Теми наукових досліджень та розробок за рахунок коштів державного бюджету

https://sumdu.edu.ua/images/content/science/research/research_works_mon-2019.pdf

Основний конкурс

 1. Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку вході Третьої промислової революції (2018-2020 рр.), науковий керівник Мельник Л.Г., № держреєстрації 0118U003578 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73933
 2. Моделювання та прогнозування соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання (2018-2020 рр.), науковий керівник Васильєва Т.А.,№ держреєстрації 0118U003569 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73878
 3. Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії (2018-2020 рр.), науковий керівник Теліженко О.М.,№ держреєстрації 0118U003583 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73881
 4. Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції (2018-2020 рр.), науковий керівник Ілляшенко С.М., № держреєстрації 0118U003572 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73905
 5. Моделювання трансферу екоінновацій в системі "підприємство-регіон-держава": впливна економічне зростання та безпеку України (2019-2021 рр.), науковий керівник Шкарупа О.В., № держреєстрації 0119U100364 http://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/74b315270aa6d01903402aa5e42d9c76
 6. Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч(2019-2021 рр.), науковий керівник Чигрин О.Ю., № держреєстрації 0119U101860 http://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/8110a2a6dff67ed25a539337addba86e

 Проекти молодих вчених 

 1. Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні (2017-2020 рр.), науковий керівник Кобушко І.О.,№ держреєстрації 0117U003930 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67842
 2. Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування (2017-2020 рр.), науковий керівник Захаркіна Л.С.,№ держреєстрації 0117U003922 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70316, https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73936
 3. Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств (2017-2020 рр.), науковий керівник Ілляшенко Н.С.,№ держреєстрації: 0117U003928 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67579,https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73977
 4. Форсайт-прогнозування стійкостінаціональної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі (2017-2020 рр.), науковий керівник Люльов О.В., № держреєстрації 0117U003932 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68018, https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73953
 5. Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств і регіонів (2019-2021 рр.), науковий керівник Колосок С.В. № держреєстрації 0119U100766 http://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/265357855a3ec3d3a83b28be9e68d252
 6. Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки (2019-2021 рр.), науковий керівник Самусевич Я.В., № держреєстрації 0119U100759 http://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/f5c6fbc6c0d53e843c9ed4d33e66f1b3
 7. Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (2020-2022 р.), науковий керівник Білан Ю.К., № держреєстрації 0120U102002  

 

Основні наукові розробки, які впроваджено на замовлення підприємств та організацій

  

Науково-дослідні роботи за рахунок власних коштів СумДУ

https://sumdu.edu.ua/images/content/science/research/research_works_ssu-2019.pdf

Агрегатний інструментарій грошово-фінансового впливу на економічній системі, № держреєстрації: 0117U004924 

Формування принципів, методів і механізмів державного управління в сфері науково-освітніх проектів та інфраструктурних програм житлового господарства в рамках інформаційно-комунікаційної адаптації до європейських стандартів, № держреєстрації: 0117U003352 

Природно-ресурсне забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад, № держреєстрації:0118U007022 

Програмно-цільове управління екологоорієнтованим розвитком об'єктів малої гідроенергетики та регіональному рівні, № держреєстрації: 0118U007021 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla