Курси підвищення каліфікації фахівців

 • Cемінар для працівників НАСК "ОРАНТА"
 • Нарада-семінар з директорами шкіл «Забезпечення якості неперервної освіти»
 • Зустрічі зі школярами, присвячені питанням впровадження електроних цифрових технологій в суспільне життя в Україні та світі
 • Підвищення кваліфікації викладачів «Інноваційні методи у навчанні»
 • Семінар для керівництва фінансово-промислової групи ТАС
 • Семінар для працівників державної аудиторської служби
 • Підвищення кваліфікації працівників обласної ради для працівників районного рівня (голови адміністрацій, заступники, провідні фахівці і ін.)
 • Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент» програма «Проектний менеджмент» на базі Центру професійної та післядипломної освіти (ЦППО) СумДУ
 • Курси підвищення кваліфікації за напрямом "Менеджмент" програма "Управитель багатоквартирних будинків" на базі Центру професійної та післядипломної освіти (ЦППО) СумДУ
 • Курси підвищення кваліфікації «Vosviewer (Scopus) та Google trends: аналіз бібліометричних даних та виявлення тенденцій».
 • Курси підвищення кваліфікації «Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках» педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших працівників.
 • Курси підвищення кваліфікації «Stata та Eviews: підготовка та первинна обробка даних»

Консультації ННІ ФЕМ імені Олега Балацького:

 • з підготовки бізнес-планів та ТЕО інноваційних та інвестиційних проектів (в т.ч. енерго- та ресурсозберігаючих проектів);
 • з розроблення та впровадження систем мотивації персоналу на підприємствах;
 • щодо оптимізації бізнес-процесів на підприємстві (реструктуризація, реорганізація, реінжиніринг);
 • навчання для здобуття слухачами післядипломної освіти та працевлаштування;
 • з питань економіки, менеджменту, маркетингу та фінансів
 • з організації системи діловодства на підприємстві;
 • з питань оцінки активів фірми та інвестиційної привабливості бізнес-проектів;
 • з розробки соціального пакету для промислових підприємств;
 • з питань оцінки рівня конфліктності колективу;
 • з питань розроблення пропозицій по зміні організаційної структури колективу;
 • інше.

Тренінги ННІ ФЕМ імені Олега Балацького:

 • «Бізнес-тренінг»;
 • «Корпоративне управління»;
 • «Фінансовий аналітик»;
 • «Управління фінансами»;
 • «Інноваційна діяльність»;
 • «Маркетинг» (за різними маркетинговими тематиками);
 • "Антиконфліктний менеджмент";
 • "Самооцінка та резюме: як правильно себе вести при співбесіді на роботу";
 • "Управління стресом";
 • "Розроблення системи бюджетування";

а також:

 • організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів», літніх шкіл тощо

Наукові розробки ННІ ФЕМ імені Олега Балацького:

 • розроблення цільових комплексних програм розвитку підприємств, організацій, регіонів;
 • розроблення проектів прогнозу економічного і соціального розвитку територій на середньостроковий та довгостроковий періоди;
 • проведення соціологічних досліджень для міст та регіонів України;
 • розроблення проектів публічно-приватного партнерства у галузі державних та муніципальних послуг;
 • економічне обґрунтування проектів в сфері альтернативної енергетики;
 • оцінка економічних та екологічних збитків, аналіз використання природних ресурсів;
 • прогнозування попиту, пропозиції фахівців та робітничих кадрів на ринку праці;
 • розроблення інноваційних напрямків маркетингової діяльності, управління збутом продукції, управління комунікаціями промислових підприємств.
 •  

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla