alt

Наукові інтереси охоплюють проблеми економіки природокористування і відшкодування збитків, пов’язаних із забрудненням довкілля; теорії механізмів управління інвестиційними та інноваційними процесами; методології та методики оцінки економічного потенціалу підприємства; формування стратегій соціально-економічного розвитку територій; соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства тощо.

Найбільш важливими та впливовими науковими школами та дослідницькими групами інституту є:

alt

 

1. Дослідницька група наукової школи професора Олега Федоровича Балацького "Еколого-економічні проблеми суспільного розвитку", яка включає такі напрямки наукових досліджень:

 2. Дослідницька група наукової школи професора Леоніда Григоровича Мельника  "Економіка розвитку систем та сталого інформаційного суспільства”, яка охоплює такі напрямки досліджень:

 • Економіка та управління економічними системами (д.е.н., професор Мельник Леонід Григорович)
 • Сталий розвиток та екологічна економіка (д.е.н., професор Мельник Леонід Григорович)
 • Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства (д.е.н., професор Мельник Леонід Григорович)
 • Соціально-економічні засади третьої та четвертої промислових революцій (д.е.н., професор Мельник Леонід Григорович)

3. Дослідницька група наукової школи професора Сергія Миколайовича Ілляшенко "Управління інноваційним розвитком підприємств, маркетинг та менеджмент інновацій"

4. Дослідницька група наукової школи професора Ольги Володимирівни Прокопенко "Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності в умовах глобального трансферу технологій"

5. Дослідницька група професора Володимира Миколайовича Бороноса  "Фінансові механізми управління соціальним та економічним розвитком", яка включає:

 • Фінансово-економічний механізм регулювання сталого та інноваційного розвитку: циклічність, збалансованість, ефективність (к.е.н., професор Боронос Володимир Миколайович);
 • Проблеми розвитку інвестиційного і фінансового ринків: інститути, механізми та інструменти (д.е.н., доцент Кобушко Ігор Миколайович)
 • Фінансова безпека держави: контроль, аудит і фінансовий моніторинг (д.е.н., професор Басанцов Ігор Володимирович)
 • Вартісно-орієнтоване управління та оцінка вартості бізнесу (к.е.н., доцент Захаркін Олексій Олександрович)
 • Управління освітньо-кадровим забезпеченням розвитку фінансових послуг: навчальні технології, інфраструктура та інформатизація (к.е.н., доцент Александров Вадим Трохимович)

 6. Дослідницька група професора Вікторії Георгіївни Боронос  "Фінанси природокористування", яка включає такі напрямки досліджень:

 • Фінансово-економічні основи управління природокористуванням (д.е.н., проф. Боронос Вікторія Георгіївна)
 • Управління фінансовим потенціалом території (д.е.н., проф. Боронос Вікторія Георгіївна)
 • Фінансова та екологічна безпека території (д.е.н., проф. Боронос Вікторія Георгіївна)
 • Фінансово-економічні засади місцевого самоврядування (д.е.н., проф. Боронос Вікторія Георгіївна)

7. Дослідницька група професора Ірини Миколаївни Сотник "Економіки ресурсозбереження", яка охоплює такі напрямки:

 • Економіка та управління енерго- і ресурсозбереженням (д.е.н., професор Сотник Ірина Миколаївна);
 • Механізми управління дематеріалізацією соціально-економічних систем (д.е.н., професор Сотник Ірина Миколаївна).

8. Дослідницька група професора Леоніда Миколайовича Таранюка  "Реінжиніринг бізнес-процесів суб’єктів господарювання", яка охоплює:

 • Радикальні трансформації підприємницьких структур (Д.е.н., доц. Таранюк Леонід Миколайович);
 • Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (Д.е.н., доц. Таранюк Леонід Миколайович)

 

Науково-дослідницькі лабораторії Інституту:

Лабораторія соціально-економічних досліджень кафедри управління Сумського державного університету

Лабораторія кафедри економіки та бізнес-адміністрування «Проблемна науково-дослідна лабораторія економіки сталого розвитку та екологічнозбалансованого природокористування»

Навчально-науковий центр СумДУ «АФІНА - Актуальна фінансова аналітика», організований кафедрою фінансів і кредиту

Навчально-методичний центр з підготовки до сертифікації персоналу з менеджменту, організований кафедрою управління

 

ПОСИЛАННЯ

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla