Теми наукових досліджень та розробок за рахунок коштів державного бюджету

Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції № держреєстрації:0118U003578


Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч № держреєстрації: 0119U101860

Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії № держреєстрації: 0118U003583

Моделювання та прогнозування соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання № держреєстрації: 0118U003569

Моделювання трансферу екоінновацій в системі"підприємство-регіон-держава": впливна економічне зростання та безпеку України № держреєстрації: 0119U100364

Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України № держреєстрації: 0117U002254

Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції № держреєстрації: 0118U003572

Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств і регіонів № держреєстрації: 0119U100766

Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки № держреєстрації: 0119U100759

Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні № держреєстрації: 0117U003930

Інноваційні драйвери національної економічної безпеки:структурне моделювання та прогнозування № держреєстрації: 0117U003922

Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств № держреєстрації: 0117U003928

Форсайт-прогнозування стійкостінаціональної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі № держреєстрації: 0117U003932

 

Теми науково-дослідних робіт за рахунок власних коштів СумДУ

 

Агрегатний інструментарій грошово-фінансового впливу на економічній системі № держреєстрації: 0117U004924 

Формування принципів, методів і механізмів державного управління в сфері науково-освітніх проектів та інфраструктурних програм житлового господарства в рамках інформаційно-комунікаційної адаптації до європейських стандартів № держреєстрації: 0117U003352 

Природно-ресурсне забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад № держреєстрації:0118U007022 

Програмно-цільове управління екологоорієнтованим розвитком об'єктів малої гідроенергетики та регіональному рівні № держреєстрації: 0118U007021 

ПОСИЛАННЯ

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla