Публікаційна активність за наукометричними базами Scopus та Web of Science

Web of Science (WoS) – міжнародна пошукова інтернет-платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів.

Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. 

З 2009 р. рішенням колегії Міністерства освіти і науки України показник «Кількість публікацій у наукометричній міжнародній базі даних Scopus» був ухвалений у якості одного з показників оцінки результативності наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та вчених України. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки затвердив цей показник в якості критерію на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки та на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених. Змістовна оцінка публікацій як продукт інтелектуальної діяльності вчених ґрунтується на аналізі цитувань наукових праць.

 

 Індекс Хірша (Гірша), або h-індекс – наукометричний показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або країни в цілому. Індекс Хірша може вираховуватися з урахуванням і без урахування самоцитування. Передбачається, що відкидання посилань авторів на власні статті дає більш об’єктивні результати. Індекс Хірша колективу авторів ННІ ФЕМ імені Олега Балацького постійно зростає.

                       

 

 

  

Дивіться також:

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla