ННІ ФЕМ імені Олега Балацького займає лідерські позиції в загальноукраїнському рейтингу проектів з економічної тематики: у 2019 р. – 3 місце, у 2018 році – 1 місце – 2 проекти; у 2017 р. – 1, 2 та 3 місця – по 1 проекту; у 2016 р. три проекти увійшли до  топ-10 кращих економічних проектів в Україні. Окремі науково-дослідні проекти реалізуються за ініціативою ННІ ФЕМ спільно з іншими інститутами та факультетами університету у межах міждисциплінарних досліджень.

Колективом ННІ ФЕМ за останні роки виконано 13 грантів Президента України, більше 40 наукових договорів на замовлення районних та міських адміністрацій Сумської області, виконавчого комітету Сумської міської ради, департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації, українських та зарубіжних підприємств та організацій.

Зокрема, успішно виконано міжнародний науковий проект з фінансуванням від Швейцарського національного наукового фонду із загальним обсягом більше 1 млн грн.,  спільний україно-литовський та україно-білоруський проекти.

Теми наукових досліджень та розробок за рахунок коштів державного бюджету

 

 • Основний конкурс

  1. Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку вході Третьої промислової революції (2018-2020 рр.), науковий керівник Мельник Л.Г., № держреєстрації 0118U003578 
  2. Моделювання та прогнозування соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання (2018-2020 рр.), науковий керівник Васильєва Т.А.,№ держреєстрації 0118U003569 
  3. Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії (2018-2020 рр.), науковий керівник Теліженко О.М.,№ держреєстрації 0118U003583 
  4. Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції (2018-2020 рр.)науковий керівник Ілляшенко С.М., № держреєстрації 0118U003572 
  5. Моделювання трансферу екоінновацій в системі "підприємство-регіон-держава": впливна економічне зростання та безпеку України (2019-2021 рр.)науковий керівник Шкарупа О.В., № держреєстрації 0119U100364 
  6. Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч (2019-2021 рр.), науковий керівник Чигрин О.Ю., № держреєстрації 0119U101860
  7. Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (2020-2022 р.), науковий керівник Білан Ю.К., № держреєстрації 0120U102002  
 • Проєкти молодих вчених

  1. Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні (2017-2020 рр.), науковий керівник Кобушко І.О.,№ держреєстрації 0117U003930 
  2. Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування (2017-2020 рр.), науковий керівник Захаркіна Л.С.,№ держреєстрації 0117U003922 
  3. Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств (2017-2020 рр.), науковий керівник Ілляшенко Н.С.,№ держреєстрації: 0117U003928 
  4. Форсайт-прогнозування стійкостінаціональної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі (2017-2020 рр.), науковий керівник Люльов О.В., № держреєстрації 0117U003932 
  5. Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств і регіонів (2019-2021 рр.), науковий керівник Колосок С.В. № держреєстрації 0119U100766 
  6. Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки (2019-2021 рр.)науковий керівник Самусевич Я.В., № держреєстрації 0119U100759.

   

 •  

  Наукові проєкти за зовнішнім замовленням

   

 • Основні наукові розробки, які впроваджено на замовлення підприємств та організацій

  В рамках наукової роботи колектив ННІ ФЕМ імені Олега Балацького тісно співпрацює з бізнес-сектором, надає науково-консультативні послуги та виконує роботи на замовлення підприємств, органів місцевого самоврядування та організацій.

   

                      

  Керівництво госпдоговірними науковими проектами

  • Еколого-економічний аналіз венчурних проектів у сфері альтернативної енергетики, 2018-2020 рр.
  • Підвищення конкурентноздатності підприємства на основі оптимального використання діджитал платформ для просування промислової продукції, 2018-2020 рр.
  • Проведення досліджень з визначення прогнозних показників потреби у кадрах на ринку праці Сумської області (Департамент освіти і  науки Сумської обласної державної адміністрації, 2017 р).
  • Розробка «Проєкту програми формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у Сумській області» (Департамент освіти і  науки Сумської обласної державної адміністрації, 2018 р).
  • Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018 р.).
  • Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста Суми (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018 р.).
  • Стратегія розвитку міста Суми до 2027 року. Аналітична частина (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018 р.).
  • Розробка прогнозу економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період» (Виконавчий комітет Сумської міської ради, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку м. Ромни (Виконавчий комітет Роменської міської ради, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Сумського району (Сумська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Роменського району (Роменська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Ямпільського району (Ямпільська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Конотопського району (Конотопська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Путивльського району (Путивльська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Тростянецького району (Тростянецька районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Білопільського району (Білопільська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Великописарівського району (Великописарівська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Серединобудського району (Серединобудська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Шосткинського району (Шосткинська районна державна адміністрація, 2017 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Глухівського району (Глухівська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку Липоводолинського району (Липоводолинська районна державна адміністрація, 2018 р.).
  • Розробка проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку м. Охтирка (Виконавчий комітет Охтирської міської ради, 2018 р.).
  • Організаційні економічні засади управління бізнес-процесами на виробництві, 2015–2018 рр.
  • Формування механізмів управління проектами в сфері великих даних (big data), 2017–2018 рр.
  • Проведення маркетингового консалтингу, 2017 р.
  • Розроблення механізмів формування бізнес-портфелю екологічно безпечних інноваційних проектів, 2015-2018 рр.
  • Удосконалення механізмів корпоративного управління підприємством, 2013-2016 рр.
  • Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства шляхом впровадження реінжинірингових заходів, 2016-2017 рр.
  • Діагностика стану інноваційної культури підприємства, 2014 р.
  • Розроблення маркетингової стратегії підприємства, 2014 р.
  • Методологічні засади адаптації економічних систем України в умовах обмеженості та коливань матеріальних та природних ресурсів, 2014 р.
  • Розроблення медіа-плану рекламної кампанії, 2012 р.
  • Розробка інструментарію для економічного аналізу діяльності промислових підприємств, 2012 р.
  • Проведення досліджень з питань адаптації стратегії розвитку підприємства до умов екологічно сталого розвитку, 2012-2013 рр.
  • Оптимізація стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки, 2013 рр.
  • Оптимізація бізнес-процесів підприємства в контексті сталого розвитку, 2013 р.
  • Наукове обґрунтування напрямів віртуалізації бізнесу в умовах становлення інформаційної економіки України, 2013 р.
  • Формування та оцінка системи показників господарської діяльності підприємства, 2013 р.
  • Консультативні послуги з проведення досліджень щодо ефективності використання альтернативних джерел енергії в господарській діяльності підприємства, 2012 р. та ін.

  Участь у проектах

  1. Дослідження шляхів удосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області" (Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, 2018 р.).
  2. «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (2018 р.)
 • Гранти

   

  Гранти Президента України

  1. Оздоровча рекреація в міських агломераціях (у рамках досягнення ЦСР в Україні), 2019 р. (д.е.н., доц. Шевченко Г.М., № 0119U103141).
  2. Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку, 2018 р. (к.е.н., ст. викладач Сагер Л. Ю., № 0118U0055180).
  3. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки, 2018 р. (д.е.н., проф. Таранюк Л.М., № 0118U006322).
  4. Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах, 2017 р. (к.е.н., доц. Сигида Л.Ю., № 0117U001682).
  5. Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків, 2017 р. (к.е.н., ст. викладач Сагер Л. Ю., №0115U001683).
  6. Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій, 2014 р. (к.е.н., доцент Кубатко О.В., № 0114U007076).
  7. Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем, 2012 р. (к.е.н., доц. Сотник І. М., № 0112U006839).
  8. Розроблення науково-методичних основ комплексної еколого-економічної оцінки стану регіонів в контексті сталого розвитку, 2011 р. (к.е.н., доц. Шкарупа О.В., №0111U004966).
  9. Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті концепції стійкого розвитку, 2011 р. (к.е.н., доц. Шипуліна Ю.С., № д/р 0111U004965).
  10. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком, 2010 р. (к.е.н., доц. Біловодська О.А., №0110U001879).
  11. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві», 2010 р. (к.е.н., доц. Таранюк Л.М., №0110U001878).
  12. Формування еколого-економічного механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства, 2007 р. (к.е.н., доц. Сотник І.М., №0108U00907922).
  13. Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, 2007 р. (к.е.н., доц. Прокопенко О.В., №0107U004522).

   Керівництво міжнародними проектами та грантами

  1. Науковий проект SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (2015-2017 рр.). Грантодавець - Швейцарький національний науковий фонд (SNSF)
  2. Науковий проект «Розвиток діалогу між банками та громадським суспільством в контексті демократичних процесів в Україні, 2016 р. Грантодавець - DAAD program «Support for democracy in Ukraine».
  3. Науковий проект Дослідження сучасних компетенцій наукової діяльності студентів в рамках цілей сталого розвитку. «TEMPUS-INARM». 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES, 2018 р. Джерело фінансування – Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства.
  4. Науковий грант в рамках українсько-литовського співробітництва «Розроблення інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і "зеленої" економіки на регіональному рівні», 2016-2017 рр. Джерело фінансування –  Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки Литви
  5. «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі», 2013-2014 рр. Джерело фінансування –  Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь.
  6. Науковий грант в рамках україно-білоруського співробітництва «Розроблення методолгічних та методичних основ оцінки екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в інтересах сталого розвитку», 2009-2010 рр. Джерело фінансування –  Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Республіки Білорусь.
  7. Науковий грант «Міжуніверситетські стартап-центри з розвитку та просування інновацій студентів» TEMPUS «SUCSID». Джерело фінансування – Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства.
  8. Науковий грант «Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів», 2009–2010 рр. Джерело фінансування – Державний фонд фундаментальних досліджень України (№ д/р 0109U004803).
 • Науково-дослідні роботи за рахунок власних коштів СумДУ

  Більш детально див. за посиланням https://sumdu.edu.ua/images/content/science/research/research_works_ssu-2019.pdf

  Агрегатний інструментарій грошово-фінансового впливу на економічній системі, № держреєстрації: 0117U004924 

  Формування принципів, методів і механізмів державного управління в сфері науково-освітніх проектів та інфраструктурних програм житлового господарства в рамках інформаційно-комунікаційної адаптації до європейських стандартів, № держреєстрації: 0117U003352 

  Природно-ресурсне забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад, № держреєстрації:0118U007022 

  Програмно-цільове управління екологоорієнтованим розвитком об'єктів малої гідроенергетики та регіональному рівні, № держреєстрації: 0118U007021 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla