрямків екологізації // Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. Л.Г. Мельника та О.І. Карінцевої. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – С. 265–269. (288 с.)
15. Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Мельник Л.Г., Мішенін Є.В. та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 966–680–128–0, 2004. – 616 с.
16. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 966–680–037–3, 2002. – 250 с.
17. Прокопенко О.В. Определение степени риска взаимодействия субъектов рынка экологических товаров // Методы решения экологических проблем / Под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, ISBN 966–7550–9–Х , 2001. – С. 291–304.
 

Статті у фахових виданнях

1. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Мотиваційна стратегія екологізації інноваційної діяльності // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – Вип.. 1–2 / Голов. Ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2009. – С. 280–287.
2. Мельник Л.Г., Качур П.С., Балацький О.Ф., Прокопенко О.В. та ін. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ «Еко-Сумщина» // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 11–21.
3. Прокопенко О.В. Ефективність впровадження екологічних інновацій і екологізації діяльності підприємств-інноваторів // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 28–32.
4. Прокопенко О.В. Ефективність зовнішнього мотивування екологізації інноваційної діяльності підприємств // Львів.
5. Прокопенко О.В. Оптимізація рівня екологізації інноваційної діяльності на основі показника граничного ефекту // Економічні інновації. – 2008. – № 35.
6. Прокопенко О.В. Оцінка споживчої привабливості нового товару // Економічні науки. Сер. «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 5 (18). – Частина 2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2008. – С. 125–133.
7. Прокопенко О.В. Раціональна мотивація екологізації інноваційної діяльності підприємств з урахуванням факторів мотивування // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Університетська книга”. – 2008. – № 7/2 (30). – С. 110–118.
8. Прокопенко О.В. Теоретико-методичні засади формування потенціалу екологізації інноваційної діяльності підприємств // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 299–306.
9. Прокопенко О.В., Гайдабрус Н.В. Мотиваційні основи маркетингу екологічних інновацій // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – Т. 1. – С. 148–156.
10. Прокопенко О.В. Екоатрибутивне споживання: типи за мотивацією, психологічні методи стимулювання // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 1. – С. 91–103.
11. Прокопенко О.В. Методологічні підходи до екологізації діяльності підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип. 22. – С. 22–30.
12. Прокопенко О.В. Теоретико-методичний підхід до визначення мотиваційного потенціалу екологізації інноваційної діяльності галузі // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Університетська книга”. – 2007. – № 4–5 (24–25). – С. 72–78.
13. Прокопенко О.В. Теоретико-методичні основи визначення стратегічних напрямків формування мотивації інноваційної екоспрямованої діяльності // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 171–184.
14. Прокопенко О.В., Алексеєнко О.Д. Аналіз тенденцій розвитку ринку екологічних товарів у м. Сумах (на прикладі ринку дитячого мила) // Вісник Сумського державного університету: Сер. “Економіка”. – 2007. – № 1. – С. 14–18.
15. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Розроблення моделі процесу ухвалення споживачем рішення про покупку на ринку інновацій // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 2 (30). – С. 65–76.
16. Ильяшенко С.Н., Прокопенко О.В., Журавлев М.Н. Методические подходы к управлению интеллектуальным потенциалом предприятия // Управління розвитком: збірник наукових статей. – Харків: вид. ХНЕУ, 2006. – № 3: Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації". – С. 12–15.
17. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Удосконалення позитивних методів економічного мотивування зниження енерговитратності виробництва // Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери (за результатами Третьої науково-практичної конференції "Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери (у контексті вступу України до СОТ)", 30 листопада 2006 р.), Вінниця. – 2006. – № 12.
18. Прокопенко О.В. Аналіз визначення мотивації та її складових // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2006. – № 3. – С. 144–149.
19. Прокопенко О.В. Теоретичні підходи до визначення нових товарів, що найбільш відповідають запитам споживачів // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Університетська книга”. – 2006. – № 3–4 (20–21). – С. 237–241.
20. Прокопенко О.В., Алексеєнко О.Д. Аналіз готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічні товари різного типу // Механізм регулювання економіки. – 2006. – 2(26). – С. 33–38.
21. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Особливості комплексу маркетингу екологічних інновацій // Управління розвитком: Зб. наук. ст. – Х.: Вид–во ХНЕУ, 2005. – № 3: Спецвипуск "Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75–річчю заснування ХНЕУ "Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні" (7–8 жовтня 2005 р.). – С. 83–84.
22. Прокопенко О.В. Механізм дії споживчої мотивації // Вісник Сумського національного аграрного університету: Науково-методичний журнал: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Університетська книга”. – 2005. – Вип. 6–7. – С. 225–231.
23. Прокопенко О.В. Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації виробництва // Вісник Сумського державного університету: Науковий журнал: Сер. “Економіка”. – 2005. – № 10 (82). – С. 23–31.
24. Прокопенко О.В. Складові мотивації екологічно орієнтованого споживання // Вісник Сумського державного університету: Сер. “Економіка”. – 2005. – № 2 (74). – С. 60–71.
25. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Особливості просування на ринку інноваційної продукції // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Суми: Університетська книга. Вип. 1’2005. – С. 84–91.
26. Прокопенко О.В. Вибір варіантів використання інвестиційного потенціалу підприємств відповідно до мотивації суб’єктів ринку // Вісник Сумського державного університету: Сер. “Економіка”. – 2004. – № 9 (68). – С. 130–139.
27. Прокопенко О.В. Особливості мотивації творчої праці // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Суми: Університетська книга. Вип. 2’2004. – С. 125–131.
28. Прокопенко О.В. Оцінка ризику екологічних платежів та доцільності екологізації хімічного виробництва в ринкових умовах // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Суми: Університетська книга. Вип. 4’2004. – С. 68–72.
29. Прокопенко О.В. Оцінка рівня екологічності товарів і мотивація його підвищення // Вісник Сумського державного університету: Сер. “Економіка”. – 2004. – № 6 (65). – С. 26–38.
30. Прокопенко О.В. Теоретичні основи мотивації творчої праці // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2004. – Спецвыпуск: в 3-х т. – Т. 3. – С. 286–291.
31. Прокопенко О.В., Петренко В.В. Соціально-економічні передумови розвитку ринку екологічних товарів і послуг // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Суми: Університетська книга. Вип. 1’2004. – С. 29–37.
32. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг // Економіка України. – К.: Вид–во “Преса України”, 2003. – № 12. – С. 56–61.
33. Прокопенко О.В. Економічні інструменти мотивації екологізації виробництва // Вісник Сумського національного аграрного університету: Науково-методичний журнал: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Козацький вал”. Вип. 3–4’2003. – С. 125–134.
34. Прокопенко О.В. Стан і складові мотиваційного механізму розвитку екологічно орієнтованої інноваційної діяльності // Вісник Сумського державного університету: Сер. “Економіка”. – 2003. – № 6 (52). – С. 28–35.
35. Прокопенко О.В. Теоретико-методичні основи управління розвитком потенціалу підприємства відповідно до потреб ринку // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Суми: Вид–во СумДУ, 2003. – № 3. – С. 75–83.
36. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних товарів в Україні (перспективи та методика їх оцінки) // Вісник Сумського державного аграрного університету: Науково-методичний журнал. Сер. “Економіка та менеджмент”. Вип. 2. – 2001. – С. 66–70.
37. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Соціально-економічні передумови створення та розвитку ринку екологічних інновацій в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету: Науково-методичний журнал: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Козацький вал”. Вип. 3–4’2001. – С. 181–189.
38. Мельник Л.Г., Прокопенко О.В., Вакулишина Н.Н. Японский опыт исследования компонентов экологического спроса // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського: Науковий журнал: Серія “Економічні науки”. – Донецьк, 2001. – № 4 (12). – С. 96–101.
39. Прокопенко О.В. Обґрунтування суб’єктом господарювання вибору варіанту формування ринку екологічних товарів // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Суми: Університетська книга. Вип. 3–4’2001. – С. 83–97.
40. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Теоретичні аспекти обґрунтування доцільності формування ринку екологічних товарів // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. Вип. 4.– Суми: Вид–во СумДУ, 2000. – С. 17–27.
41. Прокопенко О.В. Особенности формирования и развития экологического рынка // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. Вип. 1. – Суми: Вид–во СумДУ, 2000. – С. 117–121.
42. Прокопенко О.В. Особливості обґрунтування вибору варіантів формування ринку екологічних товарів // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Вип. 3. – Суми: Вид–во СумДУ, 2000. – С. 42–49.
43. Прокопенко О.В. Уровни управления формированием экологического рынка // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. – Вип. 2. – Суми: Вид–во СумДУ, 2000. – С. 73–77.
44. Ильяшенко С.Н., Божкова В.В., Прокопенко О.В. Сравнительный анализ механизмов инвестирования в развитие рыночных возможностей отечественных предприятий // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. Т. 1: Еколо¬го-економічні проб¬леми інноваційних процесів. – Суми. – ВВП “Мрія–1” ЛТД, 1999. – С. 73–81.
45. Ильяшенко С.Н., Колдин Л.Я., Прокопенко О.В. Инновационная стратегия развития хозяйствующего субъекта. Особенности разработки // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 1999. – № 5. – Ч. 1: Економічні науки. – С. 116–120.
46. Прокопенко О.В., Майдан И.А. Формирование рынка медицинских товаров и услуг как сегмента экологического рынка // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, еконо¬міка підприємства та організація виробниц¬т¬ва. Вип. 3. – Суми: Вид–во СумДУ, 1999. – С. 52–57.
47. Прокопенко О.В. Проблемы исследования рынка при освоении новой продукции // Вестник Харьковского государственного университета. – № 404. Проблемы стабилизации и экономического развития. – Харьков. – 1998. – С. 250–253.

Інші видання

1. Прокопенко О.В. Экологизация мотивации личности в системе управления экологической безопасностью // Система управления экологической безопасностью: Сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции: в 2-х т. – Екатеринбург: УГТУ. – Т. 2. – УПИ, 2008. – С. 311–317.
2. Ильяшенко С.Н., Прокопенко О.В. Методические подходы к управлению конкурентным потенциалом банка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип. 21. – С. 287–291.
3. Прокопенко О.В. Методологічні засади мотивації екоатрибутивного споживання // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – С. 203–210.
4. Прокопенко О.В. Оптимізація портфеля замовлень автоперевізників на міжнародному ринку // Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 14й международной научно-методической конференции. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 86–87.
5. Прокопенко О.В. Аналіз та удосконалення понятійного апарату теорії мотивації // Технологии ХХІ века: Сборник статей по материалам 13й международной научно-практической конференции. – Алушта, 2006. – С. 140–147.
6. Прокопенко О.В. Исследование мотивации потребителей на рынке экологических инноваций // Стратегія маркетингу. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 85–91.
7. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Моделирование процесса принятия решения о покупке на рынке инноваций // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11 (123). – С. 46–51.
8. Прокопенко О.В. Дослідження мотивації споживачів екологічно чистого харчування з різним відношенням до екологічності // Технологии ХХІ века: Сборник статей по материалам 12й международной научно-методической конференции в 2-х томах. Том 2 / Под ред. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, 2005. – С. 66–72.
9. Прокопенко О.В. Поширення екологічних інновацій як передумова забезпечення сталого розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: “Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку”: Серія “Державне управління”, т. 5, вип. 33. – Донецьк, 2004. – С. 45–56.
10. Прокопенко О.В., Прокопенко О.В. Мотиваційний менеджмент автотранспортних вантажоперевезень // Технологии ХХІ века: Сборник статей по материалам 11й международной научно-методической конференции. Секция “Актуальные проблемы транзитивной экономики” / Под ред. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, 2004. – С. 51–56.
11. Прокопенко О.В. Міжнародний обмін екологічними інноваціями для запобігання світовій екологічній кризі // Технологии ХХІ века: Сборник статей по материалам 10й международной научно-методической конференции в 3-х томах. Том 1 / Под ред. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, ISBN 5–7763–2064–11, 2003. – С. 50–54.
12. Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних товарів для забезпечення екологічної безпеки // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спец. випуск 3 (12): У 2 т. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціально-економічні проблеми природокористування та екології”. – Миколаїв, 2001. – Т. 2. – С. 131–136.
13. Прокопенко О.В. Экономическая оценка экологического риска в деятельности Сумского ОАО “Химпром” // Економічний вісник Національної гірничої академії України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації”, присвяченої 100–річчю з дня заснування Національної гірничої академії України (Дніпропетровськ, 21–22 травня 1999 р.) – Дніпропетровськ, 1999. – Т. 2. – С. 197–200.
14. Прокопенко О.В., Ілляшенко С.М. Аналіз і тенденції розвитку ринку промислових товарів: Зб. наукових праць Української академії банківської справи: У 2 т. // За матеріалами науково-методичної конференції викладачів, співробітників, здобувачів та студентів УАБС (16–17 квітня 1998 р.). – Суми: “Ініціатива”, 1998. – Т. 1. – С. 57–61.

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla